Kalaycı'dan Dünya İnsan Hakları Günü mesajı

AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Kalaycı, 73. yıldönümü kutlanan insan hakları evrensel bildirgesini ilk kabul eden devletlerarasında Türkiye'nin de olduğunu vurguladı. İnsanlar arasında barış, hoşgörü, dostluk ve saygıya dayalı ilişkinin sağlanması ve sürdürülmesi, insan hak ve özgürlükleri bu bildirge ile güvence altına alındığını söyleyen Kalaycı, Türkiye'de de çok sayıda insan haklarına yönelik düzenlemelerin AK Parti iktidarı dönemine hayata geçirildiğini ifade etti.

Kalaycı'dan Dünya İnsan Hakları Günü mesajı

Kalaycı şunları söyledi:

“Modern dünyanın sayılı hukuk metinleri arasında yer alan bildirge, ırk, din, dil, cinsiyet, inanç ve siyasi görüş ayırt etmeksizin herkesin eşit ve insan onuruna yaraşır bir hayat sürdürmeye hakkı olduğunu ifade etmektedir. Evrensel olan insan hakları, zamandan, mekandan, ekonomiden ve kültürden bağımsız olarak insanın var oluşuyla birlikte vardır. Günümüze bakıldığında bazı toplumlarda insana din veya ırkından dolayı zulümler yapılmaktadır. Dini ya da rengi ne olursa olsun, yapılan zulmün adı tekdir. İki yılı aşkın süredir devam eden pandemi sürecinde ise sürekli olarak insan haklarından dem vuran gelişmiş ülkeler kötü bir sınav verdi. Covıd19 salgını, küresel sistemdeki çarpıklıkları, adaletsizlikleri, eşitsizlikleri açık ve net bir şekilde ortaya koymuştur. Bu süreçte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın uluslararası her platformda özellikle dezavantajlı ülkelerin aşı, tanı, tedavi ve kişisel koruma araçlarına erişiminin desteklenmesinin hem evrensel sağlık hakkı hem de ahlaki açıdan zaruret olduğunu ifade etmesi son derce anlamlıdır. Türkiye, bu süreçte çok sayıda ülkeye ihtiyaç duydukları tıbbi malzemelerin temininde yardımcı oldu. 159 Ülke ve 12 uluslararası kuruluşa, tıbbi ekipman ve salgınla mücadelede ihtiyaç duyulan diğer kritik malzemeyi ulaştırdık. Yine Tüm dünyada bulunan milletler, yaşadığı acı tecrübeler neticesinde mülkün temelinin adalet olduğunu yine adaletin temelinde de hakları ve onuruyla insanın bulunduğunu tecrübe ederek öğrenmiştir. İşte tam olarak bu nedenle AK Parti olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamış olduğu İnsan Hakları Eylem Planı'mızın adalet davasında pusulamız bizzat insandır. İnsanın onuru ve tüm haklarıyla hayatını refah içinde sürdürebilmesi için oluşturduğumuz bu Eylem Planı ile yine tüm dünyaya bu noktada örnek olacak bir icraat gerçekleştirdik. Dolayısıyla kültürel ve manevi değerlerimizde, insan haklarının önemli bir yere sahip olduğu net bir şekilde görülmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle dünya üzerinde yaşayan 7 milyar insanın hakkının korunduğu ve insan zulümlerinin son bulduğu yaşanılabilir bir dünya temenni ediyorum.”