Köylerin içme suyu tarifesi yeniden belirlenecek

İl Genel Meclisinin Şubat gündeminde İl Özel İdaresince hazırlanan İçme Suları İşletme Yönetmeliğine Sayıştay'ın onay verdiğini ifade eden İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun bu kapsamda Özel İdare bünyesinde kurulan Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne içme suyu işletmesi devrolan köy sayının 13 olduğunu söyledi. Şubat gündeminde köylerdeki içme suyu tarifesinin yeniden belirleneceğini kaydeden Başkan Dursun 'Amacımız içme sularında köylerde oluşan yüksek maliyetleri kabul edilebilir rakamlara çekerek köylerimize sıhhi açıdan çok daha sağlıklı içme ve kullanma sularını halkımızın hizmetine sunmaktır' dedi.

Köylerin içme suyu tarifesi yeniden belirlenecek

 

İl Genel Meclisi Şubat ayı toplantılarına başladı. İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen Şubat ayı toplantılarının ilk oturumu İl Genel Meclis Üyeleri Ali Eyüpustaoğlu, Uğur Yılmaz, Göker Giray Gülsoy, Kadir Saraç, Bekir Karabacak, Ayhan Özçelik, Atnen Aydoğan, Nurdanur Metin, Bahattin Kazguç, Abdullah Kaleli ve Orhan Ölçek’in yanı sıra İl Özel İdaresi birim müdürleri ve İl Genel Sekreteri Metin Çetin’in katılımıyla İl Genel Meclis Başkanı Kenan Dursun başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantı öncesi gündeme ilişkin bir konuşma yapan İl Genel Meclis Başkanı Kenan Dursun, Şubat ayı toplantılarının 4 gündemle başladığını ve 5 gün boyunca devam edeceğini söylerken bu süre içerisinde İl Özel İdaresi’nin talebi ile Meclis Başkanlığına yeni gündem maddelerinin de ilave edilebileceğini ifade etti.  

Ardından ihtisas komisyonlarından Meclis Başkanlığına ulaşan 2 konunun karara bağlanacağını aktaran Meclis Başkanı Dursun, gündemde olan diğer konuların da ilgili komisyonlara havalelerinin yapılarak komisyonlardaki değerlendirmelerinin ardından Mart ayı toplantılarında yeniden gündeme geleceğini söyledi.

7. dönemin başından bugüne geçen 22 aylık sürede Meclis ve Komisyon çalışmalarına aksatmadan katkı sağlayan tüm Meclis Üyelerine teşekkür eden Dursun, Şubat ayı toplantılarında alınacak kararların İl Özel İdaresi’ne ve Bartın’a hayırlı olmasını diledi.

“Her zaman kararlı adımlarla yola devam ettik”    

İl Genel Meclis Başkanı Kenan Dursun, yapılan çalışmalarla ilgili “7. dönem Meclisimizin uzun süren çalışmalar sonucunda hazırladığı 2021 Mali Yılı Çalışma ve Yatırım Programı Bütçesi 65 milyon TL olarak belirlendi. Bu rakamın yüzde 41 gibi önemli bir oranının  yatırımlara ayrılmış olması, Bartın İl Özel İdaremizi diğer bir çok özel idarelerden farklı kılıyor. Bu konudaki söylemlerimizi eyleme dönüştürmek için her zaman kararlı adımlarla yola devam ettik” dedi.

