Kalaycı, 'Türkiye Yüzyılı'nı da gençlerimizle birlikte inşa edeceğiz'

AK Parti Bartın Milletvekili Adayı Turhan Kalaycı, 'Gençlerimizin bu zamana kadar yanlarında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı da gençlerimizle birlikte inşa edeceğiz' dedi. 

Kalaycı, 'Türkiye Yüzyılı'nı da gençlerimizle birlikte inşa edeceğiz'

Seçim çalışmalarına yoğun şekilde devam eden Kalaycı, bir araya geldiği gençleri tek ek dinledi, notlar aldı. Gençlerin yoğun ilgisi ile karşılanan Kalaycı, AK Parti’nin gençliğe her zaman büyük önem verdiğini ve hem sosyal alanda, hem de ekonomik alanda önemli yatırımlar yaptığını ifade etti. Kalaycı, “Gençlerimiz ülkemizin teminatları. Onların ülkemizin yarınları oldukları bilinci ile hiçbir yatırımdan geri adım atmadık. Gerek eğitim alanlarında, gerek sosyal alanlarında, gerekse de ekonomik alanda bu zamana kadar destekledik yanlarında olduk. Bundan sonra da gençlerimizin yanında olmaya, onlar için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” dedi. 
Türkiye Yüzyılı vizyonunda gençler için yapılacak çalışmaları da sıralayan Kalaycı şöyle konuştu: “
• Karar alma süreçlerinden sosyal politikalara, eğitimden istihdama kadar hayatın her kademesinde gençliğin dinamizmini ülkemizin gelişme yolunda kullanacağız. 
• Gençlerimize demokratik ve bilimsel eğitim zemini sağlamaya, fikri ve vicdanı hür gençler olarak özgürlüklerini ve kendini ifade imkanlarını desteklemeye devam edeceğiz.
• Üniversiteli gençlerimize "Gençlik Kartı" uygulamasını başlatacağız. Bu karta sahip olan gençlerimize tiyatro, sinema gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz veya indirimli yararlanma imkanı getireceğiz. 
• Üniversiteli gençlerimize aylık 10 GB ücretsiz internet erişim imkanı sağlayacağız. 
• Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız
• Genç girişimcilerimiz için Tarım Girişimcilik Bölgeleri (TARGİB) kuracağız. 
TARGİB’lerde;  Ziraat mühendisleri öncelikli olmak üzere, genç girişimcilerimize herhangi bir bedel almaksızın arazi tahsisi, kuracağımız Aile ve Gençlik Bankası tarafından ilk iki yıl ödemesiz ve beş yıl vadeli faizsiz kredi desteği ve belirli bir süreyle ürün alım garantisi veya sözleşmeli üretim modelinin uygulanmasını sağlayacağız. 
• Kuracağımız tüm TARGİB’lerde; iş geliştirme, muhasebe ve finansman, insan kaynakları, bilişim ve hukuk gibi alanlarda teknik destek ve danışmanlık hizmetleri sunacak şekilde tüm giderlerini karşılayacağımız bir merkez oluşturacağız. 
• Gençlerin üç temel alanda beceri kazanmalarını sağlayıcı, okul içi ve dışı programlar uygulamaya koyacağız. Bu çerçevede, en az bir müzik enstrümanını kullanabilmeyi, bir yabancı dil konuşmayı ve bir spor dalında lisans sahibi olmayı destekleyeceğiz. İmkânları kısıtlı kesimlere öncelik vermek kaydıyla bu üç alanda, beceri kazanan gençlerimizin üniversiteye girişini kolaylaştıracak ve burslu eğitim görmelerini sağlayacağız. 
• Objektif kriterler altında belirlenecek 30 bin genç yeteneğimizi; günümüz şartlarında stratejik önemi haiz olan spesifik 20 alanda küresel arenada boy gösterebilecek nitelikle uzman olarak yetiştireceğiz. 
• Kendi işini kuran genç girişimcilerimize faizsiz kredi desteği sunacağız. 
• Siyasete gençlerin bakış açısının daha fazla damga vurmasını sağlayacak, gençlerimize siyasette daha fazla alan açacağız. 
