Hattat'tan Amasra Belediyesi ve Çakır'a tazminat davası

Hattat Holding, Bartın Platformu adına Çinli muhtemel ortaklara Termik Santral sürecine ilişkin mektup göndere Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır'a ve Amasra Belediyesine 'ticari itibarlarının zedelendiği' gerekçesiyle 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtı. Açılan tazminat davasıyla ilgili açıklama yapan Amasra Belediyesi 'Amasra ve Bartın halkını 1 milyon liralık tazminat talebiyle sindiremezsiniz!' dedi. Bartın Platformu da 'Hattat'a Amasra'dan zırnık yok' açıklamasında bulundu.

Hattat'tan Amasra Belediyesi ve Çakır'a tazminat davası

Hattat Holding, Bartın Platformu adına Çinli muhtemel ortaklara Termik Santral sürecine ilişkin mektup göndere Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır’a ve Amasra Belediyesine “ticari itibarlarının zedelendiği” gerekçesiyle 1 milyon TL’lik manevi tazminat davası açtı. Amasra Belediyesi açılan tazminat davasıyla ilgili açıklamada bulundu. HATTAT Holding ve bağlı şirketleri davacı sıfatıyla açtığı manevi tazminat davasının  Amasra Belediye Başkanlığı nezdinde aslında Bartın-Amasra halkına açıldığı ifade eden Amasra Belediyesi şunları söyledi:

 

“Amasra halkının yaklaşık 16 yıldır ilçemizde HATTAT Holding ve bağlı HEMA Ticaret A.Ş. tarafından yapılması planlanan Termik Santral projesine karşı olan onurlu mücadelesi herkesin malumudur. Bu mücadele kapsamında Bartın Platformunun öncülüğünde Amasra ve Bartın halkı tarafından Termik Santral projesine ilişkin açılan davalar halkımız lehine sonuçlanmış ve Amasra İlçemizde Termik Santral için verilen izinler bir bir mahkemelerce iptal edilmiş; böylece bu projenin gerçekleştirilebilmesi yönündeki idari işlemlerin hukuka aykırılığı Yüce Türk Yargısınca tescillenmiştir. Gelinen süreçte HATTAT Holding’e bağlı şirketlerce işletilen Türkiye Taşkömürü İşletmelerine ait olan kömür sahalarından olan Amasra-B sahasının kullanımı ile ilgili adı geçen şirket tarafından 2020 Kasım ayında bazı Çinli şirketlerle muhtemel bir ortaklık içerisine gireceği yerel medya kanalıyla duyurulmuş; buna ilişkin haber ve görseller medyaya servis edilmiştir.

“Mektubun amacı taşkömürünün yabancılara teslim edilmemesini sağlamaktır”

HATTAT Holding’in daha önce de bu tarz girişimleri ve olumsuz neticeleri tecrübe ile sabit olduğundan Bartın Platformu ile yapılan istişare neticesinde Bartın Platformunun, Bartın Belediye Başkanı ile birlikte eş sözcüsü olan Amasra Belediye Başkanımız Recai Çakır, Bartın Platformu adına söz konusu Çinli muhtemel ortaklara Termik Santral sürecine ilişkin bir mektup göndermiştir. Bu mektubun gönderilme amacı Amasra-B sahasının yerli ve milli olarak işletilmesini, istihdamın Amasra ve Bartın’da yaşayan işsiz gençlerin işe alınması suretiyle gerçekleştirilmesini, ülkemiz ve bölgemizin değeri olan taşkömürünün yabancılara teslim edilmemesini sağlamaktır. Amasra Belediye Başkanımız Sayın Recai Çakır, Amasra ilçemizin en büyük sivil toplum örgütü olan Amasra Belediye Başkanı olarak Amasra’ya ve Amasra Halkına olan tarihi sorumluluğunun gereği olarak söz konusu mektubun imzacısı olmuştur.

“Davayı Bartın-Amasra halkına açmışlardır”

Buna karşılık HATTAT Holding ve bağlı şirketleri bu mektubu bahane ederek hem Belediye Başkanımız Sayın Recai Çakır’ın şahsına hem de Amasra Belediye Başkanlığımıza şirketlerinin bahsi geçen mektup nedeniyle ticari itibarlarının zedelendiğinden bahisle 1.000.000,00-TL’lik manevi tazminat davası açmıştır. Belirtmek gerekir ki HATTAT Holding ve bağlı şirketleri davacı sıfatıyla bu manevi tazminat davasını Amasra Belediye Başkanlığı nezdinde aslında Bartın-Amasra halkına açmışlardır. Açılan davanın bir baskı ve sindirme amacı taşıdığından şüphe yoktur. Ancak bilinmelidir ki ne Amasra Belediye Başkanı Recai ÇAKIR ne Amasra Belediye Başkanlığı ne de Bartın-Amasra halkı dün olduğu gibi bugün de Anayasal bir hak olan “Sağlıklı Çevrede Yaşama Hakkı (md.56)” kapsamındaki onurlu “Termiksiz Yaşam” mücadelesinden bir adım dahi geri atmayacaklarıdır.

Kömürün bölge insanı ile çıkarılmasına evet, Termik Santrale hayır diyerek sürecin tarafı ve takipçisi olmaya devam edeceğiz.”

