Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Yerel Eylem Planı hazırlanıyor

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vekili Deniz Yılmaz, 'İlimizde yapılabilecek çalışmalara ilişkin bir yol haritası oluşturularak 'Müdürlüğümüzce 'Bartın ili Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Yerel Eylem Planı '2021-2025' yılı planı hazırlanmaktadır. Eylem Planında, İlimizde şiddet mağduru ve risk altında olan kadın ve çocuklarına yönelik beş temel alandaki hedefler üzerinde yapılabilecek iş ve işlemlerle birlikte ilgili kurum ve kuruluşların sorumluluğu belirtilmektedir' dedi.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Yerel Eylem Planı hazırlanıyor

 

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vekili Deniz Yılmaz, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla yazılı açıklamada bulundu. Kadına yönelik şiddet ülkemizde ve dünyada içinde bulunduğumuz yüzyılın en önemli sorunlarından birisi olduğunu ifade eden Müdür Yılmaz, “Kadına yönelik şiddet ülkemizde ve dünyada içinde bulunduğumuz yüzyılın en önemli sorunlarından birisidir. Birleşmiş Milletler tarafından 1990 yılında alınan bir kararla her yıl 25 Kasımın “Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslar arası Mücadele Günü” olarak benimsenmesine karar verilmiştir. Bu önemli gün, kadına yönelik şiddet olgusunun hem kadını, hem de toplumu sarsan sosyo-ekonomik koşullar, politik gelişmeler ve kültürel etkenlerle birlikte değerlendirilmesi gerekliliğini dünyanın gündemine taşımakta, soruna ve çözüm yollarına ilişkin çalışmalar yapılması konusunda farkındalık yaratmaktadır” dedi.

Eylem Planı hazırlanıyor

Bu kapsamda Bartın’da Bartın ili Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Yerel Eylem Planı hazırlandığını kaydeden Deniz Yılmaz şöyle devam etti:

“Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından “6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve Kadına Yönelik Şiddet ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nde yer alan tedbirler göz önünde bulundurularak, ilgili kurum ve kuruluşların katkı ve katılımları ile  “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele IV. Ulusal Eylem Planı 2021-2025 hazırlanmıştır. Kadına yönelik her türlü şiddetin kabul edilemez olduğu inancıyla tüm yurttaki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri aracılığı ile çalışmalar sürdürülmektedir.  Ancak kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yaşanılan sorunlar bölgeler ve iller arasında farklılıklar göstermektedir. Bu noktadan hareketle Bakanlığımızın söz konusu eylem planı ışığında; İlimizdeki kadına yönelik şiddet olgusundaki mevcut durum, ihtiyaçlar ve yapılması gereken faaliyetler sorumlu kurum ve kuruluş temsilcileri ile yapılan toplantılarda ele alınmış ve değerlendirilmiştir. İlimizde yapılabilecek çalışmalara ilişkin bir yol haritası oluşturularak “Müdürlüğümüzce “Bartın ili Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Yerel Eylem Planı “2021-2025” yılı planı hazırlanmaktadır.  Eylem Planında, İlimizde şiddet mağduru ve risk altında olan kadın ve çocuklarına yönelik beş temel alandaki hedefler üzerinde yapılabilecek iş ve işlemlerle birlikte ilgili kurum ve kuruluşların sorumluluğu belirtilmektedir. Söz konusu hedefler;

İşte belirlenen hedefler!

1. Mevzuatın etkin uygulanması ve mağdurların adalete erişiminin kolaylaştırılmasını sağlamak

2. Şiddete sıfır tolerans anlayışının tüm plan, program ve politikalara yerleştirilmesi

3. Koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkin korunmasına yönelik kurumsal kapasitenin güçlendirilmesini sağlamak

 4. Şiddetle topyekûn mücadele için toplumsal farkındalık ve duyarlılığın artırılmasını sağlamak

 5. Sistematik, güvenilir ve karşılaştırılabilir verilerin toplanması ve istatistiklerin üretilmesini sağlamaktır. Yukarıda belirtilen eylem planında yer alan hedeflere yönelik faaliyetler İlimizdeki paydaş kuruluşlarla işbirliği içerisinde sürdürülmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle; 25 Kasım “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü”nün dünyada ve ülkemizde kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi, toplumsal yaşamda kadının güçlendirilmesi, eşit hak, fırsat ve imkanlardan yararlandırılmasına katkı sağlayacak önlemlere ışık tutmasını temenni ederim.”