Geleceğin mühendisleri, bir araya geldi

Bartın Üniversitesinin Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından desteklenen 'Geleceğin Nitelikli Mühendisleri Bartın Üniversitesinde Yetişiyor' projesi kapsamında 'Enerji Günlükleri: Akıllı Üniversite' programı gerçekleştirildi.

Geleceğin mühendisleri, bir araya geldi

Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ile Yenilenebilir Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları” ihtisaslaşma alanındaki çalışmalardan bahsetti.

“Tüm bileşenlerimizle birlikte geleceğimize değer katıyoruz”

Bartın Üniversitesinin tüm bileşenleriyle katma değeri yüksek akıllı teknolojilere odaklandığının altını çizen Rektör Uzun, “Kararlı adımlarla tüm bileşenlerimizle üzerinde durduğumuz ihtisaslaşma alanımız doğrultusunda ‘Akıllı Lojistik’, ‘Akıllı Liman’, ‘Akıllı Endüstri’, ‘Akıllı Enerji’, ‘Akıllı Sağlık’ ve ‘Akıllı Şehirler’ başlıklarında çalışmalar yapıyoruz. Bölgesel odaklı çalışmalarımızla önemli başarılara imza atıyor, ülkemizin gelişimine değer katıyoruz. Bu doğrultuda gerçekleştirilen etkinliği oldukça önemsiyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Tasarruftan çok, enerji verimliliğine odaklanmalıyız”

Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğretim üyesi ve proje koordinatörü Doç. Dr. Abid Ustaoğlu’nun moderatörlüğünü yaptığı etkinlikte genç mühendisler alanının önde gelen bilim insanları tarafından bilgilendirildi. Panelde konuşan Yaşar Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Arif Hepbaşlı, “Neden Enerji Yönetim Standardı Gerekli?” sorusuna cevap verdi.

Prof. Dr. Hepbaşlı, “Global mega eğilimleri elektrikleşme, şehirleşme, dijitalleştirme ve iklim değişikliği olarak sıralanabilir. Enerji verimliliğinin tarihsel gelişimine baktığımızda bazı aşamalardan geçmiştir. Enerji tasarrufu, enerji yönetimi, enerji tedariki, karbon azaltma ve enerji verimliliği fazlarından sonra 2020-2030 yıllarındaki aşamasında enerji verimliliği en güvenilir bir kaynak olarak algılanmaya başlanmıştır. Enerji tasarrufu ve enerji verimliliği karıştırılmaktadır. Tasarruftan çok, enerji verimliliğine odaklanmak gerekmektedir” dedi.

“Biyogaz sistemlerinin yaygınlaşmasında ekonomik ve teknolojik engeller var”

Ege Üniversitesi Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Uygulama Araştırma Merkezi (BESTMER) Müdürü Prof. Dr. Günnur Koçar “Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Anlayışıyla; Biyogaz Teknolojisi ve Uygulamaları” başlığında bir konuşma yaptı.

Tarımsal, evsel ve endüstriyel atık/atıksular gibi birçok çeşitli kaynakların biyogaz sistemlerde besleme materyali olarak kullanılabileceğini ifade eden Prof. Dr. Koçar, “Biyogaz sistemlerinin yaygınlaşmasında en büyük engel ekonomik ve teknolojik engellerdir. Ülkemiz için küçük sistemler büyük önem taşımaktadır. Bu sistemlerin kullandığı atıklar, merkezi sistemlerde kullanılmayan atıklardır. Bu durum ancak hayvancılık sektörünün yapısal dönüşümüyle değişebilir. Köy tipi sistemlerin özellikle enerji kooperatiflerinin yaygınlaşmasını sağlaması beklenmektedir. Merkezi ve büyük ölçekli sistemlerinden elde edilen enerjinin ve fermente gübrenin kullanım oranının artışına yönelik önemler alınmalıdır. Sistemler bu şekilde daha ekonomik hale gelebilecek ve yaygınlaşabilecektir” diye konuştu.

“Üniversite 4.0 Projesi, bir kalkınma projesidir”

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Prof. Dr. Bülent Yeşilata ise “Üniversite 4.0 (Akıllı ve Sürdürülebilir Üniversite) Stratejisi ve Yol Haritası” adlı konuşmasında “Üniversite 4.0 Projesi”nden bahsetti.

Projenin bir kalkınma projesi olduğunu kaydeden Prof. Dr. Yeşilata, “Üniversite 4.0 projesi temel olarak; Türkiye’deki tüm üniversitelerin Akıllı ve Sürdürülebilir Kampüs Strateji ve teknolojilerini yerli kaynaklarla geliştirilmesini hedefleyen bütüncül bir strateji geliştirmeyi amaçlamaktadır. Projenin vurgulanması gereken temel unsurlarından ilki, Türk üniversitelerinde güncel ve öncelikli alanlardaki tüm yerli insan kaynağı ve fiziksel altyapının en etkili şekilde kullanımıdır. İkinci unsur, üniversitelerde bu çerçevede sağlanabilecek gelişmelerin bulunduğu il ve bölgede uygulanabilirliği için yaşayan bir model örneği teşkil etmesidir. Üçüncü ve belki de en önemli unsur ise üniversiteler tarafından geliştirilecek en iyi uygulama modeli ve yerli teknolojilerin Türkiye’yi Endüstri 4.0, akıllı ve sürdürülebilir şehirleşme, iklim değişikliği ile uluslararası mücadele gibi güncel ve hızlı gelişen alanlarda prestiji yüksek ve söz sahibi konuma getirecektir” şeklinde konuştu.

Enerji Laboratuvarı kuruldu

“Geleceğin Nitelikli Mühendisleri Bartın Üniversitesi’nde Yetişiyor” adlı proje kapsamında gerçekleştirilen programda kurulumu tamamlanan “Enerji Laboratuvarı” hakkında da bilgiler verildi.

Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. M. Sabri Gök’ün koordinatörlüğünü ve Makine Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Abid Ustaoğlu’nun yürütücülüğünü yaptığı “Geleceğin Nitelikli Mühendisleri Bartın Üniversitesi’nde Yetişiyor” adlı proje böylece başarıyla tamamlanmış oldu.

Proje ekibinde, Prof. Dr. Gök ve Doç. Dr. Ustaoğlu ile birlikte Doç. Dr. Bilal Kurşuncu (Proje Teknik Sorumlusu), Doç. Dr. Azmi Erdoğan (Proje İrtibat Kişisi) ve Kadir Çelik (Proje Muhasebecisi) de yer alıyor.