İşte Bartın'da alınan 1 Temmuz kararları!

Bartın Valisi Sinan Güner başkanlığında, olağanüstü toplanan Bartın İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Covid-19 salgının seyrinde yaşanan gelişmeler ile Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan 21 Haziran 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde ele alınarak kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabı kapsamında alınan tedbirlere ilişkin 1 Temmuz 2021 Perşembe günü sabah 05:00'ten itibaren hayata geçirilecek kararları masaya yatırdı.

İşte Bartın'da alınan 1 Temmuz kararları!

 

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nce alınan kararlar Bartın Valiliği’nce kamuoyuyla paylaşıldı. İşte 1 Temmuz 2021 Perşembe günü sabah 05:00’ten itibaren hayata geçirilecek kararlar…

1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00’ten itibaren hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkma ile buna bağlı olarak uygulanan şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının sona erecek ve belirtilen tarihten itibaren sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlaması kaldırılacak.

Sinema salonları yeniden açılıyor

Tüm işkolları ve faaliyet alanlarında, salgınla mücadelenin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde kendi işkolu ve faaliyet alanı için belirlenmiş tüm tedbir ve esaslara uyulması kaydıyla; hâlihazırda faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan tüm işyerleri, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tekrar faaliyete geçecek.

Sektörün talebi doğrultusunda faaliyetlerine ara verilen sinema salonları, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren faaliyet gösterebilecek.

1 Temmuz’dan itibaren kaldırılıyor

Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen masa ve sandalyeler arasındaki mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren yeme-içme yerlerinin açık veya kapalı alanlarında aynı masada aynı anda bulunabilecek kişi sayısına dair kısıtlamalar kaldırılacak.

Kahvehane, kıraathane gibi kâğıt, taş gibi oyunların oynandığı işyerlerinde söz konusu oyunların oynanmasına ve oynatılmasına dair mevcut kısıtlamalar 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren kaldırılacak.

Sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tüm işyerleri, ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmiş olan açılış-kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilecek.

Hali hazırda konaklama tesislerinde saat 22.00’de, diğer yerlerde ise saat 21.00’de sona eren müzik yayınları (canlı icra edilenler de dâhil), bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren saat 24.00’e kadar yapılabilecek.

Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kural ve esaslara uymak kaydıyla park, bahçe, kamp alanı, piknik ve mesire alanı gibi yerlere dair ilgili kararlarla ve İçişleri Bakanlığı genelgeleri ile getirilen ilave kısıtlamalar 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren kaldırılacak.

Nargile yasağı devam ediyor

Salgının yayılımı açısından çok ciddi risk oluşturması nedeniyle faaliyet konusu nargile salonu veya kafesi olan işyerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmeye devam edilecek ve konaklama tesisleri de dâhil olmak üzere hiçbir işyerinde nargile servisi yapılmayacak.

Aynı şekilde sürdürülecek

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir etkinlik ve faaliyet ile ilgili olarak belirlenmiş kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla; STK’lar, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kooperatif ve birliklerin genel kurul dâhil geniş katılımlı tüm etkinlikleri ile her türlü toplantı, gösteri veya yürüyüşleri için halen geçerli olan kişi başına asgari açık alanlarda 4 metrekare, kapalı alanlarda 6 metrekare yer ayrılarak yapılmasına dair uygulama aynı şekilde sürdürülecek.

Nikâh ve düğün merasimlerinde; yiyecek ve içecek ikramının yapılabilmesine, canlı müzik icrası da dâhil olmak üzere müzik yayınının saat 24.00’e kadar devam edebilecek. Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan “düğün sırasında sosyal mesafenin korunamayacağı oyun, dans, halay ya da gösteri yapılmamalıdır ” hükmü doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca bu konuda yeni bir tavsiye kararı alınıncaya kadar düğün ve nikâhlarda ancak fiziki mesafe kuralına aykırılık teşkil etmeyecek şekildeki oyun, dans, halay ya da gösteriler yapılabilecek. Nikâh ve düğün merasimlerinde (kapalı yerler için halen uygulanmakta olan kişi başına asgari 6 metrekare yer bulunması şartı dışında) katılımcı sınırlamasına gidilmeyecek. Köy düğünlerine 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren izin verilecek. Belirtilen tarihten itibaren sokak düğünlerinin (il, ilçe ve beldelerde) araç ve insan trafiğine engel teşkil etmeyecek ve gürültü kirliliğine neden olmayacak şekilde yapılabilecek. Sünnet, nişan ve kına gibi etkinliklere ise 1 Temmuz 2021 tarihinden sonra izin verilmeyecek.

Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere kişi başına asgari açık alanlarda 4 metrekare, kapalı alanlarda 6 metrekare yer bırakılmak ve Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe prensiplerine uyulmak kaydıyla izin verilecek.

