KOSGEB'TEN KOBİ'LERE 1 MİLYON TL'LİK BİR PROGRAM DAHA

İlk eğitim OSB'ye

KOSGEB'TEN KOBİ'LERE 1 MİLYON TL'LİK BİR PROGRAM DAHA

 

Nurdan Eroğlu

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) İl Müdürlüğü tarafından Bartın Organize Sanayi Bölgesinde (OSB)faaliyet gösteren işletmelere yönelik 1 milyon TL üst limitli KOBİ-GEL KOBİ Gelişim Destek Programı 2017-1 çağrı dönemiyle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

KOSGEB KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı “Üretim ve İhracatta Teknoloji Seviyesi Yüksek, Katma Değerli Ürünlerin ve Kobilerin Payının Arttırılması” Proje Teklif Çağrısı ile ilgili olarak KOSGEB İl Müdürlüğü’nce eğitim düzelendi. Bartın Organize Sanayi Bölgesi Ar-Ge Test ve İnovasyon Merkezi’nde düzenlenen eğitime KOSGEB İl Müdürü Abdurrahman Usta, OSB Müdürü Oğuzhan Kasapoğlu, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı(BAKKA) Bartın Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Osman Bahadır Kalecik ile OSB’de bulunan KOBİ temsilcileri katıldı.  Teklif Çağrısı ve KOSGEB Destekleri ile ilgili katılımcılara bilgiler vererek bir sunum yapan KOSGEB İl Müdürü Usta,  KOBİ Gelişim (KOBİGEL) Destek Programı “Üretim ve İhracatta Teknoloji Seviyesi Yüksek, Katma Değerli Ürünlerin ve Kobilerin Payının Arttırılması” Projesi ile KOBİ’lere işletme başına 300 bin lira’ya kadar geri ödemesiz, 700 bin liraya kadar da geri ödemeli olmak üzere 1 milyon liraya kadar destek verileceğini söyledi.

TSO’DA DA EĞİTİM YAPILACAK

11 Eylül Pazartesi günü başvuruları alınmaya başlayan ve 20 Ekim tarihinde başvuruları sona erecek olan KOBİGEL KOBİ Gelişim Destek Programı “Üretim ve İhracatta Teknoloji Seviyesi Yüksek Katma Değerli Ürünlerin ve Kobilerin Payının Arttırılması” Proje Teklif Çağrısı ile ilgili olarak KOSGEB İl Müdürlüğü tarafından 22 Eylül Cuma günü yani yarın saat 14.00’da Bartın Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Toplantı Salonu’nda ikinci bir eğitim toplantısı düzenlenecek.

AMAÇ KOBİ’LERİN DESTEKLENMESİ

KOSGEB İl Müdürü Abdurrahman Usta, katma değerli ve ileri teknolojili sektörlerin Türkiye ekonomisinin üretim ve dış ticaret yapısının değişmesinde öncü rol oynadığını belirtti. KOSGEB’in, KOBİ ve girişimcilerin, rekabet güçlerini geliştirecek destek ve hizmetler sunarak ekonomik, sosyal kalkınmadaki paylarını artırmayı hedeflediğini belirten Usta, proje teklif çağrısı ile ilgili olarak şunları söyledi:

“İmalat sanayi sektörü, gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinde kritik bir öneme sahiptir. Türkiye de de imalat sanayinin toplam istihdam, katma değer ve ihracat içindeki ağırlığı belirgin şekilde ortaya çıkmaktadır. Türkiye'nin son dönemlerde gerçekleştirdiği ekonomik büyüme ve ihracat artışında imalat sanayi sektörü temel itici güç olmuştur, imalat sanayi sektörünü güçlendirmek ve rekabet gücünü artırmak, Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesi için gereklidir. Katma değerli ve ileri teknolojili sektörlerin, Türkiye ekonomisinin üretim ve dış ticaret yapısının değişmesinde öncü rolü oynaması öngörülmektedir. KOBİ’lerin bu süreçteki yatırım, tasarım ve beceri geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 4. sanayi devrimine hazırlık sürecinde imalattaki dijitalleşme düzeyinin arttırılması, orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin üretim ve ihracattaki payının arttırılması, katma değerli ve ihracat odaklı üretim yapısına geçiş, Mikro Ölçekli imalatçı işletmelerin mühendislik ve tasarım becerilerinin geliştirilmesi ve ölçek büyütmelerinin sağlanması, enerji verimliliği, yeşil üretim ve bilgi işlem altyapı iyileştirme temalarını içeren proje teklif çağrısı ile imalat sanayiinde yapısal dönüşümün aktörü olacak KOBİ’lerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

