Filyos'a izinsiz giriş yasak!

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Filyos Projesi alanı da dahil Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi içerisinde yer alan alanlar 'Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri' statüsüne alındı. Bundan böyle Filyos Projesi alanına giriş, kamu kurumları için de izin alınarak yapılacak. v

Filyos'a izinsiz giriş yasak!

Cumhurbaşkanlığı kararıyla TPAO Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi içerisinde yer alan Filyos Projesi alanına giriş, kamu kurumları dahil bundan sonra izin alınarak yapılacak. Karar, Valilikçe Bartın’a duyurulurken Vali Yardımcısı Abdullah Akkaş imzası taşıyan duyuru da “Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğünün ilgili yazısı ile Cumhurbaşkanlığının 6061 karar sayısıyla TPAO Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi alanının Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri statüsüne alındığı, 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunun güvenlik bölgelerinde uygulanacak esaslarını düzenleyen 21. Maddesinin c bendi uyarınca yapılacak girişlerde izin alınması gerektiği bildirilmiş ve söz konusu yazının ilgili kurumlar ile basın mensuplarına tebliğ edilmesi istenilmiştir” denildi.

Resmi kurum girişleri

TPAO ise karar sonrasında giriş kurallarını açıkladı. Filyos Projesi alanına resmi kurum girişleri için bundan sonra kurumdan sahaya giriş için görevlendirme belgesi ve kurum resmi kimliği istenecek.

Özel şirket girişleri

Özel şirketlerin girişlerinde de T.C Kimlik Kartı, son aya ait SGK dökümü, görevlendirme yazısı, İSG eğitim belgesi ve adli sicil kaydı istenecek.

Nakliye ve iş makinesi araçlarını süren sürücülerin girişleri

Nakliye ve iş makinesi araçlarını süren sürücüler ve bakım ve onarım için gelenler için T.C Kimlik Kartı,  araç ruhsatı, TÜVTÜRK Muayene Belgesi, Mesleki Yeterlilik Belgesi (SRC 2-4-5), son aya ait SGK dökümü, İSG Eğitim Belgesi, adli sicil kaydı, iş makineleri için teknik uygunluk muayene belgesi istenecek.

24 saat önceden bildirilecek

Bu bilgilerle birlikte 24 saat öncesinden www.tp-otc.com/ziyaret adresinde bulunan formun doldurulması veya günlük giriş formunun doldurularak [email protected] veya [email protected] e-posta adreslerinden herhangi birine maile bildirilmesi gerekecek.