İşte Bartın'ın genç nüfusu!

2020 yılında Bartın nüfusunun yüzde 14,2'sini gençler oluşturdu. Bartın'da 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 28 bin 205 kişi olurken Zonguldak nüfusunun yüzde 13,5'i genç nüfus oldu. Zonguldak'ta 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 79 bin 969 kişi oldu. Karabük'te ise nüfusunun yüzde 17'sini genç nüfus oluşturdu. 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 41 bin 395 kişi oldu.

İşte Bartın'ın genç nüfusu!

v

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2020 yılı sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 83 milyon 614 bin 362 kişi iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 893 bin 750 kişi oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 15,4'ünü oluşturdu. Genç nüfusun yüzde 51,3'ünü erkek nüfus, yüzde 48,7'sini ise kadın nüfus oluşturdu.

Genç nüfusun yüzde 31,3'ünün 20-22 yaş grubunda yer aldı 

Genç nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde; 2020 yılında genç nüfusun yüzde 28,6'sının 15-17 yaş grubunda, yüzde 19,8'inin 18-19 yaş grubunda, yüzde 31,3'ünün 20-22 ve yüzde 20,4'ünün ise 23-24 yaş grubunda yer aldığı görüldü. Nüfus projeksiyonlarına göre genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2025 yılında yüzde 14,3, 2030 yılında yüzde 14, 2040 yılında yüzde 13,4, 2060 yılında yüzde 11,8 ve 2080 yılında yüzde 11,1'e düşeceği öngörüldü.
Avrupa Birliği üye ülkelerinden yüksek 

Türkiye'nin genç nüfus oranının yüzde 15,4 ile Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü. Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranları incelendiğinde, 2020 yılında en yüksek genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla yüzde 12,7 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İrlanda, yüzde 12,5 ile Danimarka ve yüzde 12,3 ile Hollanda olduğu, en düşük genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin ise sırasıyla yüzde 8,8 ile Bulgaristan, yüzde 9 ile Çekya ve yüzde 9,1 ile Letonya olduğu görüldü.
 Genç nüfus oranının en yüksek olduğu il  Hakkari

ADNKS sonuçlarına göre 2020 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, yüzde 23,4 ile Hakkari oldu. Bu ili yüzde 22,5 ile Şırnak ve yüzde 21,8 ile Siirt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla, yüzde 12,5 ile Muğla, yüzde 12,8 ile Sinop ve Balıkesir oldu.

Beklenen yaşam süresi 15 yaşındaki genç nüfus için 64,6 yıl oldu

 Hayat Tabloları, 2017-2019 sonuçlarına göre; doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için 78,6 yıl, erkekler için 75,9 yıl ve kadınlar için 81,3 yıl oldu.Türkiye'de çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki gençler için kalan yaşam süresinin ortalama 64,6 yıl, erkekler için 62,0 yıl ve kadınlar için 67,3 yıl olduğu görüldü. Diğer bir ifade ile 15 yaşına ulaşan genç kadınların genç erkeklerden ortalama 5,3 yıl daha fazla yaşayacağı tahmin edildi.

Evli olan genç kadınların oranı 4 katından fazla 

Genç nüfus yasal medeni duruma göre incelendiğinde, cinsiyetler arasında önemli farklılıklar olduğu görüldü. Genç erkek nüfusun 2020 yılında yüzde 96,1'inin hiç evlenmemiş, yüzde 3,8'inin resmi nikahla evli, yüzde 0,1'inin boşanmış olduğu görülürken genç kadın nüfusun yüzde 84,1'inin hiç evlenmemiş, yüzde 15,5'inin resmi nikahla evli, yüzde 0,4'ünün ise boşanmış olduğu görüldü.

 Evli genç kadınların eğitim seviyeleri eşlerinden yüksek 

ADNKS sonuçlarına göre genç nüfusun resmi evliliklerinde eşleri arasındaki eğitim farkı incelendiğinde, 2019 yılında genç kadınların yüzde 40,4'ünün kendilerinden daha yüksek eğitimli erkeklerle evli olduğu, yüzde 15,1'inin ise eşlerinden daha yüksek eğitim seviyesine sahip olduğu görüldü. Eğitim seviyeleri aynı olan genç çiftlerin oranı yüzde 42,9 oldu.

 Kadınlarda yükseköğretimde net okullaşma oranı yüzde 46,3 oldu

 

Türkiye'de 2018/'19 öğretim yılında yüzde 44,1 olan yükseköğretim net okullaşma oranı, 2019/'20 öğretim yılında yüzde 43,4'e düştü. Yükseköğretim net okullaşma oranı cinsiyete göre incelendiğinde, erkeklerde bu oran yüzde 41,9'dan yüzde 40,6'ya düşerken kadınlarda yüzde 46,4'ten yüzde 46,3'e düştü.

