Göknar ormanlarının devamlılığı ve faydalanmanın sürekliliği hakkında eğitim verildi

Sürdürülebilir orman yönetimi çerçevesinde orman ve orman kaynaklarını korumak, doğaya yakın bir anlayışla geliştirmek, devamlılığını sağlamak ve bu amaçlar ile çağdaş yöntem ve teknikler gerçekleştirerek uygulayan Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Ulus İşletme Müdürlüğü'nde Göknar ormanlarının devamlılığını ve faydalanmanın sürekliliğini sağlamak üzere Değişik Yaşlı (Seçme) Ormanlarında Uygulanacak Silvikültürel Uygulamalar Eğitimi düzenlendi.

Göknar ormanlarının devamlılığı ve faydalanmanın sürekliliği hakkında eğitim verildi

Haber Merkezi

Sürdürülebilir orman yönetimi çerçevesinde orman ve orman kaynaklarını korumak, doğaya yakın bir anlayışla geliştirmek, devamlılığını sağlamak ve bu amaçlar ile çağdaş yöntem ve teknikler gerçekleştirerek uygulayan Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Ulus İşletme Müdürlüğü’nde Göknar ormanlarının devamlılığını ve faydalanmanın sürekliliğini sağlamak üzere Değişik Yaşlı (Seçme) Ormanlarında Uygulanacak Silvikültürel Uygulamalar Eğitimi düzenlendi.

Düzenlenen eğitime, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Kırdar, Orman Fakültesi Orman Amenajmanı ABD Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Durkaya, Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, İşletme Müdürleri, İşletme Şefleri ve Muhafaza Memurları katıldı.

“Ormancılıkta yaptığımız hatalar uzun yıllar düzeltilemiyor”

Eğitimin açılış konuşmasını yapan Bölge Müdürü Bayraktaroğlu, eğitimlerin öneminin altını çizerek, “Ormanlar doğal ve canlı varlıklardır, ormancılıkta yaptığımız hatalar uzun yıllar düzeltilemiyor bu yüzden sürekli yaptığımız eğitimlerle bu hataları asgari düzeye indirmeye çalışıyoruz. Yapay ve doğal orman kurulduktan sonra nihai ormana ulaşıncaya kadar önsözden sonsöze kadar tüm işlemleri bizler planlıyor ve uyguluyoruz. Toplumu ormanlardan faydalandırmak için yaptığımız orman yönetim planlarıyla ormanların durumuna göre yaş, boy, çap sınıfları tespit ederek planlama ve gerçekleştirme yapıyoruz. Bir ağacın ortalama yaşı 100-250 yıl olduğu düşünüldüğünde yaşanılmamış bir yüzyılın planlamasını yapıyoruz.”dedi.

Örnek alanlarda uygulama yapılarak bilgi verildi

Prof. Dr. Erol Kırdar ve Prof. Dr. Ali Durkaya tarafından ise katılımcılara Orman Amenajmanlarında (Orman Yönetim Planı) yer alan değişik yaşlı ve düşey kapalı ormanların yetişme ortamı, ağaçların ekolojik istekleri, çap, çap sınıfları ve gaye çapı ilişkileri ile biyolojisi nedeniyle gölgeye dayanıklı olduğundan özellikle Göknar ‘ ın yetişme ortamı özellikleri, ağaç türü ve artım gücü, iklim koşulları, çürüme derecesi, meşcere tipleri, seçme ormanlarının aktüel durumlarının optimum duruma getirilmesi için ağaç sayısı, hacım ve artımları ile bunların çap basamakları ve çap sınıflarına dağılımlarının belirlenmesi konularında örnek alanlarda uygulama yapılarak bilgi verildi.

Yapılan değerlendirmenin ardından eğitim sona erdi.