Otobüs terminali için 500 bin TL ödenek

Gündem maddelerinin içerikleri ile ilgili de açıklama yapan Başkan Dursun, komisyonlardan gelen ve karar verilecek 2 dosya ile ilgili açıklamasında, gündemin 1. maddesinde yer alan Şehirlerarası Otobüs Terminali Elektrik Trafo Tesisinin Devri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile İçişleri Komisyonunda incelendiğini ve komisyon  raporlarının Meclis Başkanlığına ulaştığını söyledi. Dosya hakkında açıklamalarda bulunan Kenan Dursun “Bartın Şehirler Arası Otobüs Terminali, özel idarenin mülküdür, işletmesi ise 18 yıldır Bartın Belediyesi tarafından yürütüldü. Ancak geçmiş dönemde belediye ve özel idare arasında yapılan protokolde terminal binasının bakım ve onarım işlerinin belediyeye bırakılmış olması nedeniyle İl Özel İdaremiz, protokolden kaynaklı nedenlerle buradaki terminal binasına 18 yıl boyunca bakım onarım işlerini yapamadı. Bu süreç içerisinde belediye de kendi mülkü olmayan terminal binasının gerekli bakım ve onarımlarını yapmadı. O nedenle son dönemde bakımsızlıktan fiziki durumu oldukça yıpranan terminal binası Bartın’ımızın gerçek yüzünü yansıtmıyor. Şehrimizin girişinde özellikle ilimize ilk defa gelmiş olan vatandaşların orada karşılaştıkları kötü görüntü, kişinin daha şehirle olan ilk temasında oluşan imajın şehirle ilgili fikrin negatife dönüşmesi açıkçası İl Genel Meclisimizi  rahatsız eden bir tabloydu. Tüm bu sıkıntıların tamamını çözüm anlamında karşılığı olan yeni protokolümüzü de Bartın Belediyesi ile yeniden düzenleyerek yıllar içerisinde yaşanmış olan başta bakım ve onarımlar olmak üzere terminalin temizlik işleri Özel İdareye bırakıldı. Bu gelişme sayesinde terminalimizi Bartın’a yakışır hale getirilecek ve 2021 yılı çalışma yatırım programında 500 bin TL ödenek ayrıldı. Bu kapsamda Meclisimizin bu ayki  gündeminde  yer alan terminal binamızın mevcut trafosunun BEDAŞ’ a devrinin yapılması ile ilgili Bartın Valiliğine yetki verilmesi konusunun kararı verilecek. Yapılacak olan devir işleminin sonucunda orada bulunan iş yerlerinin müstakil olarak BEDAŞ’a  elektrik abonelikleri gerçekleştirilecek. Mevcut durumun  süzme yöntemle devam eden süreci artık çok daha düzgün işler hale getireceğiz. Komisyonlarda görüşülerek Meclis başkanlığına sunulan 2020 yılı yol envanterleri de bu ayki Meclis toplantı döneminde onaylanacak” şeklinde konuştu.

Ulus, modern hükümet konağına kavuşacak

Gündemin 4’ üncü maddesinde yer alan Ulus Hükümet Binası Proje Yapım İşinin   2021 Yılı Ek Çalışma  ve Yatırım Programına alınması ile ilgili dosyanın da Mecliste görüşüleceğini söyleyen Dursun, “Proje yapımı Özel İdare özkaynağı ile binanın fiziki yapımı ise İçişleri Bakanlığı yatırım programına alınarak yapım ihalesi gerçekleştirilecek. Konu Bakanlık düzeyinde TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Milletvekilimiz Sayın Yılmaz Tunç tarafından takip edildi. Proje ihalesinin tamamlanmasıyla birlikte süreç hızlanarak devam edecek ve bunun sonucunda Ulus İlçemize modern bir hükümet konağı kazandırılmış olacak. Bu kapsamda süreci takip ederek katkı veren TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Milletvekilimiz Sayın Yılmaz Tunç’ a teşekkür ediyoruz” dedi.

Kadro derece düzeltmeleri yapılacak

Yine gündemin 5. maddesinde yer alan Kadro Derece Değişikliği ile ilgili dosyanın da ilgili komisyonlara havale edileceğini aktaran Meclis Başkanı Dursun, bu kapsamda İl Özel İdaresi müdürleri arasında Bartın Vali Sayın Sinan Güner’in kararıyla yapılan rotasyondan kaynaklanan kadro karşılığı derece düzeltmelerinin de yapılacağını söyledi.

“Büyük grup suları hayata geçirildi”

Şubat ayı meclisinde yine gündeme alınacak olan içme sularının ücret tarifelerinin belirlenmesi ile ilgili gündem hakkında da açıklama yapan İl Genel Meclis Başkanı Kenan Dursun, şöyle konuştu:

“İçme suları projeleri 14 yıldır Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde büyük bir özveriyle yürütüldü. Son dönemde kapsamı genişletilerek büyük grup suları hayata geçirildi. Fakat geldiğimiz süreçte yapılan kapsamlı ve büyük tesislerin haklı olarak muhtarlıklarımız eliyle işletilmesinde zorluklar ve devamında sorunlar yaşandı. Halen birçok köyümüzde işletme sıkıntısından kaynaklı yüksek maliyetli şebekeler var. O nedenle milyonlarca harcama yapılarak köylerimize kazandırmış olduğumuz bu tesisler, vatandaşlarımıza sağlıklı ve çok daha ekonomik bir şekilde profesyonel bir işletme anlayışıyla işletilmesinin yapılması gerekiyor. Yaşanan sorunun çözümüne ilişkin uzun zamandır mevzuatlar çerçevesinde çözüm arayışları da oldu.

