Kurtkaya: 'Kadına şiddette turuncu çizgimizi çekelim'

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Yasemin Dora Kurtkaya, 25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklamasında bulundu. Kadına yönelik her türlü şiddete karşı turuncu çizgilerini çektiklerini ifade eden Kurtkaya, AK Parti'nin kurulduğu günden beri kadınların ekonomi, siyaset, bilim ve eğitimde güçlendirilmesi misyonu ile atılan her adımda kadınların iş ve aile hayatlarını dengeleyebilmeleri adına kolaylaştırıcı düzenlemeler getirdiğini söyledi.

Kurtkaya: 'Kadına şiddette turuncu çizgimizi çekelim'

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Yasemin Dora Kurtkaya, 25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklamasında bulundu. Parti binasında yapılan açıklamada Kurtkaya, kadına yönelik her türlü şiddete karşı turuncu çizgilerini çektiklerini ifade ederek, “Kadına yönelik şiddet dünyanın her yerinde aynı biçimde tezahür ediyor ve aile içi şiddet ne yazık ki hala en yaygın şiddet biçimi olmaya devam ediyor. AK Kadınlar  olarak, kadına yönelik şiddetin bir insan hakkı ihlali olduğunu dün olduğu gibi bugün  de dile getirmekten vazgeçmiyor, ekonomik ya da kültürel hiçbir gerekçenin ardına  sığınılmasına müsaade etmeden kadına yönelik her türlü şiddete karşı turuncu çizgimizi  çekiyoruz” dedi.

“Kati suretle karşı çıkıldı”

Medeniyet tarihi boyunca kadına ve kız çocuklarına karşı yapılan herhangi bir kötü  muameleye kati suretle karşı çıkıldığını dile getiren Kurtkaya şöyle devam etti:

“Kadim medeniyetimizin yüzyıllar boyunca barındırdığı din, ahlak, şuur ve  vicdan öğretilerinin tümünde, kadına ve kız çocuklarına karşı yapılan herhangi bir kötü  muameleye kati suretle karşı çıkılmıştır. Yüzyıllar öncesinden, henüz İnsan Hakları  Evrensel Bildirgesi yokken, kadın erkek ayrımı yapmadan insani bir mesajın dünyaya yayılmasına öncü olan Hz. Peygamber’in sözünü hatırlamak ve hatırlatmak hepimizin  üzerine düşen önemli bir vazifedir: “İnsanlara merhamet etmeyene, Allah da merhamet  etmez.” Hiçbir ayrım gözetmeksizin yaşam biçimi olarak tüm insanlığa karşı kötü  muameleyi bizlere men eden dinimizin, kadına ve kız çocuklarına uygulanacak kötü  muameleyi kabul etmesi de mümkün değildir. 

“Ülkemiz tüm kadınların yanında”

Ülkemizde ve dünyada kadınlar, yıllardır sürdürdükleri çeşitli mücadeleler ile  kadına ve aslında insana yakışır, hak ve adalet talepleriyle oldukça büyük kazanımlar  elde etmişlerdir. Ülkemiz, bu anlamda kadınların yaşadığı sorunlarla ilgili çeşitli hukuki düzenlemelerle yıllardır tüm kadınların yanında olarak, güçlenme ve kendilerini gerçekleştirme süreçlerine katkı sağlamıştır. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak adına hem uluslararası düzeyde kabul edilen anlaşmalara imza atmış hem de kendi mevzuatında köklü değişiklikler yapmıştır. İş Yasasından, Ceza Yasasına kadar kadını örseleyen birçok unsur mevzuattan çıkartılmıştır. Birleşmiş Milletler, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’nde, dünyanın 49 ülkesinde kadınları aile içi şiddete  karşı koruyan bir yasal düzenlemenin olmadığına dikkat çekilirken, AK Parti  döneminde, Türkiye’de ilk kez 6284 sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik  Şiddetin Önlenmesi” yasası Meclis’te kabul edilmiştir. 

“Kadınlarımızla ilgili her alanda düzenlemeler yaptık”

AK Parti kurulduğu günden itibaren, kadınların ekonomi, siyaset, bilim ve eğitimde güçlendirilmesi misyonu ile atılan her adımda kadınların iş ve aile hayatlarını dengeleyebilmeleri adına kolaylaştırıcı düzenlemeler getirilmiş ve her alanda kadınların varlığının normalleştirilmesi için çalışmalar yapılmıştır. Kadınlar aynı anda ailede, işte, siyasette ve daha nice birçok alanda özne ve aktör olarak varlık göstermiş her alanda iradelerini ailenin ve toplumun yararına kullanmışlardır. Bulundukları her pozisyonda yalnızca cinsiyet temelinde bir temsil durumunda kalmadan, kadın olduklarının farkında olarak çalışmalarını sürdürmektedirler. Hayal ettiklerinin yalnızca kendi yararlarına olmadığının; ailesinin ve içinde yaşadığı toplumun da kazanımları olacağının bilincinde hareket etmektedirler. 

“Kep birlikte turuncu çizgimizi çekelim”

Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın “Kadınlara karşı ayrımcılık, ırkçılıktan beterdir” anlayışıyla gösterdiği özveriyi, kadına yönelik şiddetin ortadan kalkması için hep birlikte göstermemiz bu mücadelemizde bize başarıyı getirecek en önemli unsur olacaktır.  AK Parti, kadın, erkek, yaşlı, genç, herkesin, hepimizin partisidir. AK Kadınlar,  olarak; Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nde,  kadına yönelik her türlü şiddete turuncu çizgimizi çekiyoruz. Aynı hassasiyetle, tüm  toplumu da turuncu çizgilerini çekmeye davet ediyoruz. Sağlıklı bir toplum ve gelecek nesiller için kadına yönelik şiddete karşı hep birlikte turuncu çizgimizi çekelim.”