Gelir testi için son tarih 30 Kasım

Bartın Sosyal Güvenlik İl Müdürü Ekrem Öztekneci, Mayıs 2018'den geriye dönük Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu olanlara 7143 Sayılı Kanun ile 30 Kasım'a kadar gelir testi yapma imkanı verildiğini açıkladı. Öztekneci, bu tarihe kadar gelir testine başvuranların kişi başına aile içinde düşen gelirinin 676.5 TL'den az çıkması durumunda Genel Sağlık Sigortası borçlarının tamamı silineceğini söyledi.

Gelir testi için son tarih 30 Kasım

Bartın Sosyal Güvenlik İl Müdürü Ekrem Öztekneci, Mayıs 2018’den geriye dönük Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu olanlara 7143 Sayılı Kanun ile 30 Kasım’a kadar gelir testi yapma imkanı verildiğini açıkladı. Bu tarihe kadar gelir testine başvuranların kişi başına aile içinde düşen gelirinin 676.5 TL’den az çıkması durumunda Genel Sağlık Sigortası borçlarının tamamı silineceğini ifade eden Öztekneci, halen gelir testi yaptırmamış geriye dönük borcu olan vatandaşlara da uyarılarda bulundu. Ekrem Öztekneci kimlerin gelir testi yaptırması gerektiğini ise “ 1 Ocak 2012 Tarihinden itibaren Türk vatandaşı olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan her Türk vatandaşı sağlık yönünden sosyal güvence altına alınmıştır. Bu kapsamda; Sigortalı olmayanlar, herhangi bir kapsamda pirim ödemeyenler ya da geriye dönük bir yıl içerisinde (90) günlük hizmeti olup da Sigortalı olarak işten ayrıldıktan sonra (100) günlük süre bitiminde her hangi bir işte çalışmayanlar. Kendilerine gelir ve aylık bağlanmamış olanlar, herhangi bir şekilde bakmakla yükümlü kişi statüsünde olmayanlar, 18 yaşına girmiş olup kanunun 26 ve 27 inci maddesinde yapılan değişiklikle mezuniyet tarihinden sonra (lise mezunlarında 20, Üniversite mezunlarında 25) yaş sınırı olmak şartı ile, iki yıllık sağlık haklarının bitmesine müteakip öğrenci olmayan erkek çocuklar, öğrenci olsa dahi 25 yaşına giren erkek çocuklar ve 5510 sayılı yasa ile (4a-4b-4c) kapsamında ilk defa işe giren sigortalıların öğrenci olmayan kız çocukları gelir testi yaptırmak zorundadır” sözleriyle aktardı.

Geç kalanın borcu silinmeyecek

30 Kasım’dan sonra gelir testi yaptıranların borçlarının silinmeyeceğini kaydeden Öztekneci, “Yasa çıktığı tarihten sonra, sosyal güvencesi olmadığı tarihlerde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında  gelir testi yaptırmayanlar, kişi başına aile içinde düşen gelir, bürüt asgari ücretin üçte birinden fazla sayılarak, aylık 60.89 TL üzerinden borçlu duruma düşmüşlerdir.  Bu nedenle 2018/Mayıs ayından itibaren geriye dönük Genel Sağlık Sigortası borcu olanlara 7143 sayılı kanun ile 30 Kasım 2018 tarihine kadar gelir testi yapma imkanı verilmiştir. Bu tarihe kadar gelir testine başvuranların kişi başına aile içinde düşen gelir, bürüt asgari ücretin üçte birinden (676.5) TL den az çıkması durumunda Genel Sağlık sigortası borçlarının tamamı silinecektir. 30 Kasım 2018 tarihinin sonra gelir testi yaptıranların ise kişi başı aile içerisinde düşen gelir (676.5) TL’nin altında çıksa bile geriye dönük borçları silinmeyecek, ancak 60 (c1) yeşil kartlı olarak sağlık haklarından faydalanacaktır” dedi.