Mobilyalar insan sağlığına uygun olarak üretilecek

Bartın Üniversitesinin (BARÜ) TÜBİTAK tarafından desteklenen projesiyle mobilyalarda sağlığa zararlı formaldehit gazı salınımını önlemek için araştırmalar yapılacak.

Mobilyalar insan sağlığına uygun olarak üretilecek

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Bartın Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Arş. Gör. Dr. İsmail Özlüsoylu’nun hazırladığı proje TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Modülü kapsamında kabul edildi. “Ürenin Mikrokapsülasyonu ve Formaldehit Tutucu Olarak Yonga Levha Üretiminde Kullanılması” adlı projeyle yaygın kullanım alanına sahip olan yonga levhalardan (sunta) salınan zararlı emisyonların giderilmesi hedefleniyor.

Proje hakkında bilgiler veren Özlüsoylu, “Ahşap esaslı levha üretiminde tutkal olarak büyük oranda formaldehit içerikli sentetik tutkallar kullanılmaktadır. Levha ürünlerinin yapısında bulunan formaldehit içerikli tutkallardan kaynaklanan emisyon, insan sağlığı açısından ciddi riskler oluşturmaktadır. Bu sebeple formaldehit içerikli tutkallarla üretilen levha ürünlerinin üretim sonrası emisyon değerleri ölçülmekte ve bu değerlerin belli sınır aralıklarında olması istenmektedir” dedi.

Özlüsoylu, yaygın kullanım alanlarına sahip mobilyalardaki sağlık risklerine de değinerek “Özellikle iç ortamlarda kullanılan ahşap levhalardan kaynaklı formaldehit emisyonu nihai kullanıcılar için sağlık sorunları oluşturabilmektedir. Son yıllarda yapılan araştırmalar bu riskin üretimden hemen sonra başlayıp, ortam koşullarına bağlı olarak uzun yıllar devam ettiğini göstermektedir. Bu sorun günümüzde ahşap esaslı levha sektörünün önemli ve güncel sorunlarından biridir. Formaldehit emisyonunu kontrol altına almanın etkili ve ekonomik yollarından biri formaldehit tutucu üre kullanımıdır. Fakat üre kullanımında formaldehit tutma etkisi kısa süreli olmakta, uzun süreli kullanımlarda formaldehit salınımı sağlık riski oluşturacak düzeyde devam edebilmektedir. Proje çalışmasında ürenin formaldehit tutma kapasitesi ve süresi özellikle gıda ve tekstil alanlarında yaygın kullanımı olan mikrokapsülasyon yöntemi ile iyileştirilecektir” şeklinde konuştu.

BARÜ’nün bölgesel gelişme politikaları çerçevesinde önemli çalışmalar yaptığının altını çizen Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, “Ekonomik ve yerel kalkınmanın itici gücü olarak yerel dinamikler ön plana çıkmakta ve yükseköğretim kurumlarımız bu sisteme değerli katkılar sunmaktadır. Üniversitemiz de süreç içerisinde bilgi, deneyim ve uzmanlıkların karşılıklı yararlılığa dayalı çalışmalarla ülkemizin kalkınmasına katkı sunmaya devam etmektedir. Bu düşüncelerle Kurumsal gelişimimize katkı sunan yaklaşımları için Bartın Orman Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Birsen Durkaya ile orman varlıklarıyla öne çıkan şehrimizde sektörel kalkınmaya odaklanan çalışmaları dolayısıyla Arş. Gör. Dr. İsmail Özlüsoylu ve projede emeği geçenleri tebrik ediyorum. Bölgesel kalkınma odağında sürdürülebilir gelişim hedeflerimize giden yolda teşvikleri için YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar ile YÖK üyelerimize teşekkürü bir borç bilirim. Ayrıca bilim ve teknoloji temelli kalkınma anlayışıyla bizleri teşvik eden TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Hasan Mandal’a teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Arş. Gör. Dr. İsmail Özlüsoylu’nun yürütücülüğündeki projede Bartın Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah İstek ile Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Erkan da araştırmacı olarak yer alıyor.