Meclis Fırıncıoğlu başkanlığında ilk kez toplandı

Bartın Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısı 6 Nisan Perşembe günü saat 16.00'da Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. 25 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda yeni gündem maddelerinin aynı sıra Mart Ayı Meclis Toplantısında komisyonlara havale edilen maddeler de görüşüldü.

Meclis Fırıncıoğlu başkanlığında ilk kez toplandı

Bartın Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısı 6 Nisan Perşembe günü saat 16.00’da Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu başkanlığında Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. 25 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda yeni gündem maddelerinin aynı sıra Mart Ayı Meclis Toplantısında komisyonlara havale edilen maddeler de görüşüldü. Belediye Başkanı Fırıncıoğlu’nun göreve seçilmesinin ardından ilk kez başkanlık ettiği toplantıda 21 yeni gündem maddesi bulunurken, 4 gündem maddesi de Mart ayı toplantısında komisyonlara havale edilen maddeleri içerdi. 2 oturumda yapılan toplantıda 1.oturumda 24 madde karara bağlanırken, 2.oturumda da tek gündem maddesi karara bağlandı.

Secaattin Aykan Meclise 2. Bakan Vekili seçildi

Gündemin 1.maddesinde yer alan Belediye Meclisine II. Başkan Vekili seçimi yapıldı. AK Parti grubu Secaattin Aykan’ı, CHP grubu Mehmet Bahadır Karakaş’ı ve bağımsız Meclis Üyeleri de Hüseyin Taner Çetin’i aday gösterdi. MHP grubu da aday çıkartmadı. Yapılan kapalı oylamada 26 oydan Secaattin Aykan 18, Mehmet Bahadır Karakaş 6 ve Hüseyin Taner Çetin de 2 oy aldı. Secaattin Aykan Belediye Meclisine II. Başkan Vekili seçildi.

Encümene üye seçimi yapıldı

Gündemin 2.maddesinde yer alan Encümene Üye seçimi yapıldı. Yapılan seçimde Sanem Çöme Taşdemir 19, Turgay Kabakçı 16, Tuncay Maden 16 ve Halil Sami Karakaş 11 oy aldı. Bu sonuçlara göre Sanem Çöme Taşdemir, Turgay Kabakçı ve Tuncay Maden Encümene Üye seçildi. Gündemin 3.maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonu için oylama yapıldı. Yapılan açık oylamada Turgay Kabakçı, Emrah Ulupınar, Egemen Kemik, Ömer Kemal Çubukçuoğlu ve Burhan Enes Gizli İmar ve Bayındırlık Komisyonuna seçildi. Gündemin 4.maddesinde yer alan Plan ve Bütçe Komisyonu için oylama yapıldı. Yapılan açık oylamada Canan Çavuşoğlu, Secaattin Aykan, Tuncay Maden, Alkım Tan ve Hüseyin Taner Çetin Plan ve Bütçe Komisyonuna seçildi. Gündemin 5.maddesinde yer alan Mahalle ve Sokak İsimleri Tespit Komisyonu için oylama yapıldı. Yapılan açık oylamada Mehmet İlker Yıldırım, Emrah Ulupınar, Ufuk Kasap, Ümran Bayraktar ve Onur Özkaya Mahalle ve Sokak İsimleri Tespit Komisyonuna seçildi.

Komisyonlara üye seçildi

Gündemin 6.maddesinde yer alan Trafik ve Muhtelif İşler Komisyonu için oylama yapıldı. Yapılan açık oylamada Hüseyin Gevrek, Mehmet İlker Yıldırım, Semih Kaptan, Halil Sami Karakaş ve Onur Özkaya Trafik ve Muhtelif İşler Komisyonuna seçildi. Gündemin 7.maddesinde yer alan Tarım Komisyonu için oylama yapıldı. Yapılan açık oylamada Hüseyin Manav, Canan Çavuşoğlu, Kemal Gözen, Recep Ahmet Çavuşoğlu ve Burhan Enes Gizli Tarım Komisyonuna seçildi. Gündemin 8.maddesinde yer alan Kültür ve Turizm Komisyonu için oylama yapıldı. Yapılan açık oylamada İsmail Hakkı Toscu, Sercan Durası, Ufuk Kasap, Ümran Bayraktar ve Hüseyin Taner Çetin Kültür ve Turizm Komisyonuna seçildi. Gündemin 9.maddesinde yer alan Engelliler Sosyal Hizmet Komisyonu için oylama yapıldı. Yapılan açık oylamada Sercan Durası, Hüseyin Gevrek, Semih Kaptan, Halil Sami Karakaş ve Hüseyin Taner Çetin Engelliler Sosyal Hizmet Komisyonuna seçildi.