Platform: “Hattat’a Amasra’dan zırnık yok”

 “Hattat’a Amasra’dan zırnık yok” açıklamasında bulunan Bartın Platformu da şunları kaydetti:

“Kasım 2020’de Amasra Gömü köyündeki Hattat Holding’e ait tesislerde iktidar partisinin yerel yetkililerinin, Hattat Holding yöneticileri ve Çinlilerden oluşan birkaç kişiyle bir araya geldiklerinin açıklanması ve bunun ardından, Hattat Holding’in yeni bir Çinli ortak bulduğu, bu ortakla Amasra B sahasında kömür çıkaracağı, bunun için de 2000’e varacak sayıda işçi alacağı yönündeki haberlerin yayılmaya çalışıldığını görünce, bir araya gelinen Çinli grubun bir ortak olmaktan çok, Çin’de ortak aramaya yarayacak bir proje grubu olduğunu öğrenmiş ve ülkenin milli varlığı olan Amasra Taşkömürü işletmelerinin Çinlilere pazarlanmasının önünü kesmek ve buradaki kömür işletmeciliğinin “yerli ve milli” şekilde sürdürülmesi için Bartın Platformu olarak 24 Kasım 2020’de “‘Çinli Ortak’ Hikayelerine Karnımız Tok Amasra B Taşkömürü Sahası Hattat’tan geri alınmalı ve TTK tarafından İşletilmelidir” başlığını taşıyan bir açıklama yapmıştık.

“Artık bardağı taşırdı”

Bu açıklamamızın yerel düzeyde kalmaması için Bartın Platformu olarak Çin’deki bu konuyla ilgilenebilecek şirketlere bir mektup gönderme kararı almıştık. Bu mektup platformumuzun eş sözcüsü Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır (Diğer eş sözcümüz Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın’dır) tarafından Çin’deki birkaç şirkete Bartın Platformu adına gönderilmişti. Hattat Holding, bu mektubu gerekçe göstererek Amasra Belediyesi ile Belediye Başkanı Recai Çakır aleyhinde 1 Milyon TL’lik manevi tazminat davası açtı. Tamamen saçma iddialara dayanan bu davayı kazanacağımıza inanıyoruz. Fakat Hattat Holding’in kömür çıkarmak için 2005’te geldiği Amasra’da, 16 yıldır kömür çıkarmadığı halde aynı yerde termik santral yapmak için her türlü hukuksuzluğa başvurması ve halkı aldatmaya devam etmeye çalışmasına ek olarak Bartın Platformu’nu bu şekilde susturmaya çalışması artık bardağı taşırmıştır.

“Çinlilerin değil, yöremiz insanının çalışmasını sağlamak için mücadelemizi sürdüreceğiz”

Çinli şirketlere gönderilen bu mektup, Hattat Holding’in 12 yıldır gerekli izni alamadığı termik santral sürecine son verileceğini anladığı için, Amasra B sahasında kömür çıkarma hakkı olan rödovans sözleşmesini Çinli şirketlere pazarlıyor olduğu öngörüsüyle yazılmıştır. Çünkü Çinli şirketler tüm dünyada ve daha önce Amasra’daki kuyuların açılmasında olduğu gibi sahip oldukları işlerde yerel emek gücünü yok saymakta ve işgücü olarak nerede olursa olsun Çinli işçileri kullanmaktadır. Zonguldak-Bartın yöresi onlarca yıldır taşkömürü madenciliğini bir geleneğe dönüştürmüş ve havzada yaşayanların en büyük geliri maden işçiliğinden sağlanmıştır. Bu aşamada madenlerin Çinlilerin eline geçmesi, bu madenlerde Türk işçilerin değil, Çinli işçilerin çalıştırılmasının önünü açacaktır. Zonguldak ve Bartın halkı bu madenlerin yabancılar tarafından çalıştırılmasına karşıdır. Bu madenlerin Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından işletilmesi sayesinde yöre insanımız daha çok sayıda ve daha güvenli şekilde iş sahibi olabilecektir. Amasra B sahasının Çinlilere devredilmesiyle madenlerde Çinli işçiler çalışmaya başlayacak ve yöre halkı daha da işsiz kalacaktır. Bartın ilinde yaşayan bizlerin ve Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır’ın görevi yöre halkının emek gücüne sahip çıkmaktır. Bu nedenle Çinli şirketlerin ülkenin “yerli ve milli” bir varlığı olan taşkömürü işletmelerini ele geçirmesini önlemek için, bu mektubu yazmaya gerek görülmüştür. Şimdi bu mektup üzerinden bizi ve Recai Çakır’ı yıpratmaya ve susturmaya çalışan gözü dönmüş sermaye sahibine bu imkanı vermeyeceğiz. Verdiğimiz bunca mücadeleden sonra Amasra’ya termik santralin yapılmasının önünü yıllardır nasıl kesmişsek, ülkenin milli değeri olan taşkömürü ocaklarında, Çinlilerin değil, yöremiz insanının çalışmasını sağlamak için mücadelemizi sürdüreceğiz.

“Bartın’da istenmiyorsun, tasını tarağını toplayın ve gidin”

Amasra Belediyesi ve Recai Çakır bizim hassas noktamızdır. Onlar üzerinden Bartın-Amasra halkının sürdürdüğü “Termiksiz Yaşam” ve “Amasra B Taşkömürü Sahası Türkiye Taşkömürü Kurumuna Devredilsin ve daha çok insanımız iş sahibi olsun” mücadelemizi engellemeye çalışanların çabaları boşa düşecektir. Hattat Holding’e; derdiniz rödovans hakkını yabancı firmalara devretmekse bir kez daha; “Sana Amasra’dan zırnık yok, artık Bartın’da istenmiyorsun, tasını tarağını toplayın ve gidin” diyoruz.”