Kişi başı günde 2 kilo atık!

Kişi başı günde 2 kilo atık!

 

BARTIN’DA 1 YILDA 77,5 MİLYON ATIK TOPLANDI

Kişi başı günde 2 kilo atık!

Bartın’da 2020 yılında  8 belediyenin tamamı tarafından 77,5 milyon ton atık toplandı. Belediyelerde toplanan kişi başı günlük ortalama atık miktarı 2,06 kg olarak hesaplandı. Zonguldak’ta bulunan 25 belediyede geçen yıl 151,6 bin ton atık toplarken Karabük’teki 7 belediye ise  94,5 milyon ton atık toplandı.    

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2020 Atık İstatistiklerine göre; Araştırma kapsamındaki imalat sanayi işyerleri, maden işletmeleri, termik santraller, organize sanayi bölgeleri (OSB), sağlık kuruluşları ve hanehalklarında 2020 yılında 30,9 milyon tonu tehlikeli olmak üzere toplam 104,8 milyon ton atık oluştu. Toplam atık miktarı 2018'e göre yüzde 10,5 arttı. İmalat sanayi işyerlerinde 4,6 milyon tonu tehlikeli olmak üzere toplam 23,9 milyon ton atık oluştu. Toplam atığın yüzde 56,3'ü satıldı veya lisanslı atık işleme tesislerine gönderildi, yüzde 24,2'si düzenli depolama tesislerine gönderildi, yüzde 7,1'i işyeri sahasında depolandı, yüzde 7'si tesis bünyesinde geri kazanıldı, yüzde 3,2'si belediye veya OSB yönetimleri tarafından toplandı, yüzde 1,7'si beraber yakma (ko-insinerasyon) veya yakma tesislerine gönderildi, yüzde 0,4'ü dolgu malzemesi olarak kullanıldı/doğaya yeniden kazandırıldı, yüzde 0,1'i ise diğer yöntemlerle bertaraf edildi.

Maden işletmelerinde 27,6 milyon ton atık oluştu

Maden işletmelerinde dekapaj malzemesi/pasa hariç 27,6 milyon ton atık oluştu. Dekapaj malzemesi/pasa dahil oluşan 896,4 milyon ton toplam atığın yüzde 99,995'ini mineral atıklar oluşturdu. Toplam atığın yüzde 71,3'ü pasa sahalarında, atık barajlarında veya düzenli depolama tesislerinde bertaraf edildi, yüzde 26,4'ü ocak içine geri dolduruldu, yüzde 2,3'ü ise diğer yöntemlerle geri kazanıldı ya da bertaraf edildi.
Termik santrallerde 24,4 milyon ton atık oluştu
Termik santrallerde 10 bin tonu tehlikeli olmak üzere toplam 24,4 milyon ton atık oluştu. Toplam tehlikesiz atığın yüzde 79,5'ini kül ve cüruf atıkları, yüzde 20,5'ini ise metal, kâğıt, plastik atıklar, atıksu arıtım çamurları ile evsel ve benzeri atıklar oluşturdu. Toplam atığın yüzde 85,9'u kül dağı, kül barajı veya düzenli depolama tesislerinde bertaraf edilirken, yüzde 13,2'si lisanslı tesislere gönderildi ve maden/taş ocaklarının geri doldurulmasında kullanıldı, yüzde 0,9'u ise diğer yöntemlerle bertaraf edildi.
OSB’lerde 279 bin ton atık oluştu
OSB müdürlüklerinin altyapı hizmetleri, atıksu arıtımı vb. idari faaliyetleri sonucu 117 bin tonu tehlikeli olmak üzere 279 bin ton atık oluştu. Oluşan atığın 6 bin tonu OSB bünyesinde geri kazanıldı veya geçici depolandı, 208 bin tonu OSB dışında geri kazanıldı, 66 bin tonu ise OSB bünyesinde veya OSB dışında bertaraf edildi. Bertaraf edilen atıkların yüzde 59,4'ü düzenli depolama tesislerinde, yüzde 40,6'sı ise belediye/OSB çöplüklerinde bertaraf edildi.  
Sağlık kuruluşlarından 110 bin ton tıbbi atık toplandı
Sağlık kuruluşlarından 110 bin ton tıbbi atık toplandı. Toplam tıbbi atığın yüzde 23,7'si İstanbul, yüzde 7,8'i Ankara ve yüzde 5,8'i İzmir olmak üzere, yüzde 37,3'ü bu üç büyükşehirde bulunan sağlık kuruluşlarından toplandı. Toplanan tıbbi atığın yüzde 90,6'sı sterilize edilerek depolama alanlarına, yüzde 9,4'ü ise yakma tesislerine gönderilerek bertaraf edildi.
Belediyelerde 32,3 milyon ton atık toplandı
Toplam 1 389 belediyenin 1 387'sinde atık hizmeti verildiği tespit edildi. Atık hizmeti verilen belediyelerde toplanan 32,3 milyon ton atığın yüzde 69,4'ü düzenli depolama tesislerine, yüzde 17'si belediye çöplüklerine ve yüzde 13,2'si geri kazanım tesislerine gönderilirken, yüzde 0,4'ü ise açıkta yakılarak, gömülerek, dereye veya araziye dökülerek bertaraf edildi. Belediyelerde toplanan kişi başı günlük ortalama atık miktarı 1,13 kg olarak hesaplandı. Belediyeler tarafından işletilen atıksu arıtma tesislerinde, 314 bin ton (kuru madde bazında) atıksu arıtma çamuru oluştuğu tespit edildi.

Atık işleme tesislerinde 127,4 milyon ton atık işlendi
Atık bertaraf ve geri kazanım tesislerinde işlenen 127,4 milyon ton atığın 78,3 milyon tonu bertaraf edildi, 49,1 milyon tonu ise geri kazanıldı. Toplam işlenen atık miktarı 2018'e göre yüzde 22 arttı. Düzenli depolama tesislerinin toplam kapasitesi 1,2 milyar m3 olarak tespit edildi. Toplam 174 düzenli depolama tesisinde 31,9 milyon tonu tehlikeli olmak üzere 77,8 milyon ton atık bertaraf edildi. Atık geri kazanım lisansı olan beraber yakma  (ko-insinerasyon)  tesislerinde 1,3 milyon ton atık yakılarak enerji geri kazanımı gerçekleştirildi. Kompost ve beraber yakma tesisleri hariç lisansı olan diğer atık geri kazanım tesislerinde ise toplam 47,6 milyon ton metal, plastik, kâğıt, mineral vb. atık geri kazanıldı.