İşte pozitif vaka çıktığında okullarda alınan önlemler!

Tüm yurtta olduğu gibi Bartın'da da 6 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitim devam ederken Milli Eğitim Bakanlığınca alınan Covid-19 tedbirleri de okullarda alınıyor. Bartın'da okullarda Covid-19 pozitif vaka çıkması durumunda yapılması gereken uygulamalar da belli oldu. İşte o uygulamalar!

İşte pozitif vaka çıktığında okullarda alınan önlemler!

Tüm yurtta olduğu gibi Bartın’da da 6 Eylül’de başlayan yüz yüze eğitim devam ederken Milli Eğitim Bakanlığınca alınan Covid-19 tedbirleri de okullarda alınıyor. Bartın’da okullarda Covid-19 pozitif vaka çıkması durumunda yapılması gereken uygulamalar da belli oldu. Bir sınıfta öğrencilerden herhangi birine Covid-19 pozitif tanısı konulması durumunda; Covid-19 tanısı konulan öğrenci sağlık kuruluşunun takibinde oluyor ve okula devam etmiyor. Aynı sınıfta bulunan diğer öğrenciler temaslı kabul ediliyor ve okula devam ediyor. Öğretmenler temaslı kabul ediliyor ve okula devam ediyor. Pozitif vaka çıkan sınıfta görev alan öğretmenler ve o sınıfın diğer öğrencileri, 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla ilki okul girişinde olmak üzere günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınıyor.  Bu sınıftaki çocukların teneffüs saatinin diğer sınıflardan farklılaştırılması sağlanıyor. Semptom veya yüksek ateş tespit edilen kişi sağlık kuruluşuna yönlendiriliyor. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre bu kişiler okula devam eder veya vaka olarak kabul ediliyor.

Öğretmenin pozitif vaka çıkması durumunda yapılanlar

Öğretmenin pozitif vaka çıkması durumunda; Öğretmenin okul dışında riskli bir teması yoksa ilk pozitif vaka çıkan sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı kabul ediliyor. Bu öğrenciler eve gönderiliyor ve 5 gün boyunca temaslı takibine alınıyor. Beşinci gün aile onayı alınan öğrencilere Covid-19 PCR testi uygulanıyor. PCR test sonucu negatif çıkan öğrenciler okulda yüz yüze eğitime devam etmeye başlıyor. Aile onayı alınamadığı için PCR testi yapılamayan öğrencilerin temaslı takibi 10 gün boyunca devam ediyor. Okulda tüm öğretmenler de

temaslı kabul ediliyor ve okula devam ediyor. Temaslı öğretmenlerin 14 gün boyunca en az 2 ders saatiarayla ilki okul girişinde olmak üzere günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştiriliyor ve bunlar kayıt altına alınıyor. Semptom belirten veya yüksek ateşi tespit edilen öğretmen sağlık kuruluşuna yönlendiriliyor.  Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre okula devam eder veya vaka olarak kabul ediliyor.  Öğretmenin okul dışında riskli bir teması var ise; Sınıftaki diğer öğrenciler temaslı kabul ediliyor, 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla ilki okul girişinde olmak üzere günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştiriliyor ve bunlar kayıt altına alınıyor. Semptom belirten veya yüksek ateş tespit edilen kişiler sağlık kuruluşuna yönlendiriliyor. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre kişiler okula devam ediyor veya vaka olarak kabul ediliyor.

Öğrencinin pozitif vaka çıkması durumunda yapılanlar

Öğrencinin pozitif vaka çıkması durumunda; 10 gün içinde aynı sınıfta 2. kez vaka çıktığı için sınıf öğrencilerinin tamamı yakın temaslı olarak kabul ediliyor. Bu öğrenciler eve gönderiliyor ve 5 gün boyunca temaslı takibine alınıyor.  Beşinci gün aile onayı alınan öğrencilere Covid-19 PCR testi uygulanıyor. PCR test sonucu negatif çıkan öğrenciler okulda yüz yüze eğitime devam ediyor. Aile onayı alınamadığı için PCR testi yapılamayan öğrencilerin temaslı takibi 10 gün boyunca devam ediyor.