 

Toplu taşıma kısıtlaması kalkıyor

Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde toplu taşıma ile ilgili olarak belirlenmiş kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla; 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren şehir içi ve şehirlerarası tüm toplu taşıma araçlarındaki yolcu ve koltuk kapasite sınırlandırmalarına son verilecek.

65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocukların şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına dair kısıtlamalar 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren kaldırılacak.

 

Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde getirilen tüm kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla; konaklama tesislerine yönelik ilgili kararlar ve İçişleri Bakanlığı Genelgeleri ile getirilen kısıtlama ve tedbirler kaldırılacak.

Konaklama tesislerinin açık veya kapalı alanlarında düzenlenecek olan eğlence ve etkinliklerde, fiziki mesafe kuralının yanı sıra faaliyet konusuna göre Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan diğer usul ve esaslara uyulacak.

İşletmecileri tarafından konaklama tesisleri içerisindeki alanlarda (restoran, kulüp vb.) yoğunlaşmanın önüne geçilebilmesi ve fiziki mesafe kurallarının uygulanabilmesi için her türlü tedbir alınacak.

İşte Bartın için çalışma saatleri!

Temel usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde belirlenecek şekilde; kamu kurum ve kuruluşlarında hâlihazırda uygulanmakta olan 10.00-16.00 mesai uygulamasının sona erdirilecek. 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren normal mesai düzenine geri dönülecek. İlimizde kamu kurum ve kuruluşları için günlük çalışma başlama ve bitiş saatleri 08:30/17:30 ile öğle dinlenme süresinin 12:30/13:30 olarak belirlendi.

Sınır kapıları için yeni düzenlemeler

Ülkemize girişte sınır kapılarında uygulanacak tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanlığının 31.05.2021 tarih ve 8832 sayılı Genelgeleri ile getirilen düzenlemelerde şu değişiklikler hayata geçirilecek; Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka’dan ülkemize gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilere yönelik zorunlu karantina uygulamasına son verilecek ve bu kapsamdaki kişilerin ülkemize girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı yeterli görülecek.

Afganistan ve Pakistan’dan ülkemize gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilere yönelik zorunlu karantina uygulamasının süresi 10 güne düşürülecek ve karantinanın 7’nci gününde uygulanan PCR testinin negatif çıkması halinde zorunlu karantina uygulaması sonlandırılacak. PCR testinin pozitif çıkması halinde ise Sağlık Bakanlığı Covid-19 rehberi doğrultusunda hareket edilecektir. Bu şekilde ülkemize gelen ve zorunlu karantinaya tabi olan kişiler Valiliklerce belirlenen yurtlarda karantinaya alınabileceği gibi karantina oteli olarak hizmet veren konaklama tesislerinde de karantinaya tabi tutulabilecek. Karantina otelleri, konaklama ücretleri, bu kişilerin sınır kapılarından transferleri vb. hususlara ilişkin usul ve esaslar Valiliklerce belirlenecek ve ilan edilecek.

Sınır kapılarımızdan girişte azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibraz edemeyen vatandaşlara sınır kapılarında PCR veya hızlı antijen testi uyguladıktan sonra ikametlerine gitmelerine izin verilecek ve test sonucu pozitif çıkanların ikametlerinde izolasyona alınmaları sağlanacak.

Bilgilendirme yapılacak

Valilik ve Kaymakamlıkların koordinesinde, denetim faaliyetlerinden sorumlu tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir işkolu ve faaliyet alanına ilişkin ayrı ayrı belirlenmiş olan tedbir, usul ve esasların ilgili işyeri yetkilileri ve çalışanlarına hatırlatılmasına dair bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verilecek.

Denetimler arttırılarak devam edecek

Gerek İçişleri Bakanlığının ilgili genelgeleri gerekse Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen tedbir, usul ve esaslar çerçevesinde, önümüzdeki dönemde Valilik ve Kaymakamların koordinesinde kolluk kuvvetlerinin azami düzeyde kapasite ile katılım gösterdiği (diğer kurum ve kuruluşların personeli/görevlileri ile takviye edilmiş şekilde) yoğunlaştırılmış denetimler arttırılarak devam edecek.

Adli ve idari işlem yapılacak

Yürütülecek her türlü denetim faaliyetinde işyeri sahipleri ve çalışanları ile vatandaşları kurallara uymaya veya sorumlu davranmaya nezaketle davet eden rehberlik edici bir yaklaşım sergilenecek olup, kurallara aykırılıklarda ısrar, tekerrür, kuralların esaslı ihlali gibi suiistimal edici tutum ve davranışlarla karşılaşılması halinde ise gerekli idari ve adli işlemler tesis edilecek.

Ayrıca alınan bu kararların sorumlu Vali Yardımcısı’nın koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğünce takip edilmesine, ilgili kurum ve kuruluşlara verilen görevlerin gecikmeksizin ikmal edilmesine karar verildi.