İşte kısmi kapanmayla ilgili sıkça sorulan sorular!

İçişleri Bakanlığı, Bartın dahil tüm ülkede uygulanan Kısmi Kapanma Tedbirleri ile ilgili kuruma sıkça yönetilen sorularını ve cevaplarını kamuoyuyla paylaştı. İşte 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşların şehirlerarası seyahatlerinden, şehirlerarası seyahat kısıtlaması ve özel araçla seyahat durumuna, mali müşavirlerin muafiyetlerinden tören, nikah merasimi ya da düğünlere kadar Bakanlığa sorulan sorular ve cevapları!

İşte kısmi kapanmayla ilgili sıkça sorulan sorular!

İçişleri Bakanlığı, Bartın dahil tüm ülkede uygulanan Kısmi Kapanma Tedbirleri ile ilgili kuruma sıkça yönetilen sorularını ve cevaplarını kamuoyuyla paylaştı. İşte 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşların şehirlerarası seyahatlerinden, şehirlerarası seyahat kısıtlaması ve özel araçla seyahat durumuna, mali müşavirlerin muafiyetlerinden tören, nikah merasimi ya da düğünlere kadar Bakanlığa sorulan sorular ve cevapları!

Sendikalar tarafından genel kurul vb. geniş katılımlı aktiviteler yapılabilir mi?

Sivil toplum kuruluşları kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler gibi sendikalarında genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinliklere 17 Mayıs 2021 tarihine kadar izin verilmeyecektir.

Hafta içi günlerde sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocukların şehirlerarası seyahatleri nasıl olacaktır?

Genelge ile 65 yaş üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklara hafta sonlarının tamamında, hafta içi günlerde ise belirli saatler haricinde (65 yaş ve üzeri için 10.00-14.00, 18 yaş altı için 14.00-18.00) sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğinden; 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın hafta içi ve hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan  süre ve günlerdeki özel araç veya toplu ulaşım araçlarıyla yapacakları şehirlerarası toplu ulaşım faaliyetleri izne tabi olup seyahat izin kurullarından izin alınması gerekmektedir. 18 yaş altı gençler ve çocuklarımızın ise yanlarında veli veya vasileri bulunmak kaydıyla sınırlama getirilmeyen yaş gruplarının tabi olduğu kurallar çerçevesine seyahatlerini gerçekleştirebilirler.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde zorunlu hali bulunmayan vatandaşlarımızın (65 yaş ve üzeri ile 18 yaş ve altı hariç)  şehirlerarası seyahatleri nasıl olacaktır?

Herhangi bir zorunlu hali (taburcu olma veya doktor randevusu bulunma, yakının vefatı, bulunduğu şehirde kalacak yerinin olmaması, merkezi sınavlara katılım, askerlik hizmetini tamamlama, sözleşmeye davet yazısı alma ve cezaevinden salıverilme) bulunmayan vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirlerarası seyahatleri ancak toplu ulaşım araçlarını (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanma suretiyle mümkün olabilecektir. Şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler seyahat güzergahı ve zamanı ile sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından  muaf olacaktır.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan zaman dilimi içerisinde özel araçla seyahat edilebilecek mi?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günler dışında kalan (sokağa çıkma ile ilgili herhangi bir kısıtlama bulunmayan) zaman aralıkları içerisinde kalmak kaydıyla özel araçlarla şehirlerarası seyahat yapılabilecektir. Ancak bu tür özel araçlarla şehirlerarası seyahatlerin sokağa çıkma kısıtlamasının başlama saatlerine göre planlanması gerekmekte olup varış şehrine ulaşılamamış olsa bile sokağa çıkma kısıtlaması sırasında seyahat izin belgesi olmaksızın şehirlerarası seyahatin sürdürülmesine müsaade edilemeyecektir.

Mali müşavirler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf mıdır?

Serbest mali müşavirleri genel olarak sokağa çıkma kısıtlamalarına tabidirler. Ancak Kurumlar Vergisi Beyannamesinin 30 Nisan 2021 tarihine kadar verilmesi gerekliliği nedeniyle mali müşavirler ile çalışanları 17-18 Nisan ile 24-25 Nisan 2021 cumartesi ve Pazar günlerine mahsus olmak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacaktır. Öte yandan bu muafiyet genel bir muafiyet olmayıp sadece muafiyet nedenine bağlı olarak mali müşavirler ile çalışanlarının ikametlerinden iş yerlerine gidiş ve gelişleri ile sınırlıdır. Aksi durumların muafiyetin kötüye kullanımı olarak değerlendirilerek idari/adli yaptırımlara konu edilecektir.

Herhangi bir tören, nikah merasimi ya da düğün yapılmaksızın evlenme işlemleri yapılabilir mi?

Tören, nikah merasimi ya da düğün yapmaksızın resmi evlenme işlemlerinin gerçekleştirilmesinde herhangi sakınca bulunmamaktadır. Ancak ilgili genelgemizde açıkça belirtildiği şekilde 17 Mayıs 2021 tarihine kadar nişan, kına, tören, nikah merasimi ya da düğün yapılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir.

Dinlenme tesislerinde yer alan yeme-içme yerlerinde masada servis şeklinde hizmet verilebilir mi?

İl/İlçe Hıfzıssıhha  Kurularınca izin verilen, yerleşim birimleri sınırları dışındaki karayolları kenarlarında bulunan ve şehirlerarası seyahat edenlerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik dinlenme tesislerinde bulunan yeme-içme yerleri sadece şehirlerarası seyahat edenlere hizmet sunulması ve aynı masada ikiden fazla kişiye servis açılmaması kaydıyla masada servis şeklinde hizmet verilebilecektir.

Seyahat acenteleri, profesyonel turist taşıma araçları ile profesyonel turist rehberleri genelge ile hafta sonları belirli saatler içinde getirilen kısıtlamalardan muaf  mıdır?

Turistik faaliyetler kapsamında geçici/kısa bir süreyle ülkemizde bulunan yabancı turistler hafta sonlar uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulduklarından ülkemize gelen yabancı turistlere yönelik tur ve transferler hizmetlerini sağlayacak seyahat acenteleri, profesyonel turist taşıma araçları (turist taşıma aracı belgesi olanlar) sürücüleri ile turistlere yönelik rehberlik faaliyetlerini yürütecek profesyonel turist rehberleri (turist rehberi kokartı ve kimlik kartı sahibi olanlar) sadece yabancı turistlere hizmet sunmak ve yetkili seyahat acentesinden görev belgesi, görevin amacı ve yolculuk güzergahını veya tur programını içerecek şekilde bir belge almak kaydıyla belirli süre ve günlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaftır.

Aynı zamanda kuaför ve güzellik merkezi/salonu hizmeti sunan işyerleri ne şekilde açık olacaktır?

Genelge ile güzellik merkezlerinin /salonlarının faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 tarihine kadar geçici olarak ara verildiğinden hem kuaför hem de güzellik merkezi/salonu niteliğinde olan işyerleri Ramazan ayı boyunca sadece kuaförlük hizmeti sunabilecekler, güzellik merkezi/salonu hizmetlerini ise sunamayacaklardır.”