Esenyurt minibüsleriyle ilgili önemli karar!

2020'nin ilk Belediye Meclis Toplantısında Esenyurt Minibüslerinin yolcu indirme sorunun çözümü için İl Trafik Komisyonunca 3 nokta belirlendiğini açıklayan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, bunların kent merkezi kalkış noktasından başlamak üzere belirtilen köylere gidiş istikametinde Bartın-Ankara karayolu üzerinde Bülent Ecevit Bulvarı araç cebine Esenyurt Minibüsleri Yolcu İndirme Bindirme tabelasının konulduğu nokta, Şiremirçavuş Mahallesi Çavuş Caddesi Polisevi önüne denk gelen Esenyurt Minibüsleri Yolcu İndirme Bindirme tabelasının konulduğu nokta, Gecen Mahallesi Toptancılar Sitesi karşısına denk gelen yerdeki Esenyurt Minibüsleri Yolcu İndirme Bindirme tabelasının konulduğu nokta olduğunu söyledi

Esenyurt minibüsleriyle ilgili önemli karar!

Bartın Belediye Meclisi, yeni yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Cemal Akın başkanlığında Meclis Üyelerinin eksiksiz katılımıyla toplanan Belediye Meclisi, Ocak ayı gündeminde yer alan konuları görüşerek karara bağladı.  Yoklama ile başlayan toplantıda ilk olarak gündeme yeni maddeler eklendi. Ardından da geçtiğimiz ay Esenyurt Minibüsleri’nin kent merkezi ile terminal arasında yolcu indirme bindirme sorunu ile ilgili olarak AK Parti Grubu’nun vermiş olduğu önerge üzerine konu yeniden gündeme geldi.

“3 nokta belirlendi”

Belediye Başkanı Cemal Akın, sorunun çözümü için İl Trafik Komisyonunda yeni bir karar alındığını belirterek “Belediyemiz Başkanlık makamına gelen talep üzerine D4 belgesine haiz Esenyurt Durağı’na ait köy minibüslerinin köye giden yolcularını kent merkezi kalkış noktasından başlamak üzere Şiremirçavuş Mahallesi, Gecen Mahallesi, Çeştepe Köyü, Kutlubeytabaklar Köyü, Tuzcular Köyü, Kutlubeyyazıcılar Köyü, Esenyurt Köyü ve Akmanlar istikametinde Belediyemiz mücavir alan ve sınırları içerisinde yolcu indirme bindirme yapabilmelerine ilişkin olarak karar alınmıştır. Buna göre; söz konusu minibüslerin kent merkezi kalkış noktasından başlamak üzere belirtilen köylere gidiş istikametinde Bartın-Ankara karayolu üzerinde Bülent Ecevit Bulvarı araç cebine Esenyurt Minibüsleri Yolcu İndirme Bindirme tabelasının konulduğu nokta, Şiremirçavuş Mahallesi Çavuş Caddesi Polisevi önüne denk gelen Esenyurt Minibüsleri Yolcu İndirme Bindirme tabelasının konulduğu nokta, Gecen Mahallesi Toptancılar Sitesi karşısına denk gelen yerdeki Esenyurt Minibüsleri Yolcu İndirme Bindirme tabelasının konulduğu nokta olmak üzere 3 nokta belirlenmiş olup iş bu karar İl Trafik Komisyonumuzca imza altına alınmıştır.” dedi.

Manav: “Tamamen bir çözüm sağlamıyor”

Başkan Akın’ın bu açıklaması üzerine söz alan AK Partili Meclis Üyesi Hüseyin Manav da “kısmen çözüm” sağlayacak olan kararla ilgili olarak “Biz vatandaşların bazı sıkıntılarını, özellikle öğrenci ve hasta olan vatandaşlarımızın sıkıntılarının giderilmesi için önergemizi vermiştik. Yolcu indirme bindirme için belirlenen bu üç nokta sorunu kısmen çözse de tamamen bir çözüm sağlamıyor. Ama inşallah bundan sonra herkesin memnun olacağı bir şekilde çözüme kavuşması noktasında bunu bir adım olarak görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Takdiri size bırakıyoruz”

2015 yılında Belediye Meclisi’nce alınan kararın artık hukuki bir dayanağı kalmadığını bir kez daha ifade ederek yeni bir Meclis kararı alınması gerektiğini belirten Manav, “Yalnız malumunuz 5393 sayılı Kanun Belediye’nin karar organı Meclis diyor. Aynı konuda daha önce aldığınız İl Trafik Komisyonu kararını Zonguldak İdare Mahkemesi, Meclis kararı haline getirilmediği gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Bizim talebimiz bu işlemin yürürlüğe girebilmesi için Meclis kararı haline getirilmesi gerektiği yönündedir. Bu konuda da takdiri size bırakıyoruz.” diye konuştu.

