GİAD dünya çölleşme ve kuraklıkla mücadele günü mesajı yayınladı

Bartın Genç İş İnsanları Dernek Başkanı Alkım TAN Dünya Çölleşme Ve Kuraklıkla Mücadele Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

GİAD dünya çölleşme ve kuraklıkla mücadele günü mesajı yayınladı

Haber Merkezi

Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesinin imzalandığı 17 Haziran 1994 tarihinden itibaren her yıl dünya gündeminde Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü olarak yerini almıştır. Yaşadığımız dünyanın bugün en önemli sorunlarından bir tanesi şüphesiz ki çölleşme ve kuraklık sorunudur.

İklim değişimleri, doğal kaynakların yanlış ve geri dönüştürülemez biçimde kullanımı ve insan etkinliklerine bağlı olarak ortaya çıkan toprak yitimi, çevre sorunlarının önemli boyutunu oluşturmakta, çölleşme, susuzluk, yoksulluk, göç hareketlerinin artması gibi tehlikelerin yaşanmasına yol açmaktadır.Orman varlığımızın korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmaların aksatılmadan devam etmesi, toprak kaybının yaşandığı bölgelerde ağaçlandırma çalışmalarının daha hızlı bir şekilde sürdürülmesi, tarımla uğraşanların ekim, toprak işleme, sulama konularında bilinçlendirilmesi, çevreyi koruma bilincinin küçük yaşlardan başlayarak tüm bireylere kazandırılması gelecek kuşaklara kaygılardan uzak, daha yeşil ve yaşanabilir bir dünya bırakılmasını sağlayacaktır.Daha yeşil, daha temiz, daha güzel bir dünyada yaşamak umuduyla, Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü'nde tüm vatandaşlarımızın, doğal varlıklarımızın korunmasında hassasiyet göstermelerini temenni ediyorum.' dedi.