Gölbucaklı 'İntibak sorunları acilen çözülmeli'

3600 Ek gösterge ve İntibak Yasasıyla ilgili açıklama yapan Memleket Parti Bartın Merkez İlçe Başkanı Hacı Gölbucaklı 'SGK emeklilerinin yıllardır beklentisi olan intibak ve 3600 ek gösterge sorunları acilen çözülmeli. Hükümetin, intibaka duyarsız kalmaması gerekir. Bu nedenle intibak yapılmalı ve emekli aylıkları yeniden hesaplanmalıdır. Eşitliğin olmadığı bir sistemde, fazla prim ödeyenlerin aylıklarının düşmesine çözüm getirilmelidir. Hükümet, EYT ile birlikte eş zamanlı olarak intibakı da gündemine almalıdır' dedi.

Gölbucaklı 'İntibak sorunları acilen çözülmeli'

Memleket Parti Bartın Merkez İlçe Başkanı Hacı Gölbucaklı 3600 Ek gösterge ve İntibak Yasasıyla ilgili açıklama yaptı.  SGK emeklilerinin yıllardır intibak beklentisi olduğunu ifade den Başkan Gölbucaklı “Yıllardır SGK emeklilerinin bir beklentisi var. Çıkarılamayan İnitbak Yasası… Bir türlü çözüme kavuşturulamayan bu mesele yüzden büyük bir kesim mağdur edildi. İnşallah en kısa sürede bu düzenleme hayata geçirilir ve bir mağduriyet ortadan kalkmış olur. Memur ve SGK emeklilerinin yüzü güler. Bununla birlikte, memur emeklilerinin dışında kalan emeklilerin de yıllardır beklediği bir intibak yasası hala gündeme bile alınmamıştır. O da, sayın bakanın söylediği gibi yasayla parlamentoda çözülmesi gereken bir sorun. 2000'den bu yana emekli olanları kapsıyor ve 2000'den bu yana çözümlenmeyi bekliyor.

Bakan Bilgin’e seslendi

Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e seslenen Hacı Gölbucaklı şöyle devam etti:

“Buradan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’na seslenelim ve diyelim ki:

"Sayın bakanımız! Bir ülkenin öz evlatları, üvey evlatları olmaz. Haklar eşit ve dengeli dağıtılır. Kamu çalışanları ve emeklilerinin 3 bin 600 Ek Gösterge sorunu mecliste yasa yoluyla çözülecekse, aynı şekilde intibak sorunu da çözülmeli. Hatta son yılların geleneksel yaklaşımıyla, yani bir torba yasa içerisinde bütün emeklilerin sorunlarını, bir kalemde çözmek mümkün. İntibak sorununa da bi el atıverirseniz, emekliler mutlu olacaktır. Mutlu emekli, mutlu ve müreffeh ülke demektir..."

“Ülkemizde, yaşam kalitesinden söz edemiyoruz”

Çünkü artık bütün dünyada, ülkelerin yaşanabilirlik standartları, emeklilerin yaşam kaliteleriyle ölçülüyor. 13 Milyon 500 Bin emeklinin yüzde 80'inin aylık gelirlerinin açlık sınırının altında olduğu ülkemizde, yaşam kalitesinden söz edemiyoruz. Emekliler, yaşamlarının son dönemlerini ne yazık ki, geçim sıkıntısı içerisinde, hayatta kalmaya çalışarak geçiriyor. Artık bu gerçeği, ülkeyi yönetenler de görmeli. Sosyal güvenlik sistemimizin en temel eksikliği, norm ve standart birliğinin oluşturulamamasıdır. 4447 ve 5510 sayılı Kanunlar, emeklilik hukukunda bütünlüğü ve eşitliği sağlamaktan uzak kalmıştır. Güncellenme katsayısı ve aylık bağlama oranlarında yapılan değişiklikler, emekli aylıklarını küçülttüğünden, 2000 sonrası emeklilerimizin intibak talepleri yüksekten konuşulmaya başlamıştır.