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı yüzde 28,3 oldu

 Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre gençlerde işgücüne katılma oranı, 2019 yılında yüzde 44,4 iken 2020 yılında yüzde 39,1 oldu. Genç erkeklerde işgücüne katılma oranı 2019 yılında yüzde 55,9 iken 2020 yılında yüzde 50,1 olurken genç kadınlarda bu oran 2019 yılında yüzde 32,6 iken 2020 yılında yüzde 27,5 oldu.

 

Gençlerde işsizlik oranı, 2019 yılında yüzde 25,4 iken 2020 yılında yüzde 25,3 oldu. Genç erkeklerde işsizlik oranı 2019 yılında yüzde 22,5 iken 2020 yılında yüzde 22,6 olurken genç kadınlarda bu oran 2019 yılında yüzde 30,6 iken 2020 yılında yüzde 30,3 oldu.

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 2019 yılında yüzde 26 iken 2020 yılında yüzde 28,3 oldu. Genç erkeklerde ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 2019 yılında yüzde 18,3 iken 2020 yılında yüzde 21,2 olurken genç kadınlarda bu oran 2019 yılında yüzde 34 iken 2020 yılında yüzde 35,7 oldu.

 İstihdamdaki gençlerin yüzde 51’i hizmet sektöründe 

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre genç nüfusun istihdam oranı 2019 yılında yüzde 33,1 iken 2020 yılında yüzde 29,2'ye düştü. Genç erkeklerde istihdam oranı 2019 yılında yüzde 43,4 iken 2020 yılında yüzde 38,8 olurken genç kadınlarda bu oran 2019 yılında yüzde 22,6 iken 2020 yılında yüzde 19,2 oldu.

 

Genç nüfusun istihdamı sektörlere göre incelendiğinde, istihdam edilen gençlerin 2020 yılında yüzde 20,7'sinin tarım sektöründe, yüzde 28,3'ünün sanayi sektöründe, yüzde 51’inin ise hizmet sektöründe yer aldığı görüldü. İstihdam edilen genç erkeklerin yüzde 19,3'ünün tarım sektöründe, yüzde 32,9'unun sanayi sektöründe, yüzde 47,8'inin hizmet sektöründe yer aldığı görülürken genç kadınların yüzde 23,9'unun tarım, yüzde 18,5'inin sanayi, yüzde 57,6'sının ise hizmet sektöründe yer aldığı görüldü.

Genç nüfusun obezite oranı arttı

Türkiye sağlık araştırması sonuçlarına göre boy ve kilo değerleri kullanılarak hesaplanan vücut kitle indeksi incelendiğinde, 2016 yılında 15-24 yaş arası genç nüfusta obezite oranı yüzde 3,8 iken bu oran 2019 yılında yüzde 4,6 oldu. Genç nüfusun obezite oranı cinsiyete göre incelendiğinde, genç erkeklerde 2016 yılında yüzde 3,5 iken bu oran 2019 yılında yüzde 4,8'e, genç kadınlarda ise 2016 yılında yüzde 4,1 iken 2019 yılında yüzde 4,5'e yükseldi.

 

Diğer taraftan, 2016 yılında genç nüfusta normal kilolu olanların oranı yüzde 66,4 iken bu oran 2019 yılında yüzde 64,3 oldu. Normal kilolu genç nüfus oranı cinsiyete göre incelendiğinde, genç erkeklerde 2016 yılında yüzde 69,2 iken bu oran 2019 yılında yüzde 64,3, genç kadınlarda ise 2016 yılında yüzde 63,6 iken 2019 yılında yüzde 64,3 oldu.

Meyve tüketme sıklığı azaldı

 Türkiye sağlık araştırması sonuçlarına göre, 2016 yılında 15-24 yaş arası gençlerde günde bir kere ya da daha fazla meyve tüketme sıklığı yüzde 48,2 iken bu oran 2019 yılında yüzde 40,3'e düştü. Gençlerde günde bir kere ya da daha fazla meyve tüketme sıklığı cinsiyete göre incelendiğinde, genç erkeklerde 2016 yılında yüzde 47,9 iken bu oran 2019 yılında yüzde 37,9, genç kadınlarda ise 2016 yılında yüzde 48,5 iken 2019 yılında yüzde 42,7 oldu.

