Koruma amaçlı imar planı askıya çıktı

Bartın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, 'Bartın İli, Merkez İlçesi, Bartın Çayı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım ve Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Askı İşlemleri' hakkındaki duyuru metnini yayınlandı.

Koruma amaçlı imar planı askıya çıktı

 

Bartın İli, Merkez İlçesi, Bartın Çayı ve Çevresi 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifi, Bakanlık Makamının 02.08.2023 tarihli ve 7041424 sayılı Olurları ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. Maddesi gereğince askıya çıktı.

Bartın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mehmet Özdemir, “Bartın İli, Merkez İlçesi, Bartın Çayı ve Çevresi 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifi Bakanlık Makamının 02.08.2023 tarihli ve 7041424 sayılı Olurları ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca onaylanmıştır. Bu kapsamda Bakanlığımızca (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) 02.08.2023 tarihinde onaylanan ‘Bartın İli, Merkez İlçesi, Bartın Çayı ve Çevresi 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’na ait plan paftaları ve plan açıklama raporu,  Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereğince 28/08/2023 – 27/09/2023 tarihleri arasında Bartın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde ilan panosunda ve internet adresinde askı süresince görülebilmektedir” dedi.

Plana ilişkin askı tutanağında da “Bartın İli, Merkez İlçesi, Bartın Çayı ve Çevresi 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifi Bakanlık Makamının 02.08.2023 tarihli ve 7041424 sayılı Olurları ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca onaylanmıştır. Bu kapsamda Bakanlığımızca (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) 02.08.2023 tarihinde onaylanan ‘Bartın İli, Merkez İlçesi, Bartın Çayı ve Çevresi 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’na ait plan paftaları ve plan açıklama raporu, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereğince 28.08.2023 tarihinden başlamak üzere Valiliğimizin (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) ilan panosunda ve internet adresinde (http://bartin.csb.gov.tr) /30 (Otuz) gün süreyle eş zamanlı olarak askıya çıkarılmıştır. İş bu tutanak 28.08.2023 tarihinde tarafımızca 2 (iki) nüsha olarak tanzim edilmiştir” denildi.