Kırşanlı : 'Milliyetçi Hareket Partisi milli bekanın teminatıdır'

Milliyetçi Hareket Partisi Bartın Milletvekili Adayı Op. Dr. Orhan Kırşanlı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 'Önce Ülkem ve Milletim' düsturu ile Türkiye'nin milli varlığına ve tarihi misyonuna sahip çıktığını söyledi.

Kırşanlı : 'Milliyetçi Hareket Partisi milli bekanın teminatıdır'

Haber merkezi

MHP’nin Türkiye’nin önüne aydınlık ufuklar açarak ülkemizi ve milletimizi güvenli bir geleceğe taşımaya kararlı olduğunu vurgulayan Kırşanlı açıklamasında “Türk Milleti’ne millî, manevî ve insanî açılardan seslenen; sevgiyi, adaleti, özgürlüğü, barışı ve güven içinde gelişimi amaçlayan Türk Milliyetçiliği anlayışı, Partimizin sorunlara bakışının ve çözüm önerilerinin temelini oluşturmaktadır. MHP, Türk siyasetinde yerini aldığı günden bu yana şartlar ne olursa olsun “önce ülkem ve milletim” düsturuyla, Türkiye’nin millî varlığına ve tarihî misyonuna sahip çıkmıştır. Nasıl ki 15 Temmuz sonrası süreçte Türk Milleti’nin varoluş mücadelesinde en ön safta yerini almış, siyasî uzlaşının en güzel örneğini hayata geçirerek millî sorumluluk anlayışının gereğini yerine getirmişse, bundan sonra da       -bedeli ne olursa olsun- bu uğurda mücadele etmeye ve millet varlığına sahip çıkmaya devam edecektir.  “Tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet, tek dil” anlayışını hâkim kılma ve yaşatma iradesi; ahlâk, mukaddesat ve Türkiye merkezli yeni bir medeniyet inşa etme hareketi, millî birlik ve kardeşlikte uzlaşmaya açılan siyaset penceresidir. İnanıyoruz ki tüm gelişmelerin şahidi olan aziz milletimiz izanıyla, irfanıyla ve ferasetiyle bunların ayırdını yapacak ve Milliyetçi Hareket’e hak ettiği güçlü desteği verecektir” dedi.

“Devletimizin ilelebet payidar olması öncelikli hedefimizdir”

Milletin maruz kaldığı ekonomik ve sosyal sorunların giderilmesi ve topyekûn kalkınmanın sağlanması için gerek hükümet tasarruflarının denetlenmesi ve değerlendirilmesinde gerekse parlamento faaliyetlerinde temel ekonomik, siyasî ve sosyal hedeflere ulaşmayı öngören çalışmalar içinde olduklarını belirten Kırşanlı şu açıklamalarda bulundu:

“Ekonomide toparlanma ve canlanma, devlet ve yönetimde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne uygun onarım ve yeniden yapılanma, karşılıklı güveni esas alan vatandaş odaklı bir yönetim, adaletine inanılan bir yargı sistemi, devlet ve toplum hayatında ahlâk ve kalite, terörün kökünün kazınması, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önüne geçilmesi, temel hak ve özgürlüklerin teminat altına alındığı ve hukukun üstünlüğüne dayanan demokratik bir düzenin tesis edilmesi, uluslararası düzeyde saygınlık ve sözü dinlenir olunması yönünde çalışmalarımız var. Ülkemizin her yerinde huzur ve güvenin temin edilmesi, vatandaşımızın canından ve malından emin kılınması, birlik ve beraberliğimizin tahkim edilmesi, geleceğimizin teminat altına alınarak ufkumuzun aydınlatılması, insanımızın yaşatılması ve devletimizin ilelebet payidar olması öncelikli hedefimizdir.

“Sağlıklı demokrasi için bireysel hakların geliştirilmeli”

Türk milletinin ve bütün insanlığın barış ve mutluluk içinde insanca yaşayacağı bir dünya idealinin Türkiye merkezli yeni bir medeniyet inşasıyla mümkün olabileceğine inanmakta ve bu doğrultuda siyaset yapmaktayız. Bu çerçevede, kaos ve kargaşadan ibaret hale gelen küreselleşme sürecinin insanî bir mecraya sokulmasını ve küresel ölçekte bir adalet hareketine dönüşmesini arzu etmekteyiz. Demokratik olgunluk ve uzlaşı kültürünün egemen olduğu, dışlayıcı ve ötekileştirici söylem ve üslubun törpülendiği, Türkiye’nin millî ve manevî değerlerinin ortak payda olarak kabul edildiği bir siyaset anlayışının hâkim kılınmasını önemli bulmaktayız. Demokrasiyi; hukukun üstünlüğünün, insan şeref ve haysiyetinin, fikir, teşebbüs, din ve vicdan özgürlüğünün teminatı olarak kabul etmekte; sosyal ve siyasî ilişkilerde, demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla işletilmesini asgari bir gereklilik olarak görmekteyiz. Egemenliğin yegâne sahibinin millet olduğuna, sağlıklı bir demokrasinin tesis edilebilmesinin bireysel hakların geliştirilmesine bağlı bulunduğuna inanmaktayız.

“Ülkenin geleceği, millî bekanın teminatıdır”

Ekonomik, siyasî ve sosyal hayatta sağlıklı gelişmelerin önünün açılabilmesinin ancak fikri hür, vicdanı hür bireylerin yetişmesine fırsat vermekle mümkün olabileceğini düşünmekteyiz. Türkiye’nin içinden geçtiği bu süreçte meselelere “siyasî duruş”, “ilke”, “amaç ve hedefte uzlaşma” çerçevesinden bakılmasının mecburiyet haline geldiğini değerlendirmekteyiz. Türkiye’nin ve Türk Milleti’nin geleceğe taşınması için benzer hassasiyetleri paylaşan tüm kesimlerin böyle bir bütünleşme ideali etrafında toplanmasını zorunlu görmekteyiz. İnanıyoruz ki Milliyetçi Hareket Partisi, 24 Haziran 2018’de yapılacak olan Genel Seçiminde milletimizin takdir ve teveccühüne mazhar olacak, vatandaşlarımız Partimizin TBMM’de çoğunluğu elde etmesini ve güçlü bir grup kurmasını temin edecek desteği verecektir.  Milliyetçi Hareket Partisi; sağduyunun ve millî vicdanın sarsılmaz sesi, Türk milliyetçiliğinin yarım asırlık “siyasî çınarı”, “ülkenin geleceği, millî bekanın teminatıdır.”