Mali müşavirler yüzde 40 zam istiyor

Asgari ücret zammı başta olmak üzere gider artışlarına dikkat çeken Bartın Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Tuncay Maden, 'Serbest Muhasebecilik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesinde yer alan ücretler ekonomik koşullar dikkate alındığında oldukça yetersiz kalmaktadır. Bu durum muhasebe bürolarının sürdürülebilirliğini ve hizmet sunmasını olanaksız hale getirmektedir. İşletmelerimizin sürdürülebilirliği için Serbest Muhasebecilik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Asgari Ücretleri yüzde 40 oranında artırılarak 1 Temmuzdan itibaren uygulanmalıdır' dedi.

Mali müşavirler yüzde 40 zam istiyor

Asgari ücret zammı başta olmak üzere gider artışlarına dikkat çeken Bartın Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Tuncay Maden Serbest Muhasebecilik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi hakkında bir açıklama yaptı. Asgari Ücret tarifesine uygulanan yüzde 85 oranındaki artışın yeterli olmadığı kaydeden Başkan Maden “Serbest Muhasebecilik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesinde yer alan ücretler, ekonomik koşullar dikkate alındığında oldukça yetersiz kalmaktadır. Bu durum muhasebe bürolarının sürdürülebilirliğini ve hizmet sunmasını olanaksız hale getirmektedir.  3568 sayılı Kanunun 46’ncı maddesi gereğince hazırlanan 2023 yılı Asgari Ücret Tarifesi 30 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Ancak Asgari Ücret tarifesine uygulanan yüzde 85 oranındaki artışın yeterli olmadığı kanaati oluşmuştur.  Birlik Yönetim Kurulu’nun 6 Haziran 2023 tarih ve 19 nolu kararı ile yeniden değerleme oranının tarifeye yansıtılarak uygulanmasına karar verilmiş olup, enflasyondan kaynaklı kayıpların telafi edecek şekilde tarifedeki ücretlere yeniden değerleme oranı kadar (yüzde 122) farkın yansıtılarak uygulanması tavsiye edilmiştir” dedi.

İşçilik ücretlerindeki artış muhasebecileri ve mali müşavirleri zorluyor

Yapılan zamla 11 bin 402 TL olan asgari ücret artışının temel gider kalemleri olan  işçilik ücretlerinin yüzde 34 oranında artırılması anlamına geldiğini kaydeden Tuncay Maden “20 Haziran 2023 tarihinde asgari ücret, yüzde 34 artışla net 11 bin 402 TL olarak açıklandı. Uygulanmakta olan asgari ücret tarifesi, Birliğimizin öneri ve beklentilerinin zaten çok altında artırılarak yayımlanmış iken temel gider kalemimiz olan işçilik ücretlerinin yüzde 34 oranında artırılması, muhasebe işletmelerinin sürdürülebilirliğini ciddi boyutta tehdit eder hale getirmiştir.  Meslek mensuplarımızın çok büyük bir bölümü asgari ücret tarifesindeki tutarları baz alarak sözleşme imzalamaktadır. Gelinen aşamada, mesleki faaliyetin sürdürülmesi için gerekli giderlerin tamamında olağanüstü artışlar meydana gelmiş, yapılan son asgari ücret artışı ile 2023 yılı tarifesinde yapılan artış tamamen anlamsız hale gelmiştir. Öte yandan, maliyetleri karşılamayan ücretler hizmet kalitesini de ciddi şekilde tehdit eder seviyeye ulaşmıştır.  Serbest Muhasebecilik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesinin, en azından asgari ücret artışından kaynaklı kaybı telafi edecek şekilde yüzde 40 oranında artırılarak 1 Temmuzdan itibaren uygulanması gerekmektedir” şeklinde konuştu.