İşte Bartın'ın somut olmayan kültürel miras unsurları!

Somut Olmayan Kültürel Miras Bartın İl Tespit Kurulu, 2018 yılı Toplantısını Kurucaşile İlçesinde gerçekleştirdi. toplantıda Tel Kırma, Tel Sarma, bayram kutlamaları, Bartın düğünleri, küp dibi (hıdırellez) ve çekiciliğin Somut Olmayan Kültürel Miras il envanterine ve ulusal envantere kabul edildiğini açıklayan Kültür ve Turizm İl Müdürü Fuat Dursun Taş Sac, Mısır Soymağı, ve Bartın Yöresi Halk Oyunları, Ahşap Tekne Yapımcılığı ve Geriş Köyü Güreş Geleneğinin ise değerlendirme aşamasında olduğunu söyledi.

İşte Bartın'ın somut olmayan kültürel miras unsurları!

Somut Olmayan Kültürel Miras Bartın İl Tespit Kurulu, 2018 yılı Toplantısını Kurucaşile İlçesinde gerçekleştirdi.   Kurucaşile Öğretmenevinde yapılan toplantıya Kültür ve Turizm İl Müdürü Fuat Dursun, Kurucaşile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Akdoğan, Kurucaşile HEM ve ASO Müdürü Kübra Demirarslan, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Folklor Araştırmacıları Dilek Özal, Özlem Aslankoç, şair ve yazar İsmail Güler, Ahşap Tekne Ustaları Erkan Gücük, Soner Yasa, Dursun Gür, Hüseyin Bakan, Hasan Fayız, Olcay Süzer; Kurucaşile Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Önder Kalaycı ile Balıkçılar Ümit Özdemir, Yılmaz Kaptan, İsmail Aksu, Ali Rufai Demirel katıldı.

Somut olmayan kültürel miras alanları nelerdir?

Toplantıda  Bartın Somut Olmayan Kültürel Miras İl Tespit Kurulu ç alışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Fuat Dursun şunları söyledi:

“Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) 17 Ekim 2003 tarihinde Paris’te düzenlenen 32. Genel Konferansı’nda, Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi’ni kabul etmiştir. Türkiye 19 Ocak 2006 tarihli ve 5448 sayılı Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesinin Uygun Bulunduğuna Dair Kanunla bu sürece dâhil olmuş ve 27 Mart 2006 tarihinde resmen taraf olmuştur. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü icracı birim olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Somut Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM) UNESCO tarafından; toplulukların, grupların ve kimi durumlarda bireylerin, kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller, anlatımlar, bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve kültürel mekânlar biçiminde tanımlanmaktadır. Kuşaktan kuşağa aktarılan bu miras, toplulukların ve grupların çevreleriyle, doğayla ve tarihleriyle etkileşimlerine bağlı olarak, sürekli biçimde yeniden yaratılır ve bu onlara kimlik ve devamlılık duygusu verir; böylece kültürel çeşitliliğe ve insan yaratıcılığına duyulan saygıya katkıda bulunur. Sözlü gelenekler ve anlatımlar, gösteri sanatları, toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler, doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar, el sanatları geleneği somut olmayan kültürel miras alanlarıdır.

Bartın’da çalışmalar 2009’dan beri devam ediyor

Amacı somut olmayan kültürel mirası korumak; somut olmayan kültürel mirasın taşıyıcısı konumundaki toplulukların, grupların ve bireylerin somut olmayan kültürel mirasına saygı göstermek; somut olmayan kültürel mirasın önemi konusunda yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde duyarlılığı arttırmak ve karşılıklı değerbilirliği sağlamak; uluslararası işbirliği ve yardımlaşmayı sağlamak olan UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi gereğince her Taraf Devlet, korumak için tespit amacıyla kendi toprağı üzerindeki somut olmayan kültürel miras envanterini, kendi durumuna uygun olacak biçimde hazırlar ve güncelleştirir.  Somut olmayan kültürel miras ulusal envanterlerinin temelini il envanterleri oluşturmaktadır. Bu amaçla kurulan Bartın Somut Olmayan Kültürel Miras İl Tespit Kurulu, ilk olarak 2009 yılında tesis edilmiş olup çalışmalarını günümüzde de devam ettirmektedir.  Kurul, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün koordinasyonunda Folklor Araştırmacıları, ilgili kurum/kuruluş, araştırma merkezi/enstitü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile üniversitelerden uzmanlar ve gerekli durumlarda bizzat somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarının katılımı ile oluşturulmaktadır. Gerçekleştirilen saha araştırmaları ve tespit/belgeleme çalışmaları sonucunda hazırlanan ve İl Tespit Kurulu tarafından görüşülerek onaylanan dosyalar Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü’ne gönderilmekte, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Uzmanlar Komisyonu'nun yaptığı inceleme ve değerlendirme sonucunda söz konusu dosyaların envantere dahil edilmesi kararı alınmaktadır.

İşte değerlendirme aşamasında olanlar!

Kurulun yürüttüğü çalışmalar sonucu, ilimizin somut olmayan kültürel miras unsurları ile ilgili olarak bugüne kadar (11) unsur Kültür ve Turizm Bakanlığına sunulmuştur. Bunlardan; Tel Kırma, Tel Sarma, Bayram Kutlamaları, Bartın Düğünleri, Küp dibi (Hıdırellez), Çekicilik başlıklı dosyalar Somut Olmayan Kültürel Miras il envanterine ve ulusal envantere kabul edilmiştir. Taş Sac, Mısır Soymağı, ve Bartın Yöresi Halk Oyunları, Ahşap Tekne Yapımcılığı, Geriş Köyü Güreş Geleneği başlıklı dosyalar ise değerlendirme aşamasındadır.

Kurucaşile’nin de somut olmayan kültürel miras unsurları tespit edilecek

Kurucaşile İlçesine ait somut olmayan kültürel miras unsurlarını tespit etmek ve değerlendirmeye almak amacıyla gerçekleşen toplantıda tüm katılımcılarımızın görüşlerinden de yararlanılarak Kurucaşile İlçemize ait somut olmayan kültürel miras unsurlarının önerileri değerlendirildi. Katılımcılar tarafından Kurucaşile yöresinin unutulmuş veya unutulmaya yüz tutmuş önemli kültürel değerlerinin bulunduğu ifade edilmiş, önerilen konularla ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce dosya hazırlıkları başlatılmasına karar verilmiştir. Müdürlüğümüz folklor araştırmacıları tarafından yapılacak olan saha araştırmaları ve tespit/belgeleme çalışmaları sonucunda hazırlanan dosyalar hem il envanterine, hem de ulusal envantere dâhil edilmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğüne gönderilecektir. Somut Olmayan Kültürel Miras tespit toplantılarının ilçelerimizde yapılması yerel yöneticilerimiz ve yöredeki kültür insanlarımızın da görüşleri alınarak daha sağlıklı ve somut bilgilere ulaşılmasını sağlayacaktır.”