Fındıkta dekara 170 TL destek

Tarım ve Orman Bakanlığı 2019 Yılı Bitkisel Üretim Destekleme Tebliğini yayınladı. Buna göre Bartın dahil olmak üzere ülke genelinde bitkisel üretimi desteklenecek ürünler arasında buğday, arpa, çavdar, yulaf, kuru fasulye, patates, soya, dane mısır, fındık, yaş çay ve yem bitkileri yer aldı. Bartın'da ağırlıklı olan fındık üreticisini de yakından ilgilendiren 2019 desteklemelerinde Çiftçi Kayıt Sistemi ve Fındık Kayıt Sistemine kayıtlı ruhsatlı fındık bahçesi olan çiftçilere dekara 170 TL destekleme ödemesi yapılacak. Ödemeler, çiftçilerin dilekçe vermesine gerek olmadan gerçekleştirilecek.

Fındıkta dekara 170 TL destek

Tarım ve Orman Bakanlığı 2019 Yılı Bitkisel Üretim Destekleme Tebliğini yayınladı. 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin 1691 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı 24 Ekim 2019 tarih ve 30928 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tebliğin kapsamında Mazot ve Gübre Desteği, Toprak Analizi Desteği, Katı Organik-Organomineral Gübre Desteği, Organik Tarım Desteği, İyi Tarım Uygulamaları Desteği, Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Fark Ödemesi Desteği, Küçük Aile İşletmesi Desteği, Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği, Yem Bitkileri Desteği, Bombus Arısı Kullanım Desteği, Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği, Yurt İçi Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanım Desteği, Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği, Yurt İçi Sertifikalı Fidan Üretim Desteği, Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyonu Desteği uygulamalarında görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi, tarımsal faaliyette bulunan çiftçilere ve toprak analiz laboratuvarlarına yapılacak destekleme ödemelerine  ilişkin usul ve esaslar yer aldı.

İşte desteklenecek ürünlerde mazot ve gübre desteği

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ise tebliğin yayınlanmasıyla birlikte resmi internet sitesinden tebliğin içeriği ve desteklenecek ürünlerle ilgili geniş kapsamlı açıklamada bulundu. Müdürlük desteklemelerle ilgili şu bilgileri verdi:

“2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin 1691 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı 24 Ekim 2019 tarih ve 30928 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre, Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında göre 2019 yılında çiftçiye yapılacak destekleme ödemeleri kapsamında verilecek 2019 Üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)  kayıtlarına göre tarımda kullanılan mazot ve gübre  mazot ve gübre desteklerinde; Buğday, arpa, çavdar ve yulaf için mazotta dekara 19 TL, gübrede dekara 8 TL olmak üzere dekara 27 TL destek verilecektir.

Patatese 31 TL destek

Kuru fasulyede mazotta dekara 22 TL, gübrede dekara 4 TL olmak üzere toplam dekara 26 TL destek verilecektir. Patateste mazotta dekara 27 TL, gübrede dekara 4 TL olmak üzere toplam dekara 31 TL destek verilecektir. Soyada mazotta dekara 26 TL, gübrede dekara 4 TL olmak üzere toplam dekara 30 TL destek verilecektir. Dane mısırda mazotta dekara 25 TL, gübrede dekara 4 TL olmak üzere toplam dekara 29 TL destek verilecektir. Fındık, yaş çay e yem bitkilerinde mazotta dekara 17 TL, gübrede dekara 4 TL olmak üzere toplam dekara 21 TL destek verilecektir. Diğer ürünlerde ise mazotta dekara 15 TL, gübrede dekara 4 TL olmak üzere toplam dekara 19 TL destek verilecektir. Nadasta ise mazotta dekara 8 TL ödeme yapılacaktır.

Fındıkta dekara 170 TL destek

2019 üretim yılında Çiftçi Kayıt Sistemi ve Fındık Kayıt Sistemine kayıtlı ruhsatlı Fındık bahçesi olan çiftçilere dekara 170 TL destekleme ödemesi yapılacak olup çiftçilerimizin destekleme dilekçesi vermelerine gerek olmadan destekleme ödemesi yapılacaktır.

Organik tarıma da destek

Asgari 50 dekar ve üzeri tarım arazilerinde, ilave her 50 dekar araziye kadar bir analiz için Bakanlığımızca yetkilendirilmiş Toprak Analiz Laboratuvarlarına analiz başına 40 TL ödeme yapılacaktır. Organik Tarım Desteği için kategorilerine göre dekara 5 ila 70 TL arasında destek sağlanacaktır.

Küçük aile işletmelerine dekara 100 TL destek

 İyi Tarım Uygulamaları Desteklemesi kapsamında meyve, sebze, süs bitkileri, tıbbi aromatik bitkiler, örtü altı ve çeltik için dekar başına 10 ila 150 TL arasında destek verilecektir. Bitkisel üretim yapan Küçük Aile İşletmelerinin Desteklenmesi uygulamalarında dekara 100 TL ödenecektir. Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline göre Fark Ödemeleri kapsamında kilogram başına; Yağlık Ayçiçeğine 40 kuruş, Dane Mısıra 3 kuruş, Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar ve Tritikaleye 10 kuruş, Kuru Fasulye, Nohut ve Mercimeğe 50 kuruş destek verilecektir.

