Güneş pillerine TÜBİTAK'tan destek

Bartın Üniversitesi'nde yürütülecek TÜBİTAK projesi kapsamında güneş pillerindeki maliyetin düşürülmesi ve yenilenebilir enerji alanında genç araştırmacılar yetiştirilmesi hedefleniyor.

Güneş pillerine TÜBİTAK'tan destek

Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Mahir Gülen’in “ACo2S4 Tiyospinel Üçlü Metal Sülfürlerin Mikrodalga Yöntemi ile Sentezlenmesi ve Boya Duyarlı Güneş Hücresi Mimarisinde Karşıt Elektrot Uygulamaları” adlı projesi, TÜBİTAK 3501 - Kariyer Geliştirme Programı kapsamında kabul edildi. Boya duyarlı güneş hücrelerinde kullanılan platin elektrotun yerine metal sülfürlerin kullanımının araştırılacağı proje Prof. Dr. Savaş Sönmezoğlu danışmanlığında sürdürülecek.  Fen Fakültesi Biyoteknoloji Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Recep Taş’ın da araştırmacı olarak yer alacağı projede iki yüksek lisans öğrencisine de yer verilerek yenilenebilir enerji alanında tecrübe edinmeleri sağlanacak.

“Projeyle maliyetleri düşüren bir ürün hedeflemekteyiz”

Proje hakkında bilgiler veren Dr. Öğr. Üyesi Mahir Gülen, “Boya Duyarlı Hücreleri (BDGH), ticari olarak kullanılan silisyum tabanlı güneş hücrelerine kıyasla fiyat/performans oranı daha yüksektir. Ancak, BDGH'lerde kullanılan platin elektrotun maliyetinin hem yüksek olması hem de platinin doğada nadir bulunması BDGH'lerin ticarileşmesine engel olmaktadır. Desteklenen projede, doğada bol miktarda bulunan ve düşük maliyetli geçiş metalleri kullanılarak mikrodalga yöntemi ile tiyospinel metal sülfürler sentezlenecek olup, metal sülfürler BDGH'lerde platin yerine elektrot kullanılacaktır. Bu sayede toplam maliyet düşürülerek BDGH'lerin ticarileşmesi için önemli bir adım atılmış olacaktır. Yüksek lisans öğrencilerinin de görev alacağı projemiz ile üniversitemizde yenilenebilir enerji alanında çalışan genç bilim insanlarının yetiştirilmesi de mümkün olacaktır” dedi.

Rektör Uzun, tebrik etti

Ülkemizin kalkınmasına yönelik çalışmalarla geleceğe değer katma çabasında olduklarını belirten Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise “Yaptığımız tüm çalışmalarda bölgemizden başlayarak ülkemizin gelişimine değer katmayı amaçlıyoruz. Güncel gelişmeleri takip ederek geleceğin teknolojilerine odaklanıyoruz. Yenilenebilir enerji kaynakları alanındaki bu projemizin de gelecek çalışmalara ışık tutması ve bir değer üretmesi dolayısıyla önemsiyorum. Emeği geçen tüm bilim insanlarını ve araştırmada görev alacak öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Ayrıca bizlerden desteklerini esirgemeyen ve hep daha iyisi için destekleyen YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç hocamıza ve YÖK üyelerimize, proje üretme konusunda bizleri teşvik eden TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Hasan Mandal’a da teşekkürü bir borç bilirim” şeklinde konuştu.

TÜBİTAK tarafından 250 bin TL maddi destek sağlanan ve çalışmaların başladığı projenin 18 ay süreceği öğrenildi. Ayrıca projede yer alan yüksek lisans öğrencileri ayda 2 bin 500 lira burs verilecek.