Firmalara Sanayi Sicil Belgesi uyarısı!

Bartın Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Bartın'daki seri imalat, tamirat yapan enerji üreten, gemi inşa eden, bilişim teknolojisi ve yazılım üreten firmalar ile halen Sanayi Sicil Belgesi olan firmaları, Sanayi Sicil Belgelerini almaları konusunda uyardı!

Firmalara Sanayi Sicil Belgesi uyarısı!

İlimizde devamlı ve seri halinde imalat yapan, tamirat yapan, enerji üreten, gemi inşa eden, bilişim teknolojisi ve yazılım üreten firmalar ile halen Sanayi Sicil Belgesi olan firmaların idari yaptırım kararı ile (para cezası) ile karşılaşmamaları için önemle duyurulur.  Belgelerini almayanlara idari para cezaları uygulanacağını kaydeden Müdürlük duyuruda şunları söyledi:

“Bilindiği üzere 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanununa göre bir üründe fiziksel veya kimyasal bir değişiklik yaparak devamlı ve seri halinde imalat gerçekleştiren, seri tamirat yapan, enerji üreten, gemi inşa eden, bilişim teknolojisi ve yazılım üreten firmalar Sanayi Sicil Belgesi almak zorundadır. Firmalar aldığı Sanayi Sicil Belgesi ile elektrik indiriminden ve KDV tescil ve terkin işlemlerinde bazı avantajlardan yararlanabilmektedirler.

 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu yukarıda belirtilen konularda faaliyet gösteren firmalara (Makine parkı olan ekmek ve simit fırınları dâhil) ve sanayi sicil belgesi olan firmalara bazı sorumluluklar yüklemiştir (Madde 9, Madde10, Madde 11).

 Sanayi Sicil Belgesi alması gereken firmalar www.turkiye.gov.tr › sanayi-sanayi-sicil-ilemleri-3129 adresi üzerinden e-devlet yoluyla giriş yaparak elektronik ortamda başvuru yapmaları ve elektronik ortamda başvuru yapan firmaların dilekçe ve eki belgeleri de elektronik ortama yüklemeleri gerekmektedir. Elektronik ortamda yükleme yapamayan firmaların ise dilekçe ve eki belgelerin asıllarını İl Müdürlüğümüze ibraz etmeleri gerekmektedir.

2022 yılı için 2 bin 356 TL ceza!

Sanayi Sicil Belgesi olan firmalar ise bir önceki yıla ait üretim bilgilerini içeren Yıllık İşletme Cetvellerini takip eden yılın Nisan ayının son gününe kadar elektronik ortamda vermeleri gerekmekte olup, yıllık işletme cetvelini zamanında vermeyen firmalara idari para cezası uygulanır (Madde 9: 2022 yılı için 2.356 TL).

 Yıllık İşletme Cetveli verecek olan firmalar, www.turkiye.gov.tr › sanayi-sanayi-sicil-işlemleri-3129 adresi üzerinden e-devlet yoluyla giriş yaparak elektronik ortamda yıllık işletme cetveli bilgilerini doldurup İl Müdürlüğüne gönder butonuna tıklayarak işlemi tamamlamaları gerekmektedir.

Yıllık işletme cetvelini elektronik ortamda veremeyen firmalar, Nisan ayının son günü mesai saati bitimine kadar yazılı olarak hazırladıkları Yıllık İşletme Cetvellerini bir dilekçe ekinde İl Müdürlüğümüze verebilirler.

 şletme cetveli üzerindeki gerek işçi sayıları, gerek o yıla ait elektrik ve diğer enerji harcamaları veya fiili üretim miktarlarının gerçekçi olması Bakanlığımız tarafından o yıl için hazırlanan Sanayi Envanteri için son derece önemli olduğundan firmaların daha önceki yıllara ait mükerrer bilgi vermemeleri gerçek bilgileri vermeleri gerekmektedir.

 

Sanayi Sicil Belgesi vize süresi gelen firmaların belgelerini vize ettirmemeleri halinde elektrik kurumuna indirimden yararlanmamaları için resmi yazıyla bilgi verilmektedir.

Üretime başladıktan sonra en geç 2 ay içinde Sanayi Sicil Belgesi almayan firmalara 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu idari yaptırım kararı ön görmüştür  (Madde 9:2022 yılı için 2.356 TL)

İl Müdürlüğümüz tarafından verilen Sanayi Sicil Belgesini kontrol amaçlı gelen görevli memura ibraz etmeyen firmalar idari para cezası ile karşılaşırlar  (Madde 10:2022 yılı için 1.178 TL).

6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanununa göre firmaların bildirmiş oldukları her türlü beyanda gerçeğe aykırılık tespit edilir ise firmalara idari yaptırım kararı uygulanır  ( Madde 11: 2022 yılı için 4.724 TL).

Ayrıca Sanayi Sicil Belgesi sahibi olup; kapanma, yeniden açılma, adres değiştirme, devretme gibi durumlarını en geç 1 (bir) ay içerisinde İl Müdürlüğümüze bildirmeyen firmalar ise aynı kanunun 9. Maddesine göre yine idari yaptırım kararıyla karşılaşırlar (Madde 9: 2022 yılı için 2.356 TL).

2014 yılında çıkarılan 2014/11 Nolu Sanayi Sicil Tebliği’ne göre mikro işletmeler (on kişiden az çalışanı olan ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri üç milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler) Sanayi Sicil Belgesi almak istediklerinde kapasite raporu ibraz etmek zorunda değillerdir. Bu firmaların ‘‘Kapasite Bilgileri Beyanı’’ ile ‘‘Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Niteliği Hakkında Bilgi Beyannamesi’ni doldurup, elektronik ortamda Sanayi Sicil Bilgi Sistemine yüklemeleri gerekmektedir.

 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği sanayi işletmelerimizin kayıtlarının tutulduğu Sanayi Sicil Bilgi Sisteminde yapılan güncelleme neticesinde artık elektronik Sanayi Sicil Belgesi (e-belge) uygulamasına 2020 yılı Nisan ayında geçilmiş olup, sisteme kayıtlı Sanayicilerimiz İl Müdürlüklerimize elden müracaata gerek kalmaksızın sanayi siciline ilişkin ilk kayıt, belgelendirme, vize, değişiklik, vb. tüm işlemlerini e-devlet üzerinden sunulan Sanayi Sicil Bilgi Sistemine girerek yapabilmektedirler.”