'İyi Üniversite' fikrini konuştular

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın katılımıyla gerçekleştirilen Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği Toplantısı'na katıldı.

'İyi Üniversite' fikrini konuştular

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Bartın Üniversitesi ile birlikte Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi rektörleri katıldı.

Toplantının temel gündemi ve aynı zamanda bu birliğin kuruluş amacını da oluşturan “İyi Üniversite” fikri üzerine görüşlerini paylaşan YÖK Başkanı Özvar, Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği’ni (BKÜB) ve hali hazırda 14 üniversitenin, yaklaşık 15 yıllık bir zaman zarfında gelişerek ve genişleyerek oluşturdukları kıymetli bir oluşum olarak gördüklerinin altını çizdi.

Bir yandan katma değer içeren nitelikli bilimsel araştırmalar yapmanın, diğer yandan da eleştirel ve analitik düşünebilen bireyler yetiştirmenin, bu idealin en temel iki ayağı olarak ifade edildiğini aktaran Özvar, araştırmayı bilen, sistematik düşünce kabiliyetini geliştirmiş, disipliner bilgi ile donanmış, disiplinlerarasılığın öneminin bilincinde bireylerden oluşan nesillerin; insanımızın ile milletimizin ve değerlerimizin ile medeniyetimizin geleceği için çok önemli olduğuna dikkat çekti.

İyi bir üniversitenin, eğitim-araştırma ikililiğine kapılmadan, piyasayı da bu denkleme dahil eden entegre bir yaklaşıma sahip olması gerektiğini ifade eden Özvar, “Bu yaklaşımda, öncelik yerine eş zamanlılık esastır. Yani bu üç unsurun birlikte yürütüldüğü bir usul söz konusudur. Bir üniversite ne eğitimden ne araştırmadan vazgeçebilir” dedi.

Her bir kurumun “İyi Üniversite”nin işaret ettiği kapasite ve potansiyele sahip olduğuna ve dünya çapında bir başarı hikâyesi inşa edebileceğine inandığını kaydeden Özvar, “Birlik üyesi üniversitelerimizle birlikte Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının genel durumunu birlikte müzakere edeceğiz. Geleceğe ilişkin bazı yeni bakış açıları, perspektifler üretmeye çalışacağız” dedi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlük binası Senato Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda Türk Yükseköğretiminin hâlihazırdaki durumu ve geleceğe ilişkin beklentiler de konuşuldu.

Oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirildiğini ifade eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise “Yükseköğretim Kurulumuzun ortaya koyduğu vizyon ile üniversitelerimiz ülkemizin geleceğine değer katan bir yapıda önemli çalışmalar yapmaktadır. Bu durumun bir yansıması olan ‘İyi Üniversite’ fikriyle bilimsel üretkenlik başta olmak üzere birçok konuda önümüzdeki dönemde de başarı hikâyeleri yazılacaktır. Bartın Üniversitesi olarak bizler de oluşturduğumuz iklim ve sürdürülebilir gelişim hedeflerimizle bu vizyona katkılar sunmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle bizlere öncülük eden ve daha iyisi için yüreklendiren YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar’a ve değerli görüşleri için tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.