Akın: “ Rahatlama olup olmayacağını görelim”

Manav’ın sözleri üzerine Başkan Akın da “O da olur bunda da sıkıntı yoktur. Ama öyle bir şeyle de karşı karşıya kalırsak hemen bir gündem oluştururuz onu da yaparız. Arkadaşlarımız şuan böyle çalışmaya devam etsinler bir rahatlama olup olmayacağını bir görelim.” dedi.

Denetim Komisyonuna üye seçildi

Toplantı gündemin birinci maddesi olan Belediyemizin 2019 yılı gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için komisyon oluşturulması ve gerektiğinde diğer kamu kuruluşlarından katılacak üyelere ödenecek ücretin belirlenmesi talebi görüşüldü.

Yapılan oylama sonucunda da Denetim Komisyonu’na 23 oyla Mehmet Bahadır Karakaş, 22 oyla Tuncay Maden, 21 oyla Secaattin Aykan, Canan Çavuşoğlu ve Sanem Çöme Taşdemir seçildi.

Sonrasında da gündemin ikinci maddesinde yer alan memur kadro değişikliği talebi görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis yine her ayın ilk haftası toplanacak

Hemen sonrasında gündemin üçüncü maddesinde ise Belediye Meclisi toplantılarının her ayın ilk haftası yapılması ve tatil edilip edilmeyeceği hususları görüşüldü. Her ayın ilk haftası yapılan toplantıların yine aynı şekilde ayın ilk haftası yapılmasına ve Meclis’in tatil yapmamasına karar verildi.

Plan ve Bütçe Komisyonlarına havale edildi

Gündemin dördüncü gündem maddesinde ise harcırah bedelinin belirlenmesi talebi, gündemin beşinci maddesinde ise Meclis Başkan ve üyelerine meclis ve ihtisas komisyonu toplantılarına katıldıkları günler için ödenecek ücretin belirlenmesi talebi, gündemin altıncı maddesinde Bartın Belediyesi’nde sözleşmeli olarak çalıştırılan Programcı, İnşaat Mühendisi ve Jeoloji Mühendisinin sözleşmelerinin yenilenmesi ve ücretlerinin belirlenmesi talebi, gündemin yedinci maddesinde ise Zabıta Personeline 2020 yılı içerinde ödenecek olan fazla mesai ücretinin belirlenmesi konusu, sekizinci gündem maddesinde yer alan İtfaiye Personeline 2020 yılı içerinde ödenecek olan fazla mesai ücretinin belirlenmesi konusu Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

İşgücü desteği verilecek

Gündemin dokuzuncu maddesinde Şiremirçavuş Mahallesine kayıtlı bulunan “Kahveciler Sokak” isminin “Kadun Ana Sokak” olarak değiştirilmesi talebi görüşüldü. Madde Mahalle ve Sokak İsimleri Komisyonuna havale edildi.

Onuncu gündem maddesinde ise daha önce Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Belediyede görev yapan memur ve sözleşmeli personele 2020 yılında sosyal denge tazminatı ödenmesi talebi görüşüldü. Madde Meclis Üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

On birinci gündem maddesinde ise yine geçtiğimiz ay İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Bartın Seyirtepe Camii Yaptırma Derneği ile Bartın Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalanması talebi görüşüldü. Kabul edilen bu madde ile de Belediye’nin cami yapımına işgücü desteği vermesine karar verildi.

AVM’yle ilgili imar planı değişliğine ilişkin yazı tartışmalara neden oldu

On İkinci gündem maddesinde ise İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Şiremirçavuş Mahallesi, tapuda 1312 ada, 4, 5 ve 10 parsel nolu taşınmazlarda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazısı ve ekindeki incelenen raporunun değerlendirilerek karar alınması talebi görüşüldü.