Sınıfta ders veren öğretmende Covid-19 pozitif vaka saptanması durumunda yapılanlar

Sınıfta ders veren öğretmende Covid-19 pozitif vaka saptanması durumunda; Öğrenciler temaslı kabul ediliyor ve okula devam ediyor. Diğer öğretmenler de temaslı kabul ediliyor ve okula devam ediyor. Temaslı öğretmenler ve pozitif öğretmenin derse girdiği sınıftaki öğrencilerin 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla iki okul girişinde olmak üzere günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştiriliyor ve bunlar kayıt altına alınıyor. Semptom belirten ve yüksek ateş tespit edilenler sağlık kuruluşuna yönlendiriliyor. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre bu kişiler okula devam ediyor veya vaka olarak kabul ediliyor.

Serviste öğrencilerden birinde Covid-19 pozitif vaka saptanması durumda yapılanlar

Serviste öğrencilerden birinde Covid-19 pozitif vaka saptanması durumunda; Öğrenciler temaslı kabul ediliyor ve okula devam ediyor. Temaslı öğrencilerin 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla ilki okul girişinde olmak üzere günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınıyor. Servis şoförü/rehber personel temaslı kabul ediliyor ve çalışmaya devam ediyor.

Temaslı kabul edilenler için alınan önlemler

Temaslı kabul edilenler; Öğretmenler ve öğretmenin derse girdiği sınıftaki öğrencilerin, 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla ilki okul girişinde olmak üzere günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştiriliyor ve bunlar kayıt altına alınıyor. Semptom belirten veya yüksek ateşi tespit edilenler sağlık kuruluşuna yönlendiriliyor. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre bu kişiler okula devam eder veya vaka olarak kabul ediliyor.

Yakın temaslı kabul edilenler için alınan önlemler

Yakın temaslı kabul edilenler; 10 gün içinde aynı sınıfta eş zamanlı birden fazla vaka çıkması durumunda sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı olarak kabul ediliyor Bu öğrenciler eve gönderilir ve 5 gün boyunca evde temaslı takibine alınıyor. Beşinci gün aile onayı alınan öğrencilere Covid-19 PCR testi uygulanır. PCR test sonucu negatif çıkan öğrenciler okulda yüz yüze eğitime devam etmeye başlıyor. Aile onayı alınamadığı için PCR testi yapılamayan öğrencilerin temaslı takibi 10 gün boyunca devam ediyor. Bu sınıftaki tüm öğrencilere evde olduğu süre boyunca uzaktan eğitim veriliyor. Okuldaki öğretmen veya öğrencilerden birinde COVID-19 vakası çıkması durumunda COVID-19 döneminde yapılan temizliğe ek olarak Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nin “COVID-19 KAPSAMINDA OKULLARDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER” başlığı altındaki bilgilere göre temizlik yapılıyor. COVID-19 tespit edilen öğretmen ve öğrenci, COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ne göre izole edilerek tedavi ediliyor. Öğretmen veya öğrencinin ailesinde pozitif bir vaka tespit edildiğinde vakanın tespit edildiği ailedeki öğretmen veya öğrenci yakın temaslı kabul ediliyor. Okul öncesinde pozitif vaka çıkması durumunda tüm sınıf yakın temaslı kabul ediliyor. Bu sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı kabul edilerek eve gönderilir ve 10 gün boyunca temaslı takibine alınıyor. Kreşlerde de öğretmen veya öğrencilerden birinin okula pozitif olduğu halde gelmesi durumunda bu sınıftaki öğrencilerin hepsi yakın temaslı olarak kabul edilerek eve gönderilir ve 10 gün boyunca temaslı takibine alınıyor.