Hakim ve savcılarda zamdan yararlanacak

Bartınlı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Memurlara verilmesi öngörülen seyyanen zamdan Hakim ve Savcıların yararlanmayacağı yönünde yapılan değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Hakim ve savcılarda zamdan yararlanacak

Bartınlı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Memurlara verilmesi öngörülen seyyanen zamdan Hakim ve Savcıların yararlanmayacağı yönünde yapılan değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

“08.07.2023 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen 2-1264 Esas numaralı Kanun Teklifi kapsamında memurlara verilmesi öngörülen seyyanen zamdan hakim ve savcıların yararlanamayacağı yönünde yapılan değerlendirmeler gerçeği yansıtmamaktadır.

Şöyle ki;

Hakim ve savcıların aylıklarının hesaplanmasında 2802 sayılı Kanunun 102. maddesi gereğince en yüksek Devlet memurunun mali hakları esas alınmaktadır.

Teklif Metninde de (15.965) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ödeme yapılacak kişiler arasında “…mali hakları veya ücret tavanı ilgili mevzuatı uyarınca en yüksek Devlet memurunun mali hakları ya da bu mali haklara göre belirlenmiş olan ücret veya ücret tavanları esas alınmak suretiyle tespit edilen kadro, pozisyon veya görevlerde bulunanlar” zikredilmektedir.

Bu doğrultuda hakim ve savcıların aylıkları da kanun gereğince en yüksek Devlet memurunun mali haklarına göre belirlendiğinden, 8/7/2023 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen 2-1264 Esas Numaralı Kanun Teklifi kapsamında memurlara verilmesi öngörülen seyyanen zamdan hakim ve savcılar da yararlanacaklardır.”