Kırsal nüfusu en fazla üçüncü iliz!

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Kent-Kır Nüfus İstatistiklerine göre 2022 yılında Bartın'da nüfusun yüzde 38,3'ü yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde nüfusun yüzde 7,5'i orta yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde ve nüfusun yüzde 54,2'si ise kır olarak sınıflandırılan yerlerde yaşadı. Bartın bu oranla Türkiye'de Ardahan ve Tunceli'nin ardından kırsal nüfusun en fazla olduğu üçüncü oldu.

Kırsal nüfusu en fazla üçüncü iliz!

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Kent-Kır Nüfus İstatistiklerine göre; 2022 yılında ülkemiz toplam yüzölçümünün sadece yüzde 1,6'sını oluşturan yoğun kent olarak sınıflandırılan yerleşim yerlerinde 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla 57 milyon 934 bin 583 kişi yaşamaktadır. Diğer bir ifadeyle Türkiye nüfusunun yüzde 67,9'u söz konusu yerleşim yerlerinde ikamet etti.  Kır olarak sınıflandırılan ve Türkiye yüzölçümünün yüzde 93,5'ini oluşturan yerleşim yerlerinde toplam nüfusun yüzde 17,3'ü ikamet ederken, orta yoğun kent olarak sınıflandırılan ve ülke yüzölçümünün yüzde 4,9'unu oluşturan yerleşim yerlerinde nüfusun yüzde 14,8'inin ikamet ettiği görüldü. Diğer yandan cinsiyete göre dağılıma bakıldığında, yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde ikamet eden nüfusun yüzde 49,7'sini erkeklerin, yüzde 50,3'ünü ise kadınların oluşturduğu görüldü. Orta yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde ikamet edenlerin yüzde 50,3'ünü erkekler, yüzde 49,7'sini kadınlar; kır olarak sınıflandırılan yerlerde ikamet edenlerin ise yüzde 51,4'ünü erkekler ve yüzde 48,6'sını kadınlar oluşturdu.

Bartın’ın yüzde 54,2’si kırsalda yaşıyor

Bartın’da 2022 yılında Bartın’da nüfusun yüzde 38,3’ü yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde nüfusun yüzde 7,5’i orta yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde ve nüfusun yüzde 54,2’si ise kır olarak sınıflandırılan yerlerde yaşadı. Komşu illerden Zonguldak’ta da nüfusun yüzde 43,6’sı yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde, nüfusun yüzde 23,2’si orta yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde, nüfusun yüzde 33,2’si ise kır olarak sınıflandırılan yerlerde yaşadı. Karabük’te ise nüfusun yüzde 66,1’inin yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde, nüfusun yüzde 11,2’sinin orta yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde ve nüfusun yüzde 22,7’sinin ise kır olarak sınıflandırılan yerlerde yaşadığı görüldü.

Yaşlı nüfusun yüzde 30,1'i kırsalda yaşıyor 

Ülkemiz toplam nüfusunun yüzde 9,9'unu oluşturan 65 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 30,1'inin kır olarak sınıflandırılan yerleşim yerlerinde ikamet ettiği görüldü. Yaşlı nüfusun yüzde 14,6'sını orta yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde yaşayanlar oluştururken; yüzde 55,3'ünü ise yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde yaşayanlar oluşturdu. Türkiye nüfusunun yüzde 68,1'ini oluşturan 15-64 yaş grubu çalışma çağındaki nüfus içinde yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde yaşayanların oranı yüzde 69,2 oldu. Bu yaş grubundaki toplam nüfus içinde orta yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde ikamet edenlerin oranı yüzde 14,7 iken; kır olarak sınıflandırılan yerlerde ikamet edenlerin oranı yüzde 16,1 olarak gerçekleşti. Çocuk nüfus olarak tanımlanan 0-14 yaş grubu nüfusun yüzde 69,7'sinin yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde, yüzde 15,3'ünün orta yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde ve yüzde 15'inin kır olarak sınıflandırılan yerlerde ikamet ettiği görüldü.

Yoğun kentlerde yaşayanların en fazla olduğu il İstanbul

ADNKS, 2022 sonuçlarına göre en yüksek nüfusa sahip il olan İstanbul'da ikamet edenlerin yüzde 96,4'ünün yoğun kent, yüzde 2,7'sinin orta yoğun kent ve yüzde 0,9'unun kır olarak sınıflandırılan yerleşim yerlerinde yaşadığı görüldü. Türkiye'nin ikinci büyük nüfusuna sahip il olan Ankara'da ikamet edenlerin yüzde 88,3'ünün yoğun kent, yüzde 7,6'sının orta yoğun kent ve yüzde 4,1'inin kır olarak sınıflandırılan yerleşim yerlerinde yaşadığı görüldü. Nüfus büyüklüğü açısından üçüncü sırada yer alan İzmir'de ikamet edenlerin ise yüzde 78,6'sının yoğun kent, yüzde 12,2'sinin orta yoğun kent ve yüzde 9,1'inin kır olarak sınıflandırılan yerleşim yerlerinde yaşadığı görüldü.

Orta yoğun kentlerde yaşayanların en fazla olduğu il Artvin

Orta yoğun kent olarak sınıflandırılan yerleşim yerlerinde ikamet eden nüfus oranının en yüksek olduğu iller sırasıyla yüzde 58,1 ile Artvin, yüzde 57,9 ile Bayburt ve yüzde 57,3 ile Sinop oldu. Diğer yandan orta yoğun kent olarak sınıflandırılan yerleşim yerlerinde ikamet eden nüfus oranının en az olduğu iller ise sırasıyla yüzde 1,6 ile Kilis, yüzde 2,7 ile İstanbul ve yüzde 6,5 ile Eskişehir oldu.

Kırsalda yaşayanların  en fazla olduğu il Ardahan

Kır olarak sınıflandırılan yerleşim yerlerinde ikamet eden nüfusun oranının en yüksek olduğu il yüzde 68,4 ile Ardahan oldu. Ardahan ilini yüzde 60,3 ile Tunceli ve yüzde 54,2 ile Bartın izledi. Kır olarak sınıflandırılan yerlerde ikamet edenlerin oranının en az olduğu iller ise sırasıyla yüzde 0,9 ile İstanbul, yüzde 4,1 ile Ankara ve yüzde 4,7 ile Kocaeli oldu.