Meclis, olağanüstü toplanıyor

İl Genel Meclisi yarın olağanüstü toplanıyor. İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun başkanlığında toplanacak meclis üyeleri yarın ki olağanüstü toplantıda kesin hesap ve taşınır kesin hesabını görüşüp karara bağlayacak.

Meclis, olağanüstü toplanıyor

Gerçekleştirilecek olan olağanüstü toplantıyla ilgili açıklamalarda bulunan Dursun “Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs nedeniyle yaşanan sıkıntılar ve bu virüsün ülkemizin her bölgesini etkisi altına almış olması sebebi ile ülkemiz genelinde alınmış olan tedbirlere ilave tedbir olarak İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün Covid-19’la mücadele kapsamında il valiliklerine gönderilen genelge ile 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri hükmü uyarınca Büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelendiğini, bu süreçte mahalli idarelerin görevlerinin aksatılmaması/devamı için Meclis'in toplanmasının zorunlu olduğu hallerde ilgili mevzuatı çerçevesinde olağanüstü toplantı yapılmasına gerekli sağlık tedbirlerinin alınması sağlanarak izin verilebileceği ifade edilmiştir. Bu kapsamda il daimi encümen ve ihtisas komisyonlarının seçimlerinin yapılabilmesi için Nisan ayında olağanüstü toplantı yaptık” dedi.

Kesin hesap karara bağlanacak

Aynı genelge gereği mayıs ayında da olağan toplantıların yapılamayacağını dile getiren Kenan Dursun,  şöyle devam etti:

“Şimdi yine aynı genelge gereği 5302 sayılı özel idare kanununun 12’nci maddesinde “ İl genel meclisinin her ayın ilk haftasında Meclis tarafından daha önceden belirlenen tarihte mutat toplantı yerinde toplanır” hükmünü geçersiz kıldı. O nedenle Mayıs ayı olağan toplantıları yapılamayacak. Buna mukabil il genel meclisi çalışma yönetmeliğinin 47. Maddesi gereği her yıl Mayıs ayı toplantı döneminde kesin hesabın ve taşınır kesin hesabının meclisçe karara bağlanması zorunlu. Bunun yanında idarenin işlerinin aksatılmaması için karar verilmesi elzem olan dosyalar da bulunuyor.

Komisyon raporları da karara bağlanacak

5302 Sayılı Özel İdare Kanununun 12’nci maddesinde “İl genel meclis başkanına acil durumlarda ve lüzumu halinde il genel meclisini bir yılda üç defadan fazla olmamak ve her toplantı bir birleşimi geçmemek üzere toplantıya çağırabilir.” hükmü gereği mevcut konuların görüşülerek karara bağlanabilmesi için mevcut genelge gereği Bartın Valimiz Sayın Sinan Güner'in Olur’u ile meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı. Cuma saat 14:00 da özel idare toplantı salonunda yapılacak olağanüstü toplantımızda 5302 sayılı özel idare kanununun 47 maddesi gereği kesin hesap ve taşınır kesin hesabının görüşülerek karara bağlanacak.  Yine karar aşamasında olan komisyon raporlarının görüşülerek karara bağlanacak.

“Milletçe zorlukların üstesinden geleceğiz”

 Bu kapsamda yapılacak olan toplantımızın idaremize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum.  Koronavirüs nedeniyle hastalığa yakalanan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Yine hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlere de Allah’tan rahmet diliyoruz. Zorluk derecesi oldukça yüksek olan bu olağanüstü süreci yine milletimizin birliği ve dayanışması ile alınan kararlara uyarak yaşanan zorluklarında üstesinden gelineceğine yürekten inanıyoruz.”