USTA: “KOBİ’LERİN BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İMKANLARINDAN YARARLANMA DÜZEYİ GELİŞTİRİLECEK”

Teklif çağrısı ve sonraki dönemde uygulanabilecek tamamlayıcı ve devamı nitelikteki çağrılar ile üretim ve üretim lojistiği süreçlerinde KOBİ’lerin bilgi teknolojileri imkanlarından yararlanma düzeyi geliştirilecek. Yüksek katma değerli ve ileri teknolojili imalat sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ sayısı arttırılacak, orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin toplam üretim ve satış hacmindeki ağırlığı arttırılacak, ihracat yapan KOBİ sayısı ve KOBİ’ler tarafından gerçekleştirilen ihracat hacmi arttırılacak, mikro ölçekli işletmelerin mühendislik becerilerini ve iş hacimlerini geliştirerek ölçek büyütmeleri sağlanacak, KOBİ’lerin çevreye duyarlı ve enerji verimliliği arttırılmış imalat süreçleri oluşturmaları sağlanacaktır.

İMALAT SEKTÖRÜNDEKİ KOBİ’LER HEDEF KİTLE

Proje çağrısının hedef kitlesi, imalat sektöründeki KOBİ’lerdir. Proje sunacak işletmelerin KOSGEB Veri tabanına kayıtlı ve aktif olmaları gerekmektedir. Bilanço usulünde defter tutmak kaydıyla; orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki KOBİ’lerin tümü başvuru yapabilecek, orta düşük ve düşük teknolojili sektörlerdeki KOBİ’lerde ise 2016 yılı net satış hâsılatının en az 300 bin TL ve yıllık ortalama çalışan sayısının en az 3 olması şartı aranacaktır. İşletmelerin proje bütçe tekliflerinin, 2016 yılı net satış hâsılatını aşmaması gerekecektir.

300 BİN TL’YE KADAR GERİ ÖDEMESİZ DESTEK

Proje çağrısı ile işletme başına 300 bin TL’ye kadar geri ödemesiz, 700 bin TL’ye kadar geri ödemeli olmak üzere toplam 1milyon TL’ye kadar destek verilebilecektir. Uygun bulunan gider kalemleri ve tutarlara yüzde 60 oranında destek verilecek olup, makine-teçhizatın yerli olması durumunda, makine-teçhizat giderleri için destek oranına yüzde 15 ilave edilecektir.

KOSGEB, KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı ile ‘Dördüncü sanayi devrimine hazırlık: Üretimde nesnelerin interneti uygulaması’, ‘Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracattaki ağırlığının arttırılması’, ‘Katma değeri yüksek üretim yapısına geçiş’, ‘İhracat kapasitesinin arttırılması ve yeni pazarlara açılım’, ‘Mikro ölçekli işletmelerde tasarım-mühendislik imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve ölçek büyütme’, ‘Bilişim teknolojisi alt yapısının güçlendirilmesi’, ‘Enerji verimliliğinin arttırılması’, ‘Yeşil üretime geçiş’ konu başlıklarını projeler desteklenecek.

PROJELERE TOPLAMDA YÜZDE 10'A KADAR İLAVE PUAN VERİLECEK

Başvurular kurullar tarafından incelenecek ve 100 puan üzerinden yapılacak değerlendirmede eşik puan değerini geçenlerin 2. değerlendirme safhasına alınacak ve nihai puanlama yapılacak. Nihai puanlama sonucunda uygun bulunan projeler sıralamaya tabi tutulacak. Bütçe imkanları dahilinde en yüksek puandan başlamak üzere desteklenecekler belirlenecek. İşletme sahibinin veya yüzde 50'den fazla hisseli ortağının kadın girişimci olması, orta yüksek veya yüksek teknolojili sektörde faaliyet gösterilmesi, işletmenin KOSGEB veya diğer kamu kurumlarından aldığı proje desteğinin, çağrı ilan tarihinden geriye son 3 yıllık süre içinde başarılı tamamlanmış olması şartlarını sağlayan KOBİ'lerin projelerine, toplamda yüzde 10'a kadar ilave puan verilecek.”