• Gençlerimize esnek çalışma koşulları sunacağız. Çalışırken eğitimlerini de devam ettiren gençlerimize yönelik teşvik edici düzenlemeler yapacağız. 
• “Yıkıcı” değil “insani” dijitalleşmeyi temel alarak çocuklarımızı ve gençlerimizi yeni teknik ve sosyal becerilerle geleceğe hazırlayacağız. 
• Gençlerimizin dünya ile etkileşimini artıracak, yüksek lisans ve doktora programları için yurtdışına gönderilen öğrenci sayısını yükselteceğiz. 
• Üniversiteye devam etmek istemeyen gençler için istihdam ve girişimcilik destekleri sağlayacak, bu kesime dönük olarak toplumsal algıların olumlu yönde değiştirilebilmesi için politikalar geliştireceğiz. Bu kapsamda, lise sonrası mesleki sertifikalar ile işgücü piyasalarına katılımı teşvik edeceğiz. 
• “Gençlik Mesleki Veri Tabanı” kuracağız. İş dünyası talepleriyle gençlerimizin yetkinlik ve becerilerinin eşleşmesini sağlayarak gençlerin istihdam sürecini hızlandıracağız. 
• Suça sürüklenen gençlerin başta istihdam imkanlarının sağlanması olmak üzere topluma kazandırılmaları için programlar geliştirecek, suça sürüklenmeyi önleyici tedbirlerin alınmasını sağlayacağız. 
• Bağımlılıklarla mücadele programlarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. 
• Ülkemizin genç bilim insanları, sanatçı ve sporcular açısından cazibe merkezi olma özelliğini güçlendireceğiz. 
• Gençlerimizin spor ve sanatsal aktivitelerden daha yaygın bir biçimde yararlanmasını sağlayacağız. Bütün illerde gençlik ve kültür merkezlerinin sayısını artıracağız. 
• Beyin göçünü tersine çevirecek, gençlerimizin gelecek umutlarını güçlendirecek, sorumluluk anlayışıyla yaşama ve ülkemize hizmet etme aşkını artıracağız. 
• Gençlerimize sanatı sevdirecek ve kuracağımız Kültür Evleri ile sanat alanında profesyonel eğitim almalarını sağlayacağız. 
• Müracaat eden her öğrenciye öğrenim kredisi, ihtiyaç sahibi öğrencilere ise burs imkanı sağlamaya, bu kapsamda aktarılan kaynakları artırarak devam edeceğiz. 
• Gençlik hizmetlerinin sunumunda mobil ekipler oluşturarak gençlerin yoğun olarak bulunduğu park, meydan vb. alanlara hizmetlerimizin ulaşmasını temin edeceğiz. 
• Gençlerimizin dünya gençleriyle buluşmasını ve kültürel etkileşimini sağlayan hareketlilik hibe programlarının sayısını artıracağız. 
• Gençlerin gönüllü faaliyetlere katılımlarının desteklenmesi alanında mevzuatı geliştirecek ve bu alanın özendirilmesini sağlayacağız. 
• Gençler arasında sağlık, sosyal medya, finans ve hukuk okuryazarlığını artıracağız. 45 TÜRKİYE YÜZYILI İçin Doğru Adımlar 
• Gençlerin STK’larda daha aktif rol almalarını teşvik edecek, bu hususta gençliğe özgü sivil toplum alanını güçlendireceğiz. 
• Gençlerin serbest zamanlarını güvenli ve faydalı bir biçimde geçirebilmelerini teminen gençlik merkezleri etkin olarak kullanılacak, var olan tesis, program ve uygulamalar gençlerin talep ve önerileri doğrultusunda gözden geçirilecektir. 
• Her yaştan insanın daha fazla hareket ettiği, spor yaptığı bir toplum olma hedefine ulaşacağız. 
• Genç ve nitelikli sporcularımıza yönelik burs imkânlarını genişleteceğiz. Özel Olimpiyat Akademileri kurarak, nitelikli sporcularımızı tespit edecek ve destekleyeceğiz. 
• "Spor İhtisas Teknoparklar" kuracağız. 
• Genç ve nitelikli sporcularımıza yönelik burs imkanlarını genişleteceğiz. Gençler için spor imkânlarını daha da geliştirecek, erişilebilir spor tesislerini daha yaygın hale getireceğiz.”