İl Genel Meclisi'nde mayıs mesaisi başladı

Bartın İl Genel Meclisi Mayıs ayı toplantılarına başladı. Meclis Başkanı Kenan Dursun, 'Mayıs ayı meclisinde önemli gündem maddelerinin olduğunu ilerleyen birleşimlerde de ilavelerin olabileceğini söyledi'

İl Genel Meclisi'nde mayıs mesaisi başladı

İl Genel Meclis Başkanı Dursun,  Mayıs ayında  5 gün sürecek olan meclis toplantılarımızda alınacak olan tüm kararların şimdiden Bartın'ımıza ve Özel İdaremize hayırlı olmasını diliyorum diyerek Nisan ayı meclis toplantılarının ardından ihtisas komisyonlarına havale edilen tüm dosyaların Meclis Başkanlığına ulaştığını, komisyon çalışmalarında büyük bir özveri ve gayretle çalışan başta komisyon başkanları olmak üzere komisyonlarda görev alan tüm meclis üyelerine göstermiş oldukları gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum dedi. Yine Mayıs ayı meclisinde önemli gündem maddelerinin olduğunu ilerleyen birleşimlerde de ilavelerin olabileceğini söyledi.

Başkan Dursun, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu gereği her ayın ilk haftasında başlayan ve 5 gün süren toplantılarda özel  idarenin iş ve işlemlerinin yürütülebilmesi için alınması gereken kararların yanında yine yasa gereği bazı aylara özel önemli gündemlerin olduğunu hatırlatarak Ocak ayında Denetim Komisyonuna üye seçiminin yapıldığını, Mart ayında bir önceki yılın faaliyet raporunun Vali tarafından meclise sunulduğunu, Nisan ayında meclis üyeleri arasından gizli oyla organ seçimlerinin yapıldığını,  Mayıs ayında da bir önceki yıla ait kesin hesabın mecliste görüşülerek karara bağlandığını, Kasım ayının ise diğer aylardan farkı olarak 20 gün sürdüğünü ve bu süre içerisinde meclis çalışmalarıyla bir sonraki yılın çalışma ve yatırım programı ile bütçenin ortaya çıkarıldığını söyledi.

Bu kapsamda 5302 sayılı yasa gereği her yıl Mayıs ayı meclis toplantılarında görüşülmesi zorunlu olan bir önceki yıla ait 2022 Mali Yılı Kesin Hesabı ile Taşınır Kesin hesabının görüşmelerinin yapılacağını belirtti. Bu kapsamda 131.932.261,97 TL olarak öz kaynak, 160.914.891,86 dış kaynak toplamda 292.847.153,83 TL olarak gelir gerçekleşmesi olduğunu, 129.141.200,71 TL öz kaynak, 160.735.971,94 TL dış kaynak, toplamda 289.877.172,65 TL gider gerçekleşmesi yaşandığını söyleyerek tüm bu gerçekleşmelerin yasa gereği Mayıs ayı Meclis toplantısında kesin hesabın karara bağlanacağını ifade etti.

Sırasıyla gündem maddeleri arasında bir önceki ay meclis toplantılarında komisyonlara havale edilen dosyaların komisyonlarda görüşülerek karar aşamasına getirildiğini, Mayıs ayında yapılacak meclis toplantılarında komisyonlardan gelen raporların karara bağlanacağını söyledi.

Başkan Dursun, gündemin 1. Maddesinde yer alan Hafriyat Döküm Alanı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu raporlarının Meclis Başkanlığına ulaştığını, raporların okunmasının ardından Meclisin işarı oylarına sunularak mevcudun oy birliği ile kabul edildiğini, ardından gündemin 2. Maddesinde yer alan Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi projesinin 2023 Mali Yılı Ek Çalışma ve Yatırım Programına alınması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Tarım Komisyonu raporlarının Meclis Başkanlığına ulaştığını, raporların okunmasının ardından Meclisin işarı oylarına sunularak mevcudun oy birliği ile kabul edildiğini söyledi.

Devamında Başkan, Mayıs ayı meclis toplantılarında alınan kararların İlimize İdaremize hayırlı olmasını diliyor, bu süreçte alınacak tüm kararlara katkı sağlayan tüm meclis üyelerine teşekkür ediyorum dedi.