Kuyumculardan Bakan Pekcan'a teşekkür

Bartın Kuyumcular Dernek Başkanı Ünal Yurtbay, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın kuyumcu esnafı için yeni çıkardığı kanuna teşekkür etti. Kuyumcu esnafına bir disiplin getiren kanuna kavuştuklarını dile getiren Yurtbay, kuyumcu ticareti hakkında yönetmeliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kuyumculardan Bakan Pekcan'a teşekkür

Bartın Kuyumcular Dernek Başkanı Ünal Yurtbay, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın kuyumcu esnafı için yeni çıkardığı kanuna teşekkür etti. Kuyumcu esnafına bir disiplin getiren kanuna kavuştuklarını dile getiren Yurtbay, kuyumcu ticareti hakkında yönetmeliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kuyum işletmelerinin 31 Aralık 2021 tarihine kadar yetki belgesi alması gerektiğini ifade eden “Yeni çıkarılan kanunla birlikte, kuyumcu esnafının faaliyetlerinde hizmet kalitesinin artırılması, haksız rekabetin ortadan kaldırılması ve kayıt dışılığın önlenmesi beraberinde gelecek. Bu kanun yeni dönemde kuyum ticareti, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkârlar tarafından yapılacak. Kuyum işletmelerinin 31 Aralık 2021 tarihine kadar yetki belgesi almaları gerekiyor. Perakende kuyum ticaretini düzenleyen ve yürürlüğe giren kanun, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile işbirliği içinde sektör temsilcilerinin yanı sıra ilgili tarafların görüş ve katkıları alınarak hazırlandı. Düzenlemeyle kuyumculuk faaliyetlerinde hizmet kalitesinin artırılmasını, haksız rekabetin ortadan kaldırılması ve kayıt dışılığın önlenmesi amaçlanıyor. Düzenleme ile kuyumculuk faaliyetlerinin adil rekabet koşulları altında yapılması ve sektörün daha nitelikli hale getirilerek sağlıklı bir işleyişe kavuşturulması hedefleniyor” dedi.

Kuyum Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden verilecek

Yeni dönemde kuyum ticareti, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkârlar tarafından yapılacağını kaydeden Ünal Yurtbay şöyle devam etti:

“Yeni dönemde kuyum ticareti, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkârlar tarafından yapılacak. Hâlihazırda faaliyette olan kuyum işletmeleri 31 Aralık 2021 tarihine kadar durumlarını yönetmeliğe uygun hale getirerek yetki belgesi almaları gerekiyor. Yetki belgesi, kuyum ticareti yapılan işletmenin bulunduğu yerdeki Ticaret İl Müdürlüğü tarafından Kuyum Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden verilecek. Yetki belgesi verilmesinde; meslek odasına kayıtlı olma, gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olma ve vergi dairesine vadesi geçmiş borcu bulunmama, meslek odası ve vergi kayıtlarındaki iştigal konuları arasında kuyum ticareti faaliyeti bulunma gibi şartların yanı sıra ustalık belgesine sahip olma şartı da aranıyor. Ustalık belgesi şartı, kuyumcu ya da kuyum işletmesinde tam zamanlı çalışan en az bir personel tarafından yerine getirilebilir.

Perakende alanları da belirlendi

Kuyum ticareti belirli nitelikleri haiz olan, tacirler ile esnaf ve sanatkârlar tarafından yapılması gerekli bir meslek koludur. Kuyum ticareti ile iştigal eden kişilerin mesleki itibarının korunmasına önem veriliyor. Kuyum ticaretinin güvenli bir ortamda yapılması, bu meslekte nitelikli insan kaynağı yaratılması ve işletmelerde hizmet kalitesi ile tüketici memnuniyetinin arttırılması amaçlanmaktadır. Kuyumcu esnafının, kuyum ticaretinin yanı sıra perakende faaliyette bulunabileceği alanlar da belirlendi. Opal, akik, kuvars gibi yarı kıymetli taşlar ile bu taşlardan yapılan tespih gibi süs eşyasının perakende satış, bakım ve onarımı ile perakende saat satış, bakım ve onarım faaliyetleri de dâhil edildi.

İdari yaptırım uygulanacak

Kuyum ticaretiyle iştigal edenlerin mesleğini icra ederken belirli ilke ve kurallara uygun hareket etmesi gerekir. Yönetmelik sonrası kuyum niteliği taşımayan demo/imitasyon ürünler kuyum işletmelerinde bulundurulmayacak ve bu ürünlerin satışı da yapılamayacak. Böylelikle; tüketicide yanlış algı yaratılmasının ve sektörde haksız rekabetin oluşmasının önüne geçilmiş olacak. Getirilen düzenleme ile her türlü kuyum reklamında yetki belgesi numarasına ve yetki belgesindeki işletme adı veya unvanına yer verilecek. Kuyum işletmesinin yanıltıcı bilgi veremeyeceği, haksız ve hukuka aykırı davranış ve ticari uygulamalarda bulunamayacağı ve kişileri yasa dışı uygulamalara teşvik edemeyeceği kurallar gelişecek. Bu ilke ve kurallara aykırı hareket edilmesi durumunda işletmelere idari yaptırım uygulanacak.

İptal işlemleri bu Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek

Kuyum ticaretinin takip ve kontrolünün sağlanması amacıyla Bakanlık tarafından Kuyum Ticareti Bilgi Sistemi oluşturulacak. Yetki belgesi verilmesi, yenilenmesi ve iptal edilmesi işlemleri bu Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Sistem sayesinde kuyum ticaretinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi ve bu ticarete ilişkin güncel ve doğru bilginin temin edilmesi, işlemlerin kısa süre içinde ve güvenilir bir biçimde yapılabilmesi sağlanacak. Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edilmesi durumunda bakanlıkça verilen süre içinde aykırılığın giderilmemesi veya aynı takvim yılı içinde tekrarlanması halinde yetki belgesi iptal edilecek. İptal edilen yetki belgesinin iptalinden itibaren iki yıl süreyle tekrar yetki belgesi verilmeyecek. Tüm bu gelişmeler ışığında, hizmet kalitesinin artırılması ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesine katkı sağlanması ve sektörün mevzuata uygun faaliyet göstermeyen işletmelerden arındırılması amaçlanmaktadır.”