HEMA'da maaş alamayan işçiler eylem başlattı

Hattat Enerji ve Maden A.Ş'de (HEMA) çalışan 98 işçi, toplu sözleşmeden doğan farklar dahil 2 maaş alamadıklarını gerekçesiyle eylem başlattı. İş Kanunun 34. Maddesine istinaden işten kaçınma haklarını kullanarak eylem başlatan işçilere Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Amasra Şubesi Başkanı Ertan Kaya'da destek oldu. Sendikaya bağlı eylemdeki işçileri ziyaret eden Kaya, şirketin süre uzatımlarına rağmen sözleşme şartlarını yerine getirmediğini ifade ederek TTK'dan Amasra B sahası rödövans sözleşmesini iptal etmesini istedi.

HEMA'da maaş alamayan işçiler eylem başlattı

A.Ş’de  (HEMA) çalışan  98 işçi, toplu sözleşmeden doğan farklar dahil 2 maaş alamadıklarını gerekçesiyle eylem başlattı. İş Kanunun 34. Maddesine istinaden işten kaçınma haklarını kullanarak eylem başlatan işçilere Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Amasra Şubesi Başkanı Ertan Kaya’da destek oldu. Sendikaya bağlı eylemdeki işçileri ziyaret eden Kaya, 2 aydır maaşını alamayan işçilerin 10 gündür eylemde olduklarını ifade ederek “Hattat Holding’de  maaşlar konusunda yaşanan sorunlar hala devam ediyor. Toplu sözleşmeden doğan farklar ve içerde 2 maaş alacağı bulunan arkadaşlarımız, İş Kanunun 34. Maddesine istinaden işten kaçınma hakları doğduğundan haklı eylemlerine devam ediyorlar. Bugün haklı eylemlerinin 10. günündeler ve hala maaşları ve toplu sözleşme farkları ödenmemesi halinde haklı mücadelelerini kararlılıkla devam ettireceklerdir” dedi.

“İşçiler bugüne kadar hep iyi niyet gösterdiler”

İşçilerin bugüne kadar hep iyi niyet gösterdiklerini dile getiren Kaya, Bugüne kadarı her zaman işçiler iyi niyetini göstermiştir.  Şirketin daha önce Sosyal ve Çalışma Bakanlığına yaptığı yarı zamanlı başvurusu kabul gördü.  İşlerinin düzeleceğini söyleyen Hattat Holding,  tekrardan Bakanlığa başvuruda bulundu. Dolasıyla burada hem işçi sınıfı ve  Bartın halkı zararı görmektedir” şeklinde konuştu.

“Şirket, 17 yıllık üretim sürecine hiç geçmemiştir”

HEMA’nın iş ve aş umuduyla 14 Şubat 2005’te çıkılan ihaleyi kazandığını ancak bugüne kadar çalışma düzeyindeki taahhütlerini yerine getirmediğini kaydeden Ertan Kaya, “HEMA iş ve aş umuduyla 14 Şubat 2005’te çıkılan ihaleyi kazandı. Ancak şirket bugüne kadar çalışma düzeyindeki taahhütlerini yerine getirmemiştir. HEMA, 15 Nisan 2005’te yürürlüğe giren Amasra B Sahasıyla ilgili sözleşme kapsamında 3 yıl hazırlık süresi olmak üzere 56 milyon ton kömür üretmeyi ve toplam 400 milyon TL ödemeyi taahhüt etmiştir.  10 Mayıs 2006 tarihinde ise şirkete yer teslimi yapılmış ve sözleşme süresi işlemeye başlamıştır. 21 Haziran 2011 tarihinde ise HEMA Dış Ticaret A.Ş, Amasra B sahasının rödavans sözleşmesini aynı koşullarla HEMA Endüstri A.Ş’ye devretmiştir. Şirketin rödavans sözleşmesinin süresi 2026 yılında sona erecektir. Şirket 3 yıllık hazırlık süresini bitirip 17 yıllık üretim sürecine hiç geçmemiştir” ifadelerinde bulundu.

“Süre uzatımları da sona erdi”

Şirketin sürekli hazırlık süresiyle ilgili süre uzatımı talebinde bulunduğunu sile getiren Kaya, “Şirket TTK Genel Müdürlüğüne,  toplamda 9 yıl 1 ay 14 gün süreyle ek süre uzatımı talebinde bulunmuş, TTK ise bu talebe karşılık toplamda 3 yıl 8 ay 12 gün ek hazırlık süresi vermiştir. Şirket TTK’ya  4 süre uzatımı talebinde bulunurken TTK ise buna karşılık bu 4 süre uzatımı talebini reddetmiştir. Bunun  üzerine şirket, rödavans sözleşmesinin hazırlık süresinin uzatımı için 2016 yılında Zonguldak 2. Sulh Hukuk Mahkemesine dava açmıştır. Ancak Mahkemenin uzattığı sürede 22 Mayıs 2019 tarihinde sona ermiştir. TTK’ bugüne kadar şirkete gerekli müsamahayı  fazlasıyla göstermiş ancak şirket hem verilen süre içerisinde hem de yapılan süre uzatımlarına rağmen gerekli şartları yerine getirmemiş hem ülkemizin hem de ilimizin ekonomisine vaat ettiği katkıyı sağlayamamıştır. Bölge insanımız ve işçi kardeşlerimiz de bu durumda fazlasıyla zarar görmüştür ve görmeye de devam etmektedir. Yer altı kaynaklarımızın değerlendirilerek ülkemiz ve ilimizin ekonomisine kazandırılması elzemdir. Bunun içindir ki süre uzatımlarına rağmen sözleşme şartlarını yerine getiremeyen şirketle yapılan Amasra B sahası rödövans sözleşmesi TTK tarafından iptal edilmeli ve Amasra B sahası ülke üretimi için TTK’ya devredilmelidir” dedi.