İçme Suları İşletme Yönetmeliğine Sayıştay onayı

İl Özel İdaresi Kanunu’nun bize içme sularının işletilmesi hususunda açıkça bir görev tarifi olmadı. Bunun yanında mevcut köy kanununda da muhtarlarımıza verilen işletme yetkisi günümüz şartlarını tarif edemedi. O nedenle her iki kanunda işletme sahibinin tam tarifini yapılmamasından kaynaklanan sorunların giderilebilmesi için yine 51 İl Özel İdareleri arasında ilki gerçekleştirerek içme suları işletme yönetmeliği 5 Eylül 2019 tarihli ve 100 sayılı İl Genel Meclisi kararıyla günümüz şartları ve ilgili mevzuatlara uygun şekilde hazırlandı.  Mevzuat gereği  çıkartılan yönetmeliğin maddi konuları içermiş olması nedeniyle Sayıştay’ca da onay görmesi gerekiyordu. Bu süreci Sayıştay'a doğru ve etkili bir şekilde iyi anlattık. Bartın İl Genel Meclisinin çıkartacağı bu yönetmeliğin bu alanda yaşanan sıkıntıları ve oluşan kamu zararının önüne geçeceğini, bir başka yönüyle de diğer illere uygulamada çok önemli bir örnek teşkil edeceğini söz ile de ifade ettik. Sayıştay'ın bu yönde samimiyetle gerçekleştirmiş olduğu inceleme ve değerlendirmesinde ‘Bartın İl Genel Meclisinin 5 Eylül 2019 tarihli ve 100 sayılı İçme Suları İşletme Yönetmeliğinin uygulanmasında herhangi bir sakınca yoktur.’ ibaresiyle bize ulaştı.

Yeni fiyat tarifesi belirlenecek

Şimdi bu yönetmeliğin Sayıştay’ca da kabulünden sonra İl Özel İdaremiz bünyesinde ihdas edilen Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde yeniden oluşturulacak olan alt yapıyla hiçbir muhtarımıza köyünün içme suyu tesisinin işletmesinin devri konusunda baskı yapmadan özellikle işletme sorunu yaşanan tesislerin işletmesini peyder pey devralacaklar. Bugün itibarıyla işletmesi devralınan köy sayısı 13 oldu. İşletmesi devralınan köylerimizde 2020 yılı Şubat ayında İl Genel Meclisimizde karar alınan terfili sistemle çalışan köylerde 2.5 TL. artı KDV,  cazibeli sistemle çalışan köylerde ise 1 TL artı KDV olarak 1 yıldır sürdürüldü. Şimdi yeni fiyat tarifesi de bu ayki meclis gündeminde yer alacak. Konu ilgili komisyonlarda değerlendirilecek. Ayrıca Mart ayında da yeni tarife İl Genel Meclisinde karara bağlanacak.

“İçme suyu ücretleri kabul edilebilir seviyeye çekilecek”

Bu konuda vatandaş memnuniyeti de giderek arttı. Buradaki amacın idareye getireceği gelir önceliği olmadı,  bazı köylerimizde terfi  sistemlerin çokluğu ve bu tesislerin enerjiye bağlı olarak işletme maliyetlerini artırdı, muhtarlarımızın da elinde olmayan nedenlerle suyun tonu 5 TL’ye kadar ulaşan köyler oldu. Bazı köylerimizde de tesisler işletilemez hale geldi. O nedenle ortaya çıkan problemlere köklü çözüm getirecek olan İl Özel İdaremizin bünyesinde kurulan Su ve Kanal Müdürlüğü eliyle yürütülmeye başladı. Amacımız içme sularında köylerde oluşan yüksek maliyetleri kabul edilebilir rakamlara çekerek köylerimize sıhhi açıdan  çok daha sağlıklı içme ve kullanma sularını halkımızın hizmetine sunmaktır. Böylesine önem arz eden ve bu alanda yaşanan problemleri azaltacak işletme yönetmeliğimizin hazırlanmasında katkı sağlayan başta Meclisimiz olmak üzere emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum.”

Başkan Dursun, sözlerinin devamında ilerleyen birleşimlerde yeni gündemlerin yer alacağını ve bunların arasında bazı köylerin imar planları ile ilgili dosyaların da görüşülerek havalelerinin gerçekleştirileceğini söyledi.