Kurtkaya 'Toplumun kanayan bir yarası'

Gelecek Parti Bartın İl Başkanı Yasemin Dora Kurtkaya, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla açıklama yaptı. Başkan Kurkaya, 'Kadına yönelik şiddet her geçen gün toplumun kanayan bir yarası olarak çözüme kavuşmayı beklemektedir' dedi.

Kurtkaya 'Toplumun kanayan bir yarası'

Gelecek Parti Bartın İl Başkanı Yasemin Dora Kurtkaya, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla açıklama yaptı. 25 Kasım’ın çok anlamlı bir gün olduğunu ifade eden Başkan Kurtkaya “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, tüm dünyada kadınların şiddete karşı mücadelesinin küresel olarak birleştiği, kadınların sorunlarının paylaşıldığı, eşleri veya başkaları tarafından maruz kaldıkları şiddetin önlenebilmesi için, gerekli bütün çözüm yollarının arandığı ve tüm dünyada kadınlara uygulanan şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ilan edilen anlamlı bir gündür.  Kadına yönelik şiddet her geçen gün toplumun kanayan bir yarası olarak çözüme kavuşmayı beklemektedir” dedi.

“Tüm tedbirleri alarak gerekli adımları atacağız!”

Kadın cinayetlerinde her geçen gün sayının arttığını kaydeden Yasemin Dora Kurtkaya şöyle devam etti:

“Bilindiği üzere kadın cinayetlerinde her geçen gün sayı artmakta, tecavüz ve ölüm haberleri magazinleştirilip, kadın bedeni nesnelleştirilerek bir reyting malzemesi haline getirilmektedir. Şiddetin temel nedeni ise toplumsal zihniyet dönüşümünün sağlanamamış olması ve şiddetin kaynağına odaklı çözümlerin geliştirilemeyerek, gerçek bir iradenin ortaya konulamamasıdır. Bu bağlamda, devletin kurum ve kuruluşlarına büyük görevler düşmektedir. Devletin kadına yönelik şiddetle mücadelede çok yönlü ve bütüncül politikalar üretmesinin yanı sıra, mücadelenin toplumsal düzeyde bir bilinç oluşturmak kaydıyla, genele yayılarak, etkin ve kararlı bir şekilde yürütülmesi gerekliliği vardır.  Gelecek Partisi olarak "Kadına Karşı Sıfır Şiddet" hedefimize ulaşmak için;  Kadına yönelik şiddet konusunda, başta “İstanbul Sözleşmesi” nin yeniden yürürlüğe konulması olmak üzere, kadın onurunu koruyacak, Ulusal ve Uluslararası standartlarda tüm tedbirleri alarak gerekli adımları atacağız!

“Ağır suçlar kapsamına alacağız”

Kadına karşı işlenen tüm suçları Türk Ceza Kanunu’nda ağır suçlar kapsamına alacak, cezalarını arttıracağız!  Kadına yönelik şiddet suçlarında denetimli serbestlik ve koşullu salıverilme hükümlerinin uygulanmaması yönünde kanuni düzenlemeleri yapacağız!  Cinayetle ve bedeni zararla sonuçlanan şiddet suçlarında haksız tahrik indiriminin kaldırılmasını sağlayacağız! Unutmayalım ki, “Kadına Yönelik Şiddet İnsanlığa İhanettir” Kadınlar dünyada insan onuruna yakışır, şiddetten uzak ve eşit bir hayat hak ediyor.  Dünyanın yarısını oluşturan, diğer yarısını da yetiştiren kadınların daha adil, daha huzurlu, daha güvenli ve barışçıl bir dünyada yaşayabilmesi ve şiddetin artık kadınların kaderinin parçası olmadığı bir gelecek için çalışıyoruz.”