Sebze ya da salata tüketme sıklığı azaldı

 Türkiye sağlık araştırması sonuçlarına göre, 2016 yılında 15-24 yaş arası gençlerde günde bir kere ya da daha fazla sebze ya da salata tüketme sıklığı yüzde 56,1 iken bu oran 2019 yılında yüzde 49,1'e düştü. Gençlerde günde bir kere ya da daha fazla sebze ya da salata tüketme sıklığı cinsiyete göre incelendiğinde, genç erkeklerde 2016 yılında yüzde 53,9 iken bu oran 2019 yılında yüzde 44,7, genç kadınlarda 2016 yılında yüzde 58,3 iken 2019 yılında yüzde 53,7 oldu.

Gençler en fazla dışsal yaralanma ve zehirlenmeler sonucu hayatını kaybetti

 Ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerine göre; 2019 yılında ölen 15-24 yaş grubundaki gençlerin yüzde 37,4'ü dışsal yaralanma ve zehirlenmeler nedeniyle hayatını kaybetti. Bu hastalığı ikinci sırada yüzde 10 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler ve üçüncü sırada yüzde 8,6 ile sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları takip etti.

 

Ölüm nedenleri cinsiyete göre incelendiğinde, dışsal yaralanma ve zehirlenmeler nedeniyle hayatını kaybeden genç erkeklerin oranı yüzde 39,9, genç kadınların oranı yüzde 31 oldu. İyi huylu ve kötü huylu tümörler nedeni ile hayatını kaybeden genç erkeklerin oranı yüzde 8,1, genç kadınların oranı yüzde 14,9 oldu.

 Genel sağlık durumundan memnun olduğunu belirten gençlerin oranı yüzde 84,6 oldu

 Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre, 18 ve daha yukarı yaştaki bireylerin genel sağlık durumlarından memnuniyet oranı 2019 yılında yüzde 68,3 iken 2020 yılında yüzde 67,5 oldu. Genç nüfusun genel sağlık durumundan memnuniyet oranı ise 2019 yılında yüzde 88 iken 2020 yılında yüzde 84,6'ya düştü. Bu oran 2020 yılında genç erkeklerde yüzde 86,9, genç kadınlarda ise yüzde 82,2 oldu.

Gençlerin yüzde 47,2'si mutlu olduğunu belirtti

 Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 18-24 yaş grubundaki genç nüfus içinde kendini mutlu olarak beyan edenlerin oranı 2019 yılında yüzde 56,7 iken 2020 yılında yüzde 47,2 oldu. Mutluluk oranı, 2020 yılında genç erkeklerde yüzde 41,4, genç kadınlarda ise yüzde 53,2 olarak gerçekleşti.

 Gençlerin mutluluk kaynağı olarak sağlık, ilk sırada yer aldı

 Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2020 yılında gençlerin mutluluk kaynağı olan değerler arasında yüzde 48 ile sağlık, ilk sırada yer aldı. Bunu, yüzde 24,6 ile başarı, yüzde 15,6 ile sevgi izledi. Mutluluk kaynağı cinsiyete göre incelendiğinde, genç erkeklerde yüzde 41,9 ile ilk sırayı sağlık alırken bunu yüzde 28 ile başarı ve yüzde 12,7 ile sevgi takip etti. Genç kadınlarda ise yüzde 54,4 ile ilk sırayı sağlık alırken bunu yüzde 21,1 ile başarı ve yüzde 18,6 ile sevgi takip etti.

Gençlerin yüzde 77,1'i işinden memnun olduğunu belirtti

 Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2020 yılında gençlerin yüzde 77,1'i çalıştığı işinden memnun olduğunu, yüzde 48,1'i elde ettiği kazançtan memnun olduğunu belirtti. Genç erkeklerde çalışılan işten duyulan memnuniyet oranı yüzde 75,9, elde edilen kazançtan memnuniyet oranı yüzde 48,8 olurken genç kadınlarda ise bu oranlar yüzde 80,4 ve yüzde 46,5 olarak gerçekleşti.

Gençlerin yüzde 59,5'i almış olduğu eğitimden memnun 

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2020 yılında gençlerin yüzde 59,5'i şimdiye kadar almış olduğu eğitimden memnun olduğunu belirtti. Bu oran genç erkeklerde yüzde 58,9 iken genç kadınlarda yüzde 60,2 oldu.

İnternet kullanan gençlerin oranı yüzde 93 oldu

 Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre İnternet kullanım oranı, 16-24 yaş grubundaki genç nüfusta 2019 yılında yüzde 92,4 iken 2020 yılında yüzde 93 oldu. İnternet kullanım oranı, genç erkeklerde 2019 yılında yüzde 96,1 iken 2020 yılında yüzde 95 olurken genç kadınlarda 2019 yılında yüzde 88,6 iken 2020 yılında 91 oldu.