Meslek komiteleri toplandı

11 meslek komitesi üyeleri ile bir araya gelen Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Balık, Oda Meclis Başkanı Hüseyin Çalıkoğlu ve Bartın TSO Yönetim Kurulu üyeleri meslek komitelerinin sorunları ve çözümleri konusunda istişarelerde bulunmaya devam ediyor.

Meslek komiteleri toplandı

Her ay düzenli olarak yapılan meslek komite toplantılarında, aynı sektörde faaliyet gösteren üyeler davet dilerek, sorunlar ve öneriler not alınıp çözüme ulaştırmak üzere ilgili kurumlara iletiliyor.

Bu kapsamda yapılan birinci meslek komitesi tekstil ve konfeksiyon temsilcilerinin bulunduğu toplantıda; Tel kırma üretenlerle coğrafi işaret üzerine toplantı yapılması, tel kırmanın yerel ve ulusal düzeyde Pazar oluşturulması için çalışmalar yapılması kararları alındı.

İkinci meslek komitesi gıda temsilcilerinin bulunduğu toplantıda; Tarımsal kalkınma kooperatifi üyelerinin de katılacağı orman işletmeyle istihkak, hak edişler ve depo alanlarıyla ilgili sorunların çözümü için il ve ilçe müdürlükleriyle görüşmeler planlandı.

Üçüncü meslek komitesi olan inşaat malzemeleri grubunun toplantısında; işlemlerin daha hızlı yapılması, haberlere ve duyurulara daha hızlı erişim için cep telefonu uygulaması hazırlanması önerildi.

Dördüncü meslek komitesi olan müteahhitler grubunun toplantısında; İnşaatlarda çalışan işçilerin mesleki yeterlilik belgeleri alabilmesi için TOBB MEYBEM ile ortak bu sektörle ilgili branşlar da belgelendirme sınavlarının yapılması görüşüldü.

Beşinci meslek komitesi olan petrol ve akaryakıt grubunun toplantısında; Oto lastik sektörü temsilcileri devletin lastik başına aldığı geri dönüşüm bedelleriyle ilgili düzenleme yapılmasını ve sektörde bulunan üyeler için odanın lastik ücret tarifesi çıkarmasını talep ettiler.

Altıncı meslek komitesi olan nakliye grubunun toplantısında; Nakliye sektöründe şoför sorunun olduğunu ağır vasıta şoförü bulmakta zorluk yaşadıklarını dile getirdiler.

Yedinci meslek komitesi olan kuyumculuk ve sigorta grubunun toplantısında; Banka müdürleri ile bir araya gelerek özellikle oda üyelerimizin finansmana erişimi noktasında yaşadıkları sorunlar görüşüldü. Bu görüşmede ticari kredilerdeki vade, faiz oranları ve fatura karşılığı ödemeler hakkında bilgiler alındı. Üyelerimizin krediye ulaşmadaki sorunlarının en aza indirilmesi için bilançolarına, sermaye artırılmasına, ciroya ve kayıt dışına dikkat edilmesi gerektiğini belirttiler.

Sekizinci meslek komitesi olan eğitim ve sağlık grubunun toplantısında;  E-fatura ve E-irsaliyeye geçişle birlikte matbaacıların yaşadığı sorunlar görüşüldü

Dokuzuncu meslek komitesi olan beyaz eşya ve mobilya grubunun toplantısında; İlimizde imalat ve depolama alanlarının oluşturulması için oda da komisyon kurulması görüşüldü. Aynı zamanda üniversitemizde bulunan malzeme ve malzeme işleme programının sektör ile daha verimli çalışması için danışma kuruluna odamızdan bir temsilci gönderilmesi için girişimlerde bulunulması kararlaştırıldı

Onuncu meslek komitesi olan sanayi grubunun toplantısında; İlimizdeki habersiz elektrik kesintilerinin hem üretimi sekteye uğrattığını hem de işletmenin zarar ettiğini bu konuda elektrik kurumu ile görüşülmesi konusu ele alındı. İş kazalarında sağlık kuruluşlarımızın yetersiz oluşu bu konuda TOBB ETÜ Hastanesi ile işbirliği sağlanması için odanın girişimlerde bulunması talep edildi.

On birinci meslek komitesi olan turizm ve otel grubunun toplantısında; Turizm sektörünün nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması için kurs talebinin olduğu dile getirildi. Aynı zamanda belediye ruhsat birimi ile yaşanan sorunların belediye ile görüşülmesi kararlaştırıldı.

Toplantılarda ilgili meslek komite üyelerine bir ay önceki alınan kararlar ve neticeleri hakkında bilgi aktarılarak, yeni görüşülen konular not alındı.