Faaliyet Raporu kabul edildi

Gündemin 10.maddesinde yer alan 2022 yılı Faaliyet Raporu görüşülerek, kabul edildi. Gündemin 11.maddesinde yer alan 2022 yılı Denetim Raporu değerlendirildi. Rapor okunarak, bilgi verildi. Gündemin 12.maddesinde yer alan ilimize yerleşen depremzedelerin ikamet edecekleri konutlar için su abonelik kaydı işlemlerinde Belediyemizce açılış ücreti ve güvence bedeli alınıp alınmaması konusu, gündemin 13.maddesinde yer alan borçlanma talebi ve gündemin 14.maddesinde yer alan sözleşmeli Kılavuz Kaptan çalıştırılması talebi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. Gündemin 15. maddesinde yer alan Kırtepe Mahallesi, Kocabekir Sokak, Altan Kardeşler Apt. No:2 sayılı bina önündeki Birlik Taksi Durağına ait iki araçlık ticari taksi bekleme noktasının kaldırılması talebi Trafik ve Muhtelif İşler Komisyonuna havale edildi.

6 madde İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi

Gündemin 16. maddesinde yer alan mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Orduyeri Mahallesi, tapuda 429 ada, 194 numaralı parselin satış talebi, gündemin 17. maddesinde yer alan mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Orduyeri Mahallesi, tapuda 429 ada, 195 numaralı parselin satış talebi, gündemin 18. maddesinde yer alan mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Orduyeri Mahallesi, tapuda 1158 ada, 10 numaralı parselin satış talebi, gündemin 19. maddesinde yer alan mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Aladağ Mahallesi, tapuda 1021 ada, 16 numaralı parselin satış talebi, gündemin 20. maddesinde yer alan Dallıca Köyü, 123 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın doğusunda yer alan park alanı içerisinde trafo yeri ayrılmasına ilişkin olarak hazırlanan Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi ve gündemin 21. maddesinde yer alan Esentepe Mahallesi, 753 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın güneyinde yer alan park alanı içerisinde trafo yeri ayrılmasına ilişkin olarak hazırlanan Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Komisyonlardan gelen 4 madde görüşüldü

Gündemin 22. maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Balamba Mahallesi, 1381 ada, 7 parsel no.lu taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği talebi kabul edildi. Gündemin 23. maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan Orduyeri Mahallesi, tapuda 1453 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın dini mabet amaçlı süresiz kullanım hakkı talebi değerlendirildi. Mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan taşınmazın dini mabet amaçlı süresiz kullanım hakkının Bartın Seyirtepe Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği’ne verilmesi talebi taşınmazın konut alanında kaldığından İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından uygun görülmedi. Meclis bu madde ile ilgili komisyon raporunu kabul etti. Gündemin 24. maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Dallıca Köyü sınırları içerisinde Belediyemizce yapılmak istenen küçük sanayi alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi onaylandı.

Yolcu taşıma ücretleri için çevre illere bakılacak

Gündemin 25. maddesinde yer alan Trafik ve Muhtelif İşler Komisyonuna havale edilen, Özel Halk Otobüsleri yolcu taşıma ücretlerine zam talebi de değerlendirildi. Zam talebinin çevre illerdeki uygulamaların tespiti için gerekli çalışmaların yapılarak daha sonra tekrar değerlendirilmesi Komisyon tarafından uygun görüldü. Meclis bu madde ile ilgili komisyon raporunu kabul etti. 

Komisyon Raporu kabul edildi

Tüm maddelerin görüşülmesinin ardından Meclise ara verilerek, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen gündemin 13.maddesinde yer alan borçlanma talebi değerlendirildi. Meclis 2.Oturumunda ilgili komisyon raporu kabul edildi. Alınan karara göre EYT kapsamında emekli olan Belediye personellerinin kıdem tazminatlarını ödemek için İller Bankası A.Ş.’den faizi dahil 38 milyon TL kredi kullanılması için Belediye Meclisi tarafından Belediye Başkanına yetki verildi. Son olarak da Bartın Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısının 4 Mayıs Perşembe günü saat 16.00’da yapılması karara bağlanarak, toplantı sonlandırıldı.

“Alınan kararların hayırlı olmasını diliyorum”

Toplantı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu; “Bartın Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantımızı Belediye Meclis Üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirdik. Belediye personelimizle, halkımızla, Belediye Başkan Yardımcılarımızla ve Belediye Meclis Üyelerimizle birlik ve beraberlik içerisinde şehrimize hizmet etmek için çalışıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz toplantımızın şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.