Firmalara Sanayi Sicil Belgesi uyarısı!

Bartın'daki imalat, tamirat, enerji, gemi, bilişim teknolojisi ve yazılım üreten firmaları Sanayi Sicil Belgesi alması konusunda uyaran Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, firmaların belgelerini oluşturmamaları halinde para cezasıyla karşı karşıya kalacaklarını söyledi.

Firmalara Sanayi Sicil Belgesi uyarısı!

Bartın Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, ildeki imalat, tamirat, enerji, gemi, bilişim teknolojisi ve yazılım üreten firmalarını Sanayi Sicil Belgesi konusunda uyardı. Halen belgelerini almayan firmalardan belgelerini oluşturmalarını isteyen Müdürlük, aksi halinde firmalara para cezası uygulanacağı söyledi. Müdürlük, firmalar için şu bilgileri paylaştı:

“İlimizde devamlı ve seri halinde imalat yapan, tamirat yapan, enerji üreten, gemi inşa eden, bilişim teknolojisi ve yazılım üreten firmalar ile halen Sanayi Sicil Belgesi olan firmaların idari yaptırım kararı ile (para cezası) ile karşılaşmamaları için önemle duyurulur.

           Bilindiği üzere 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu’na göre bir üründe fiziksel veya kimyasal bir değişiklik yaparak devamlı ve seri halinde imalat gerçekleştiren, seri tamirat yapan, enerji üreten, gemi inşa eden, bilişim teknolojisi ve yazılım üreten firmalar Sanayi Sicil Belgesi almak zorundadır. Firmalar aldığı Sanayi Sicil Belgesi ile elektrik indiriminden ve KDV tescil ve terkin işlemlerinde bazı avantajlardan yararlanabilmektedirler.

           6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu yukarıda belirtilen konularda faaliyet gösteren firmalara (Makine parkı olan ekmek ve simit fırınları dâhil) ve Sanayi Sicil Belgesi olan firmalara bazı sorumluluklar yüklemiştir (Madde 9, Madde10, Madde 11).

           Sanayi Sicil Belgesi alması gereken firmalar www.turkiye.gov.tr › sanayi-sanayi-sicil-ilemleri-3129 adresi üzerinden e-devlet yoluyla giriş yaparak elektronik ortamda başvuru yapmaları ve elektronik ortamda başvuru yapan firmaların dilekçe ve eki belgeleri de elektronik ortama yüklemeleri gerekmektedir. Elektronik ortamda yükleme yapamayan firmaların ise dilekçe ve eki belgelerin asıllarını İl Müdürlüğümüze ibraz etmeleri gerekmektedir.

           Sanayi Sicil Belgesi olan firmalar ise bir önceki yıla ait üretim bilgilerini içeren Yıllık İşletme Cetvellerini takip eden yılın Nisan ayının son gününe kadar elektronik ortamda vermeleri gerekmekte olup yıllık işletme cetvelini zamanında vermeyen firmalara idari para cezası uygulanır (Madde 9: 2024 yılı için 8.322,00 TL).

           Yıllık İşletme Cetveli verecek olan firmalar, www.turkiye.gov.tr › sanayi-sanayi-sicil-işlemleri-3129 adresi üzerinden e-devlet yoluyla giriş yaparak elektronik ortamda yıllık işletme cetveli bilgilerini doldurup İl Müdürlüğüne gönder butonuna tıklayarak işlemi tamamlamaları gerekmektedir.

            Yıllık İşletme Cetvelini elektronik ortamda veremeyen firmalar, Nisan ayının son günü mesai saati bitimine kadar yazılı olarak hazırladıkları Yıllık İşletme Cetvellerini bir dilekçe ekinde İl Müdürlüğümüze verebilirler.

            İşletme cetveli üzerindeki gerek işçi sayıları, gerek o yıla ait elektrik ve diğer enerji harcamaları veya fiili üretim miktarlarının gerçekçi olması Bakanlığımız tarafından o yıl için hazırlanan sanayi envanteri için son derece önemli olduğundan firmaların daha önceki yıllara ait mükerrer bilgi vermemeleri gerçek bilgileri vermeleri gerekmektedir.

            Sanayi Sicil Belgesi vize süresi gelen firmaların belgelerini vize ettirmemeleri halinde elektrik kurumuna indirimden yararlanmamaları için resmi yazıyla bilgi verilmektedir.