“İntibak aylıklarında eşitsizliklerin giderilmesidir”

İntibak; farklı tarihler ve farklı aylık hesaplama sistemlerine göre hesaplanan emekli aylıklarında oluşan eşitsizliklerin giderilmesidir. Gerek işçi statüsünde çalışanlar (4/a) ve gerekse de esnaf statüsünde (4/b) sigortalı olanlara farklı kanunlar uygulandığından, sosyal güvenlik sisteminin eşitlik ilkesi korunmamış ve farklı emekli aylıkları bağlanmıştır. Her bir iktidar döneminde sosyal güvenlik sisteminde yapılan değişiklikler, emekli aylıkları arasında farklılıkları artırdığından, intibak ne zaman yapılacak soruları ile karşılaşıyoruz?

“Hükümetin, intibaka duyarsız kalmaması gerekir”

Hükümetin, intibaka duyarsız kalmaması gerekir. Çalışanların ve memur emeklilerin haklarında iyileştirmeler yapılırken, 2000 sonrasında işçi ve BAĞ-KUR’da emeklilerin aylıklarında oluşan eşitsizliklerin düzeltilmemesi, bir burukluğa dönüşmüştür. 2000 öncesi emeklilerin intibakı yapılarak, haksızlıklara son verilmiş ve emekli aylıklarında eşitlik sağlanmıştır. Benzer düzenleme, 2000 sonrası emekliler için de yapılmalıdır. İntibak; genel bir zam olarak görülmemelidir. İntibak; prim kazancı ve prim ödeme gün sayısı aynı olanların aylıklarının eşitlenmesidir. 6283 sayılı Kanunla, 2000 öncesi SSK emeklilerinin intibakları yapılmış; 2000 sonrası emekliler için de benzer düzenleme yapılarak, aylıklarda oluşan dönemsel eşitsizliklere son verilmelidir.

“Gösterge Sistemine dönülmeli”

Gösterge sisteminin önemine daha önceki dönemlerde de intibak yasası ile ilgili iktidarın dikkati çekmiştir. 2000 sonrası dönemde gösterge sisteminin kaldırılması ve karma sistem üzerinden hesaplanmanın yapılması, emekli aylıklarında kayıpları ve eşitsizlikleri artırmıştır. 1 Mayıs 2008 öncesinde memur olanlardan, emekli oldukları tarihlere bakılmaksızın derece ve kademesi aynı olan emekliler eşit aylık almaktadır. Emekli Sandığı’nda intibak bir sisteme dönüşmüştür. SSK ve BAĞ-KUR’da ise, emekli olunan tarih ve çalışılan dönemlerdeki kanun hükümlerine göre karma sistem üzerinden emekli aylıkların hesaplanması, farklılıkları artırmıştır.

“Emekli aylıkları yeniden hesaplanmalı”

2000 sonrası emeklilerin intibakının adil bir şekilde yapılması için prim kazançları esas alınarak, gösterge sistemine dönülmelidir. Gösterge değeri ve prim ödeme gün sayısına göre emekli aylıkları yeniden hesaplanmalı ve intibak farkları emekli aylıklarına ilave edilmelidir. Sosyal devlet ve sosyal güvenlik, emeklilerin haklarını teslim etmeli; emekli olunan tarihlere bakılmaksızın prim kazancı ve prim ödeme gün sayısı aynı olanların emekli aylıkları eşitlenmelidir. Emekli aylıkları hesaplama sistemi değişmeli ve yüksek enflasyona karşı emekliler korunmalıdır. Bu nedenle, intibak yapılmalı ve emekli aylıkları yeniden hesaplanmalıdır.  Eşitliğin olmadığı bir sistemde, fazla prim ödeyenlerin aylıklarının düşmesine çözüm getirilmelidir. Hükümet, EYT ile birlikte eş zamanlı olarak intibakı da gündemine almalıdır.”