Yapay çayır meraya 150 TL destek

Yem bitkileri desteğinde Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı arazilerde; kaba yem üretmek amacıyla çok yıllık ve tek yıllık yem bitkileri ekilişi yapan çiftçilere ürünü hasat etmeleri kaydıyla; Sulu yoncada dekara 90 TL, kuru yoncada dekara 40 TL, korungada dekara 90 TL, yeşil ot arpa ve buğdayda dekara 30 TL, tek yıllık yem bitkilerinde dekara 60 TL, sulu silajlık mısırda dekara 100 TL, kuru silajlık mısırda dekara 40 TL, yapay çayır merada dekara 150 TL, sulu diğer çok yıllık yem bitkilerinde dekara 90 TL ve kuru diğer çok yıllık yem bitkilerinde dekara 40 TL destek verilecektir.  

Biyolojik ve Biyoteknik Mücadeleye destek

Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteği kapsamında, bitkisel üretime arız olan zararlı organizmalara karşı örtü altında ve açık alanda yapılan biyolojik ve biyoteknik mücadele çalışmaları için dekar başına 50 ila 520 TL arasında destek verilecektir. Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği çerçevesinde dekar başına;  Buğday ve Arpa için 8,5 TL; Çavdar, Tritikale ve Yulaf için 6 TL, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Fiğ, Korunga ve Yem Bezelyesi için 20 TL, Yonca için 30 TL, Patates için 80 TL ödeme yapılacaktır.

Fidan veya Fide ve Standart Fidan Kullanımına destek

Yurt İçi Sertifikalı Fidan veya Fide ve Standart Fidan Kullanım Desteği kapsamında yurt içi sertifikalı 2019 üretim yılı için; Bodur veya yarı bodur meyve fidanları ile bahçe tesisinde standartta dekara 100 TL, sertifikalıda ise dekara 400 TL destek verilecektir. Sertifikalı çiçek fidesi ile bahçe tesisine dekara 400 TL ve bağ, nar ve muz hariç diğer meyve fidanları ile bahçe tesisine standartta dekara 100 TL, sertifikalı da dekara 280 TL destek verilecektir.  Destekler, 2019 yılında bütçe imkânları dâhilinde ödenmeye başlanır.

Katı organik gübre desteği

 Katı Organik-Organomineral Gübre Desteği kapsamında  2019 Üretim yılında ilk kez Organik- Organomineral gübre desteği bulunmaktadır. ÇKS'ye kayıt yaptıran(ÇKS başvuru dosyasını teslim eden) çiftçiler Katı organik-organomineral gübre desteğine başvurmuş sayılacaktır. Katı organik-organomineral ürünleri, katı organik toprak düzenleyici ürünler ile kaplama gübre ve fermantasyon sonucu elde edilen organik gübre GTS üzerinden 1 Eylül 2018-31 Ağustos 2019 tarihleri arasında tedarik eden ÇKS'ye kayıtlı çiftçilere ÇKS'deki arazi varlığı ile orantılı olarak dekar başına destekleme ödemesi yapılır. Katı organik-organomineral gübre desteği dekara 10 TL yapılacaktır. Katı organik ürünler için 150 kg/da, katı organik toprak düzenleyici ürünler için 100 kg/da, katı organomineral ürünler ve kaplama gübre için 20 kg/da, fermantasyon sonucu elde edilen organik gübre için 150 kg/da asgari kullanım olmalıdır.

 2020 için aynı ürünü yetiştiren çiftçilerde faydalanacak

Ayrıca Bitkisel Üretim Desteklemeleri içerisinde Bombus Arısı Kullanım Desteği, Yurt İçi Tohum-Fidan Üretim Desteği Vb. desteklemelerde bulunmaktadır. 2018 ve 2019 üretim yıllarında aynı ürünü yetiştirmiş/yetiştirecek olan 2020 üretim sezonunda da aynı ürünü yetiştirmeyi planlayan üreticilerimiz hem Mazot ve Gübre Desteğinden hem de diğer Bitkisel Üretim Desteklemelerinden faydalanamayacaktır.

İşte Bartın’da desteklenecek ürünler!

2019 yılı Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında Bartın’da  desteklenecek ürün listesine bakıldığında; Bartın-Amasra Havasında arpa, buğday, dane mısır, yem bitkileri ve fındık desteklenecektir. Bartın-Kurucaşile Havasında buğday, dane mısır, yem bitkileri ve fındık desteklenecektir. Bartın-Merkez Havzada arpa, buğday, dane mısır, kuru fasulye, yağlık ayçiçeği, yem bitkileri ve fındık desteklenecektir. Bartın- Ulus Havzasında arpa, buğday, dane mısır, yem bitkileri ve fındık desteklenecektir.

Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurulması gerekiyor

Üreticilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları ve bahsedilen desteklemelere müracaat edebilmeleri için arazilerinin bulunduğu İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine gerekli başvuru evrakları ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Bitkisel Üretim Desteklemelerinin tamamı ile ilgili ayrıntılı bilgi İçin İl/ İlçe Müdürlüklerine başvurunuz.”