Lisansüstü programların sayısı artıyor

Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde 'Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı' ile 'Resim-İş Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı' açıldı.

Lisansüstü programların sayısı artıyor

Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde 2 yeni programın açılmasına yönelik teklif Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından uygun görüldü. Böylece Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ndeki toplam program sayısı 53’e yükselirken, yüksek lisans programlarının sayısı da 44’e çıkmış oldu.

Önümüzdeki akademik yıl ilk öğrencilerini alacak programın hayırlı olmasını dileyen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Yükseköğretim Kurulumuz tarafından belirlenen Ülkemizin doktoralı insan gücünü arttırmaya yönelik hedefe katkı sağlamaya gayret gösteriyoruz. Bu doğrultuda bölgemizin kalkınmasını önceliyor, yetiştirdiğimiz uzman ve akademisyenlerle geleceğimize değer katıyoruz” dedi.

Rektör Uzun, Bartın Üniversitesi’nde iç ve dış paydaşların katılımı ile 2019-2023 Stratejik Planının hazırlandığı ve konulan hedefler doğrultusunda kararlı adımlar atıldığının altını çizerek “Bartın Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planında yer alan hedeflerimizden biri de lisansüstü program sayımızı arttırmak ve ülkemizdeki nitelikli insan kaynağına katkı sunmaktır. Bu doğrultuda lisansüstü program sayımızı ve öğrenimin niteliğini sürdürülebilir bir şekilde arttırmaya devam ediyoruz. Birbirini besleyen önlisans, lisans ve lisansüstü programlar ile oluşturulan bütünlüklü bir yapı içerisinde, bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin dinamiklerine odaklanarak geleceğe kararlı adımlarla yürüyoruz. Bu düşüncelerle ‘Yeni YÖK’ anlayışıyla birlikte politikalar belirleyen, bunu uygulamaya koyan ve yenilikçi girişimlerle her zaman yanımızda olarak destek veren YÖK Başkanımız Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’a ve tüm YÖK üyelerimize de destekleri için şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.