Kadına yönelik şiddetle mücadele için yürüdüler

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla Bartın şehir merkezinde yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşün sonunda basın açıklamasında bulunan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mahmut Şahin, Müdürlük tarafından Bartın'da 2018-2021 yıllarını kapsayan Bartın Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Yerel Eylem Planı hazırlandığını söyledi.

Kadına yönelik şiddetle mücadele için yürüdüler

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla Bartın şehir merkezinde yürüyüş gerçekleştirdi. Şehir merkezinde Yukarıçarşı’daki Atatürk Heykeli önünden başlayan yürüyüşün sonunda Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mahmut Şahin yaptığı basın açıklamasıyla kadına yönelik şiddete dikkat çekti. Kadına yönelik şiddet ülkemizde ve dünyada içinde bulunduğumuz yüzyılın en önemli sorunlarından birisi olduğunu ifade eden Şahin, “Kadına yönelik şiddet ülkemizde ve dünyada içinde bulunduğumuz yüzyılın en önemli sorunlarından birisidir. Birleşmiş Milletler tarafından 1990 yılında alınan bir kararla her yıl 25 Kasımın Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü olarak benimsenmesine karar verilmiştir. Bu önemli gün, kadına yönelik şiddet olgusunun hem kadını, hem de toplumu sarsan sosyo-ekonomik koşullar, politik gelişmeler ve kültürel etkenlerle birlikte değerlendirilmesi gerekliliğini dünyanın gündemine taşımakta, soruna ve çözüm yollarına ilişkin çalışmalar yapılması konusunda farkındalık yaratmaktadır” dedi.           

“Bölgeler ve iller arasında farklılıklar gösteriyor”

Kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yaşanılan sorunlar bölgeler ve iller arasında farklılıklar gösterdiğini kaydeden Şahin, “ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından “6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve Kadına Yönelik Şiddet ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nde yer alan tedbirler göz önünde bulundurularak, ilgili kurum ve kuruluşların katkı ve katılımları ile  “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı 2016-2020” hazırlanmıştır. Kadına yönelik her türlü şiddetin kabul edilemez olduğu inancıyla tüm yurttaki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri aracılığı ile çalışmalar sürdürülmektedir.  Ancak kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yaşanılan sorunlar bölgeler ve iller arasında farklılıklar göstermektedir” şeklinde konuştu.

“Bartın Yerel Eylem Planı hazır”

Müdürlük tarafından Bartın’da 2018-2021 yıllarını kapsayan Bartın  Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Yerel Eylem Planı hazırlandığını söyleyen Mahmut Şahin, “Bu noktadan hareketle Bakanlığımızın söz konusu eylem planı ışığında; İlimizdeki kadına yönelik şiddet olgusundaki mevcut durum, ihtiyaçlar ve yapılması gereken faaliyetler sorumlu kurum ve kuruluş temsilcileri ile yapılan toplantılarda ele alınmış ve değerlendirilmiştir. İlimizde yapılabilecek çalışmalara ilişkin bir yol haritası oluşturularak “Müdürlüğümüzce “Bartın ili Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Yerel Eylem Planı “2018-2021” hazırlanmıştır.  Eylem Planında, İlimizde şiddet mağduru ve risk altında olan kadın ve çocuklarına yönelik beş temel alandaki hedefler üzerinde yapılabilecek iş ve işlemlerle birlikte ilgili kurum ve kuruluşların sorumluluğu belirtilmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle; 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Gününün dünyada ve ülkemizde kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi, toplumsal yaşamda kadının güçlendirilmesi, eşit hak, fırsat ve imkanlardan yararlandırılmasına katkı sağlayacak önlemlere ışık tutmasını temenni ederim” ifadelerinde bulundu.