Meslek komiteleri toplandı

11 meslek komitesi üyeleri ile bir araya gelen Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Balık, Oda Meclis Başkanı Hüseyin Çalıkoğlu ve Bartın TSO Yönetim Kurulu üyeleri meslek komitelerinin sorunları ve çözümleri konusunda istişarelerde bulundular.

Meslek komiteleri toplandı

 

Ayrı guruplar halinde yapılan ilk toplantıda Birinci meslek komitesi olan tekstil ve konfeksiyon temsilcileri yer aldı toplantıda; 27 haftalık Mesleki Eğitim - Ustalık Telafi Programı Teşviki konusuyla ilgili Lütfullah Kocabaşoğlu Mesleki Eğitim Merkezi ile görüşülmesi, Bartın Üniversitesinde endüstri mühendisliği ve işletme mühendisliği bölümlerinin açılmasıyla ilgili girişimlerde bulunulması, KOSGEB nitelikli eleman desteğinin tekrar uygulamaya alınması için TOBB ile görüşülmesi, OSB'de kreş, sağlık ocağı ve itfaiye aracı bulundurulması konularında OSB yönetimi ile görüşülmesi,  yeşil mutabakat ile ilgili sanayicilere eğitim planlaması görüşüldü.

İkinci meslek komitesi olan gıda temsilcilerinin bulunduğu toplantıda; Perakende yasasıyla ilgili ulusal marketlerin çalışma saatlerinin düzenlenmesi hususunda ilgili kurumlarla yazışmalar yapılması, kayıt dışı gıda ürünü satan işyerlerinin denetlenmesi ve kayıt dışılığın önüne geçilebilmesi için belediyeler ve ticaret il müdürlüğü ile görüşülmesine karar verildi.

Üçüncü meslek komitesi olan inşaat malzemeleri grubunun toplantısında; İnşaat Teşvik bölgesi olarak Bartın’ın 6. bölgede yer alması için görüşmeler yapılmasına, Alçı ustası, boya ve işçilik alanlarında kalifiye eleman bulunamaması nedeniyle ve malzemenin gerekli özenle kullanılmaması nedeniyle beceri kursları açılması için İŞKUR işbirliğinde meslek kursları açılması görüşüldü.

Dördüncü meslek komitesi olan müteaahhitler grubunun toplantısında; İldeki hazine arazilerinin sanayiye kazandırılması için oda da komisyon kurulmasını görüşüldü.

Beşinci meslek komitesi olan petrol ve akaryakıt grubunun toplantısında; Sektör temsilcileri Akaryakıt sektöründe ciroların yükseldiğini fakat karlılıkların düştüğünü belirtilirken, akaryakıt istasyonlarının %3-4 arası karlılıkla çalıştıklarını, sektörde %80 kredi kartı ödemesiyle alışveriş yapıldığını, banka pos komisyonlarının %1.5-2 arasında değiştiğini, bu da az olan karlılığı daha da düşürdüğünü belirtilirken, sektörün sorunlarına çözüm bulunulması görüşüldü.

Altıncı meslek komitesi olan nakliye grubunun toplantısında; Özel halk otobüsleri karayolu yolcu taşıma kooperatifi son yıllarda kararname ve genelgelerle ücretsiz taşınan yolcu kalemlerinin ve yolcu sayısının çok arttığını, bazı günler yolcuların neredeyse yarısının ücretsiz taşındığını belirttiler. Devletin ücretsiz taşıma için aylık 1.200 TL destek verdiğini belirten kooperatif başkanı ya yolcu sayısında veya kriterlerde düzenlemeye gidilmesini ya da verilen 1.200 TL desteğin artırılmasını talep etti.

Yedinci meslek komitesi olan kuyumculuk ve sigorta grubunun toplantısında; Bu grupta bulunan sigorta temsilcileri araçların değer kaybının poliçe tutarlarını artırdığını, değer kaybı dava şartı için  5 yaş ya da 150.000 km sınırı getirilmesini talep ettiler. Aynı zamanda bazı sigorta firmalarının zorunlu trafik sigortası fiyatlaması yaptığını ancak poliçe kesmek istediklerinde poliçe kesmediklerini, bu da müşteri ile aralarında sorun yarattığını belirttiler. 

Sekizinci meslek komitesi olan eğitim ve sağlık grubunun toplantısında;  Bartın Ticaret ve Sanayi Odasının İl trafik komisyonunda yer alması için ilgili makamlar ile yazışmalar yapılması görüşüldü.

Dokuzuncu meslek komitesi olan beyaz eşya ve mobilya grubunun toplantısında; İlimizdeki depolama ve imalat alanlarının kısıtlı olmasından ötürü bu konuda yeni alanlar bulunması için çalışma yapılması, sektörün rahatlaması için mobilya ve beyaz eşya da %18 olan KDV’nin indirilmesi için girişimlerde bulunulması görüşüldü.

Onuncu meslek komitesi olan sanayi grubunun toplantısında; İldeki sanayi parsellerinin genişletilmesi ve yatırımcıya kazandırılması için çalışma yapılması talep edildi. 

On birinci meslek komitesi olan turizm ve otel grubunun toplantısında; Güzelcehisar sahilinin etrafında bulunan mera alanlarının turizme kazandırılması ve ticaret hacminin genişlemesi için ilgili kurumlarla görüşülmesi kararı alındı.

Yaklaşık bir hafta süren 11 meslek komitesinin toplantı notları Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Balık ve Yönetim Kurulu üyelerince hafta sonunda ziyaret edilen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na iletildi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, sorunların çözümü noktasında gerekli adımların atılacağını belirterek Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Balık ve Yönetim Kurulu Üyelerine çalışmaları için teşekkür etti.