Kurtkaya'dan Sağlıkta Ek Ödeme Yönetmeliği açıklaması

Gelecek Partisi Bartın İl Başkanı Yasemin Dora Kurtkaya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından durulan ve Resmi Gazetede yürürlüğe giren Sağlıkta Ek Ödeme Yönetmeliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kurtkaya'dan Sağlıkta Ek Ödeme Yönetmeliği açıklaması

Gelecek Partisi Bartın İl Başkanı Yasemin Dora Kurtkaya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından durulan ve Resmi Gazetede yürürlüğe giren Sağlıkta Ek Ödeme Yönetmeliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kamu üniversitelerinde tıp fakültelerinin taban puanlarında 10.000’e varan düşüşün görüldüğünü ifade eden Başkan Kurtkaya “Sağlıkta can güvenliğinin olmaması, insani olmayan çalışma saatleri, mobing, alınan eğitim ve verilen emeğe uygun olmayan ücretlerle hekimliğin değersiz hale getirilmesi sonucunda  kamu üniversitelerinde tıp fakültelerinin taban puanlarında 10.000’e varan düşüş görüldü. 11 Ağustos'ta  Sağlık Bakanı'nın Carpe Diem diyerek duyurduğu Sağlıkta Ek Ödeme Yönetmeliği 12 Ağustosta Resmi Gazetede yayınlandı.  Henüz tamamı anlaşılmamakla birlikte: ASM Hekimleri, TSM Hekimleri  İlçe Sağlık Merkezlerinde görevli Hekimler, Üniversitelerde YÖK kadrosunda  olanların ek ödeme yönetmeliğinden faydalanmadığı görülmektedir” dedi.

“Öğretim elemanları kapsam dışında kaldı”

YÖK e bağlı üniversitelerde çalışan   yaklaşık 40 bin civarında hekimin ek ödeme düzenlemesi kapsamı dışında kaldığını kaydeden Yasemin Dora Kurtkaya şöyle devam etti:

“Biyokimya ve mikrobiyoloji alanlarında çalışanların ek ödeme katsayısı düşük tutulmuştur.  Temel tıp birimlerine ise verilen katsayı acınası düzeydedir. Bilimsel araştırmalara verilen teşvik uygulaması düşük olup, poster, bildiri ve sözlü sunumlara hiç teşvik ayrılmamış görünmektedir  YÖK e bağlı üniversitelerde çalışan  yaklaşık 40 bin civarında hekim ek ödeme düzenlemesi kapsamı dışında kalmıştır.  Yayınlanan Ek Ödeme Yönetmeliği düzenlemesi ile öğrencilere ders anlatan  uzmanlık öğrencilerini yetiştiren hocalar kendi yetiştirdikleri uzmanlarla neredeyse aynı maaşı alır hale gelmiştir.

“Üniversiteler Bakanlığa mecbur bırakılacak”

Son dönemde TUS ile atanan tüm asistanlar SB kadrosunda olduklarından bundan yararlanmış olup yararlanamayan öğretim üyeleriyle neredeyse aynı maaşı alacak hale gelmiştir.  Hekimler arasında adaletsizlik yaratacak bu düzenlemenin YÖK' e bağlı üniversitesi hastanelerini de kapsaması gerekmektedir.  Öte yandan bu düzenleme YÖK'e bağlı tüm tıp fakültelerinin Sağlık Bakanlığına afililiye olması ile sorunlar çözülecektir düşüncesini oluşturmak için hazırlanmış gibi görünmektedir.  Böylece Bakanlık yıllardır arzu ettiği üniversitelerin özerk yapısını ortadan kaldırıp Bakanlığa bağlanmaya mecbur bırakacaktır. Bilimsel araştırmalara destek vermeyen iktidar,  üniversite hastanelerinin afiliasyonu ile giderek zayıflayan tıp eğitimini tümüyle niteliksiz hale getirecek adımları atmaktadır.

“Bu uygulama kabul edilemez”

Hiçbir meslek kurumunda yıllık izin süresince ücret kesintisi yapılmadığı halde doktorların yılda 12 günden fazla yıllık izin kullanmaları durumunda maaş kesintisi yapılmaktadır. 30 gün yıllık izin kullanma hakkını 12 gün ile sınırlayan bu uygulama kabul edilemez.  Hakimler 40 günlük Adli tatilde maaşları kesintisiz ödenirken, hekimlere izin kullanırsan gelirinden keseriz dayatması insan haklarına aykırı bir yaklaşımdır, kamu çalışanları arasında hekimler açısından ciddi adaletsizlik oluşturmaktadır Ayrıca hiç bir meslek grubunun maaşı,  maaş artışı kamuoyunda gündem olmazken gerçek anlamda bir maaş artışı sağlamayan yalnızca ek ödemelerin emekliliğe yansıyacak hale getirilen bu düzenleme "uzman hekimler çok fazla maaş alıyor" algısı oluşturmaktadır. Ayrıca hekim,  hekim dışı personel arasında da çok ciddi bir durum oluşturmuştur. Sonuç olarak sorunlarını anlatmaya değil fark etmeye bile geç kalan hekimler yeniden yeniden talep eder durumda kalacak ve toplumun sağlık sistemine olan öfke ve kızgınlığı giderek daha fazla ve haksızca hekimlere yönelecektir.”