Üretime başladıktan sonra en geç 2 ay içinde Sanayi Sicil Belgesi almayan firmalara 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu idari yaptırım kararı ön görmüştür                                                        (Madde 9: 2024 yılı için 8.322,00 TL).

            İl Müdürlüğümüz tarafından verilen Sanayi Sicil Belgesini kontrol amaçlı gelen görevli memura ibraz etmeyen firmalar idari para cezası ile karşılaşırlar                                                     (Madde 10: 2024 yılı için 4.161,00 TL).

            6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu’na göre firmaların bildirmiş oldukları her türlü beyanda gerçeğe aykırılık tespit edilir ise firmalara idari yaptırım kararı uygulanır                                                 ( Madde 11: 2024 yılı için 16.687,00 TL).

            Ayrıca Sanayi Sicil Belgesi sahibi olup kapanma, yeniden açılma, adres değiştirme, devretme gibi durumlarını en geç 1 (bir) ay içerisinde İl Müdürlüğümüze bildirmeyen firmalar ise aynı kanunun 9. Maddesine göre yine idari yaptırım kararıyla karşılaşırlar                                 (Madde 9: 2024 yılı için 8.322,00 TL).

Alınacak Hizmet Bedelleri:

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu ve 2014/11 Sanayi Sicil Tebliği gereğince yapılan ilk kayıt ve vize işlemleri için verilecek hizmetler ve hizmet bedelleri Bakanlık Makamının 31/12/2021 tarihli ve E-3214787 sayılı Olurları ile onaylanarak 01/01/2022 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır.

Buna göre,

Sanayi Sicil Belgesi ilk kayıt başvurusu için: 300,00 TL

  • Mikro Ölçekli İşletmelerin (0-9 kişi çalışan) Sanayi Sicil Belgesi Vize Bedeli: 300,00 TL
  • Küçük Ölçekli İşletmelerin  (10-49 kişi çalışan) Sanayi Sicil Belgesi Vize Bedeli: 500,00 TL
  • Orta Ölçekli İşletmelerin (50-249 kişi çalışan) Sanayi Sicil Belgesi Vize Bedeli: 750,00 TL
  • Büyük Ölçekli İşletmelerin (249 ve yukarısı çalışan) Sanayi Sicil Belgesi Vize Bedeli: 1.500,00 TL 

olarak belirlenmiştir.

            Sanayi işletmeleri, Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden yapacakları Sanayi Sicil Belgesi ilk kayıt ve vize başvurularında sistemin yönlendirmesini takip ederek ilgili hizmet bedelini çevrim içi olarak ödeyebilirler.

           2014 yılında çıkarılan 2014/11 Nolu Sanayi Sicil Tebliği’ne göre mikro işletmeler (on kişiden az çalışanı olan ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri beş milyon Türk lirasını aşmayan işletmeler) Sanayi Sicil Belgesi almak istediklerinde kapasite raporu ibraz etmek zorunda değillerdir. Bu firmaların ‘‘Kapasite Bilgileri Beyanı’’ ile ‘‘Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Niteliği Hakkında Bilgi Beyannamesi’ni doldurup elektronik ortamda Sanayi Sicil Bilgi Sistemine yüklemeleri gerekmektedir.

           6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği sanayi işletmelerimizin kayıtlarının tutulduğu Sanayi Sicil Bilgi Sisteminde yapılan güncelleme neticesinde artık elektronik Sanayi Sicil Belgesi (e-belge) uygulamasına 2020 yılı Nisan ayında geçilmiş olup sisteme kayıtlı Sanayicilerimiz İl Müdürlüklerimize elden müracaata gerek kalmaksızın sanayi siciline ilişkin; ilk kayıt, belgelendirme, vize, değişiklik, vb. tüm işlemlerini e-devlet üzerinden sunulan Sanayi Sicil Bilgi Sistemine girerek yapabilmektedirler.

Sanayi işletmeleri tereddüt edilen hususlarda İl Müdürlüğümüze bizzat müracaat edebilir veya 444 61 00 numaralı Bakanlık santral telefonu ya da (0 378) 227 6392 numaralı İl Müdürlüğümüz santral telefonu üzerinden İl Müdürlüğümüze ulaşarak bilgi ve yardım alabilirler.”