Meclis ekim ayı karar özetlerini duyurdu

İl Genel Meclisi Ekim Ayı Gündemi karar özetlerini açıkladı. İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun başkanlığında toplanan Meclis Üyeleri ekim ayında 6 maddeyi görüşüp karara bağladı.

Meclis ekim ayı karar özetlerini duyurdu

İl Genel Meclisi Ekim Ayı Gündemi karar özetlerini açıkladı. İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun başkanlığında toplanan Meclis Üyeleri ekim ayında 6 maddeyi görüşüp karara bağladı. Meclis 5 gün süren toplantılarda şu kararları aldı:

“5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun İl Genel Meclisinin Görev ve Yetkileri Başlıklı 10. Maddesinin (a) bendi gereğince İl Özel İdaresinin 2020-2024 yıllarını kapsayan 5 Yıllık Stratejik Planın komisyon raporlarında açık görüşmelere açılmasına.

İl Özel İdaresinin 2020-2024 Yıllarını kapsayan 5 Yıllık Stratejik Planın komisyon raporlarında açık görüşmelere açılması uygun görülmüş olup, Meclis çalışmalarında yapılan görüşmelere ilave olarak;

Hedef 1.2’ye ait 1.2.1 göstergesine Köy Konağı (Çok amaçlı salon) Yapımı

Hedef 1.3’ye ait 1.3.1 göstergesine keson eklenmesine

Hedef 1.3’ye ait 1.3.4 göstergesine (uygun yerlerde yenilebilir enerji desteği eklemeleri yaparak) ile ve sondaj-keson kuyusu eklenmesine.

Hedef 2.1’ye ait 2.1.8 göstergesine hız kesici,

Hedef 3.2’ye ait 3.2.3 göstergesine sera OSB eklenmesine.

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27 Eylül 2019 tarih ve 12285 sayılı İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası içinde bulunan Nezarethane ve İfade Alma Odası Kamera ve Ses Sistemi Kurulumu Projesinin 2019 Mali Yılı Ek Çalışma ve Yatırım Programına alınması konulu dosyası İl Genel Meclisinin 2019 yılı ekim ayı toplantı döneminde okundu ve görüşüldü. Söz konusu dosyanın Plan ve Bütçe Komisyonu ile İçişleri Komisyonuna havalesi Meclisin işari oylarına sunularak oybirliği ile karar verildi.

Sağlık İşleri Müdürlüğünün 20 Eylül 2019 tarih ve 11840 sayılı Bartın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Çevre Düzenlemesi işi konulu dosyası İl Genel Meclisinin 2019 yılı ekim ayı toplantı döneminde okundu ve görüşüldü. Söz konusu dosyanın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi Meclisin işari oylarına sunularak oy birliğiyle karar verildi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 4 Ekim 2019 tarih ve 12567 sayılı Kadro İptal ve İhdası konulu dosyası İl Genel Meclisinin 2019 yılı ekim ayı toplantı döneminde okundu ve görüşüldü. Söz konusu dosyanın İnsan Kaynakları ve ARGE Komisyonuna havalesi Meclisin işari oylarına sunularak oy birliğiyle karar verildi.”