Limana itfaiye aracı alınacak

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın başkanlığında toplanan Belediye Meclis Üyeleri, eylül gündemi çerçevesinde 15 maddeyi görüşüp karara bağladı. Toplantıda şehir merkezinde trafiğin rahatlatılması amacıyla yapılacak trafik düzenlemeleriyle ilgili rapor oluşturulmasını kabul eden Meclis, Bartın Limanı'na yükleme boşaltma yapmak amacıyla gelen gemilerde çıkabilecek yangınlara müdahale edebilmek için Liman İşletme Müdürlüğü'ne bir tane itfaiye aracı alınmasına karar verdi.

Limana itfaiye aracı alınacak

Bartın Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısı Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın başkanlığında yapılan toplantıda toplam 15 gündem maddesi görüşüldü. 14 gündemle başlayan toplantıda gündeme bir madde ilave edildi. 15.madde olarak gündeme ilave edilen madde Liman İşletme Müdürlüğü’ne bir adet itfaiye aracı alınması hususunu içerdi. Gündemde 5 yeni konu bulunurken, 10 madde ise Ağustos Ayı Meclis Toplantısı’nda komisyonlara havale edilen konuları içerdi. Gündemde yer alan 5 yeni konudan 4’ü komisyonlara gönderilirken, bir madde ise kabul edildi. Yeni gündem maddelerinin görüşülmesinin akabinde de komisyonlardan gelen 10 madde değerlendirilerek onaylandı.

4 madde komisyonlara havale edildi

Gündemin birinci maddesinde yer alan Bartın Belediyesi mücavir alan ve Belediye sınırları içinde kalan sabit ve mobil haberleşme altyapısı veya şebekelerinde kullanılan her türlü kablo ve benzeri gerecin taşınmazlardan geçirilmesiyle ilgili geçiş hakkına ilişkin uygulanacak ücret tarifesinin belirlenmesi talebi ile gündemin 2.maddesinde yer alan Bartın Belediyesi 2022 mali yılında uygulayacağı gelir tarifelerinin görüşülmesi talebi Plan Bütçe Komisyonu’na havale edildi. Gündemin 3.maddesinde yer alan Gölbucağı Mahallesi, tapuda 1815 ada, 1 numaralı parseldeki belediye hissesinin satışı talebi ile Gündemin 4.maddesinde yer alan Mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Cumhuriyet Mahallesi tapuda  1099 ada 4-5 numaralı parsellerin satış talebi İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na gönderildi.

İşte komisyondan gelip kabul edilen maddeler!

Gündemin 5.maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Orduyeri Mahallesi tapuda  619 ada 31 numaralı parselin satış talebi, gündemin 6.maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait Karaköy Mahallesi, tapuda 1276 ada, 205-206-207 parsel numaralı taşınmazların bedelsiz olarak Maliye Hazinesine devri talebi, gündemin 7.maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait Kırtepe Mahallesi, tapuda 326 ada, 77-78 parsel numaralı taşınmazların bedelsiz olarak Maliye Hazinesine devri talebi, gündemin 8.maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Doğalgaz Deplasesi ile ilgili Meclis kararı alınması talebi kabul edildi.

Komisyon raporları doğrultusunda onaylandı

Gündemin 9.maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yazısı doğrultusunda Gecen Mahallesi, tapuda 102 ada, 1 parsel, 103 ada, 1 ve 2 parseller, 104 ada, 1 ve 2 parseller, 105 ada, 1 parsel, 106 ada, 4 parsel, 121 ada, 1 parsel ile 122 ada 73 parselleri kapsayan Nazım ve Uygulama İmar planı değişikliği yeniden görüşüldü. Söz konusu madde komisyon raporu doğrultusunda onaylandı.  Gündemin 10.maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Orduyeri Mahallesi, tapuda  485 ada, 42-43 ve 44 nolu parsellerin satış talebi, gündemin 11.maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Orduyeri Mahallesi, tapuda  429 ada, 186 numaralı parselin satış talebi, gündemin 12.maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen İlimiz Merkez İlçe Gölbucağı Mahallesi tapuda 510 ada, 277 parsel nolu ve Bartın Belediyesi mülkiyetinde bulunan taşınmazın güney cephesindeki çekme mesafesinde düzenlemeye gidilmesi amacıyla hazırlatılan plan değişikliği talebi  ve gündemin 13.maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen İlimiz Merkez İlçe Orduyeri Mahallesi, tapuda 616 ada, 3 parselin yola bağlantısının sağlanması amacıyla söz konusu bölgede hazırlatılan imar plan değişikliği talebi kabul edildi.

Şehir merkezi trafiği gündemde!

Gündemin 14.maddesinde yer alan Trafik ve Muhtelif İşler Komisyonu’na havale edilen, Trafik düzenlemesi ile ilgili hususlar görüşüldü. Şehir merkezinde trafiğin rahatlatılması amacıyla yapılacak olan trafik düzenlemeleriyle rapor oluşturulması kararlaştırıldı. Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Komisyonu ile koordineli şekilde hazırlanacak olan rapor doğrultusunda çalışma gerçekleştirilmesi kabul edildi.

Liman için itfaiye aracı alınacak

Gündemin 15.maddesinde yer alan Bartın Limanı’na yükleme boşaltma yapmak amacıyla gelen gemilerde çıkabilecek yangınlara müdahale edebilmek için Liman İşletme Müdürlüğü’ne bir adet itfaiye aracı alınması hususu da görüşülerek, kabul edildi. Tüm maddelerin görüşülmesiyle toplantı sona ererken, Ekim Ayı Meclis Toplantısının 7 Ekim Perşembe günü saat 16.00’da yapılması kararlaştırıldı.

Akın: “Şehrimize hizmet etmek için çalışıyoruz”

Toplantı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Cemal Akın; “Bartın Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantımızı Belediye Meclis Üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirdik. Belediye personelimizle, halkımızla, Belediye Başkan Yardımcılarımızla ve Belediye Meclis Üyelerimizle birlik ve beraberlik içerisinde şehrimize hizmet etmek için çalışıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz toplantımızın şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.