Madenci şehidi yakınlarına iş imkanı

Sosyal Güvenlik İl Müdürü Ekrem Öztekneci, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun çerçevesinde madenlerde iş kazası sonucu hayatını kaybeden madencilerin ailesinden bir kişiye kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi kadrolarında iş imkanının sağlandığını duyurdu.

Madenci şehidi yakınlarına iş imkanı

Sosyal Güvenlik İl Müdürü Ekrem Öztekneci,  Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun  çerçevesinde madenlerde iş kazası sonucu hayatını kaybeden madencilerin ailesinden bir kişiye kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi kadrolarında iş imkanının sağlandığını duyurdu.  Bu haktan yararlanmak isteyen madenci yakınlarının Bartın  Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerektiğini ifade eden Öztekneci şunları söyledi:

“27 Mart 2018 tarihli ve 30373 ikinci mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 5510 sayılı Kanunun 66 ıncı maddesinin beşinci fıkrasında yapılan değişiklik ile 10/06/2003 (dahil) tarihi  ile 13 Mayıs 2014 tarihi arasında kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucu ölen sigortalının eş ve çocuklarından birisi, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişiye, ilgili mevzuatta aranan şartlara tabi olmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmelerine imkan sağlanmış, bu kişilerde aranacak şartlar ve istihdama ilişkin diğer hususlar ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve Hazine Müsteşarlığınca müştereken tespit edileceği öngörülmüştür.

İşte müracaat koşulları!

21 Mayıs 2018 tarih ve 30427 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kömür ve Linyit Madenlerinin Yer Altı İşlerinde Meydana Gelen İş Kazası Sonucunda Hayatını Kaybeden Sigortalıların Yakınlarının Kamuda Sürekli İşçi Kadrolarına Atanmalarına İlişkin Usul ve Esasların; 4 üncü maddesinde başvuruların, istihdam talep formu doldurulmak suretiyle iş kazasının meydana geldiği ildeki sosyal güvenlik il müdürlüğüne yapılacağı hususu belirtilmiş olup; 10 Haziran 2003-13 Mayıs 2014 tarihleri arasında İlimizde meydana gelen Maden Yeraltı İşlerinde Meydana Gelen İşkazası Sonucu Hayatını Kaybedenlerin yakınlarının müracaatı Bartın  Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğümüze yapılacaktır.”