Mahkemeden Yurtbay için duyuru

Ünal Yurtbay'dan alacaklı olanların dikkatine

Mahkemeden Yurtbay için duyuru

Ünal Yurtbay'ın mirası, tüm yasal mirasçıları tarafından reddedilirken alacaklı veya borçlu olanların bir ay içinde varsa belgeleri ile birlikte mahkemeye başvurması istendi. 
Bartın Sulh Hukuk Mahkemesinden talihsiz bir şekilde hayatını kaybeden Kuyumcu Ünal Yurtbay’da parası veya altını olanları ilgilendiren bir duyuru yapıldı. Basın İlan Kurumu aracılığıyla Mahkemeden yapılan ve  kamuoyuyla paylaşılan ilanda şöyle denildi: “Bartın İli Merkez İlçesi, Dallıca Köyü nüfusuna kayıtlı 01/02/1969 doğumlu, 06/10/2021 tarihinde vefat eden müteveffa Ünal Yurtbay’ın mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve TMK'nun 620. Maddesi gereğince terekenin resen defterine tutulmasına başlandığından; Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere, alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR AY içinde varsa belgeleri ile birlikte Hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanunu'nun 621. Maddesi gereğince alacaklarını bu süre içerisinde kayıt ettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen ne de terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. Maddesi uyarınca ilan olunur.”