Girişimciler başarı öykülerini anlattı

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) gerçekleştirilen panelde KOSGEB desteği alarak başarıya ulaşmış girişimcilerin ilham veren başarı öyküleri dinlendi.

Girişimciler başarı öykülerini anlattı

Bartın Üniversitesi (BARÜ) ile KOSGEB iş birliğinde “Girişimcilik, İnovasyon ve KOSGEB Destekleri” adlı panel gerçekleştirildi. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Bartın Valisi Nurtaç Arslan, “Girişimciliğin yaygınlaştırılması, başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulmasını sağlamak tüm ülkeler için öneme sahiptir” dedi.

KOBİ’lerin inovasyon yönetimi kapasitelerini geliştirmek ve ileriye taşımak anlamında üniversite-sanayi iş birliklerinin büyük öneme sahip olduğunu aktaran Vali Arslan, “Üniversitelerimizin bilgi birikimi ve yetişmiş insan gücü ile sanayinin tecrübesi ve finansal gücünün bir sistemde birleştirilmesi ülkemizin kalkınması adına önemli bir adımdır. Üniversitelerimizin sanayiye, sanayimizin de üniversitelerimize katacağı çok şey bulunmaktadır.  Bu açıdan bizler de üniversite- kamu-sanayi iş birliğine son derece önem veriyoruz” diye konuştu.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise üniversite bünyesinde yapılan çalışmalara atıfta bulunarak “Bilginin her geçen gün önemini artırdığı ve üretim sürecine yoğun olarak girdiği bu dönemde, Bartın Üniversitesi olarak en değerli yatırımın insana yapılan yatırım olduğu bilinciyle öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Güçlü akademik insan kaynağımızla verdiğimiz eğitimin yanı sıra, öğrencilerimizin kariyer ve gelecek planlarını şekillendirecek bugünkü gibi etkinliklerle de yeni ufuklara birlikte yelken açıyoruz. Ayrıca, ekonomik büyümenin önemli bileşeni olan ‘Girişimciliği’ bir ders olarak vermenin ötesinde oluşturulan iklimle eğitim sürecimizin tamamına yaymaya gayret gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

KOSGEB’in yapısı ve destek süreçleri hakkında bilgiler veren KOSGEB Başkan Yardımcısı Fatih Gökyurt ise “Yenilikçi, teknolojik ve katma değeri yüksek ürün üreten girişimcilerimizin yanındayız. Fikirlerini ürüne dönüştüren uluslararası pazarlara taşımak isteyen ve ihracat odaklı çalışan işletmelerimiz önceliğimiz olmuştur. Bu noktada önemli çalışmalar yapıyor, desteklerle ülkemizin kalkınmasına katkı sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Ardından geçilen panelde KOSGEB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Selim Serkan Ercan tarafından KOSGEB destekleri hakkında bilgiler verildi.

Panelde KOSGEB Bartın Müdürlüğüne yaptıkları başvuru sonucunda kendi işletmelerini kuran Aslan Pelet’ten Maviye Tırpan’ın ve Asya Tekstil’den İmren Sucuoğlu’nun başarı hikâyeleri dinlendi.

Etkinlik, karşılıklı soru ve cevapların alınmasının ardından son buldu.   

Girişimciler başarı öykülerini anlattı
Girişimciler başarı öykülerini anlattı
Girişimciler başarı öykülerini anlattı
Girişimciler başarı öykülerini anlattı
Girişimciler başarı öykülerini anlattı