Çubukçuoğlu: “Uygun olmadığını dile getirmiştik”

Gündemle ilgili söz alan İmar Komisyonu Üyesi ve CHP’li Meclis Üyesi Kemal Çubukçuoğlu, şöyle konuştu:

“İmar planı değişikliğiyle ilgili yapılan işlemlerin uygun olmadığını önceki toplantılarda dile getirmiştik. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 25 Ekim 2009 tarihli yazısında Karayolları görüş yazısının doğrusunun bulunmadığı, yol hariç teknik ve sosyal alt yapı alanlarının kaldırılması ve yerinin değiştirilmesi komşu adalarda yer alan parsellerin kullanımının kesintiye uğraması ve benzeri yükümlere aykırı olduğu ayrıca otopark alanının bin 215 metrekareden 485 metrekareye düşürüldüğü, yolların ve otopark kullanımının sürekliliğinin ortadan kaldırıldığı, plan değişikliğinin değişiklik gerekçesi ve yapılan değişiklik analizlerinin ayrıntısıyla açıklanmadığı, alışveriş merkezi ve benzeri alanların seçiminde yerleşim, nüfus, ulaşım yönü ve gelişme özelliklerinin dikkate  alınarak yapılacak olan gerekli analiz çalışmalarının yapılmadan plan değişikliğine gidildiği, gibi hükümler yer almaktadır.

“Yapılan yanlıştan dönülmeli”

Özetle gelen Çevre ve Şehircilik raporunda gelen bilgilere göre yapılan plan değişikliğinin uygun olmadığı, hatalı olduğu net bir şekilde anlaşılmaktadır. Söz konusu plan değişikliği yargıya taşınmıştır. Olası plan ve ruhsat iptalinde ilgili idarenin, komisyon üyelerinin ve meclis üyelerinin sorumlu olacağını hatırlatır. Yapılan yanlıştan dönülmesi gerektiğini bildiririz.”

Kabakçı: “Planının yürürlüğünün devamına karar aldık”

İmar Komisyonu’nda yer alan AK Partili Belediye Meclis Üyesi Turgay Kabakçı da konuyla ilgili olarak “Onaylanan plan değişikliği talebi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün görüş yazısı bakanlığa gönderildi. Bakanlıktan komisyon raporunda da bir yanlışlık yapıldığı tarafımıza iletilmiş oldu. Bununla ilgili bir önceki toplantımızda gerekli karar alındı ve ilgili maddede değişiklik yapılmış oldu. Bu durum aslında bizim komisyon raporumuzun içeriğinden kaynaklandı. Bizde yeni komisyon raporunda bu maddeyi tamamen devre dışı bırakarak planının yürürlüğünün devamına karar aldık.” dedi.

Çavuşoğlu: “Meclis üyelerini hukuki ve cezai sorumluluk altına sokuyorsunuz”

CHP’li Belediye Meclis Üyesi Ahmet Çavuşoğlu da söz konusu maddenin hukuki boyutu ile ilgili bir değerlendirmede bulunarak “Kemal arkadaşım işin teknik kısmını anlattı ancak işin bir de hukuki boyutu var. Bu plan değişikliğinde nedense alışılagelmedik bir düzeyde bir ısrar var. Bu plan işin teknik kısmına aykırı bunu biz değil Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da söylüyor. Burada bürokratlarınızı çok ciddi bir sorumluluk altına sokuyorsunuz. Bu plan değişikliğini devam ettirdiğiniz takdirde başkanlığınız, burada kabul oyu veren meclis üyelerinin hepsini hukuki ve cezai sorumluluk altına sokuyorsunuz. Bununla ilgili en azından 20 tane Yargıtay kararını ekte sunuyorum. İdari yargıya açılmış olan davanın sonucunu bekleyin. Bu davanın sonucu bu meclisin yaptığı plan tadilatı doğrudur derse o zaman meclisin sorumluluğu olmayacak devam edecek. Yargı kararlarını bekleyelim. Buradaki sorumluluğu bu meclisteki arkadaşlara yüklemeyelim. Bekleyelim, acele etmeyelim. Komisyonda kabul eden arkadaşlar, meclisteki arkadaşlar ve başkanlığınız ve aynı zamanda idari bürokratlar sorumlu olacak. Bunun için ben yargı kararının sorucunun beklenmesini öneriyorum.” diye konuştu.

Manav: “Yargı kararının beklenmesi lazım”

Yargı kararının beklenmesi gerektiğini ifade eden AK Partili Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Manav da “Burada idare mahkemesine açılan bir dava varsa bu konuda yargı kararının beklenmesi lazım. Belediyemizdeki hukukçu arkadaşımızdan davanın olup olmadığına dair bir görüş alalım. Daha sonra meclisteki hukukçu arkadaşlarımız ve idaremizce bunu sonra değerlendirelim. Bu maddeyi de beklemeye alalım.” dedi.

“Bu Meclis kimsenin hakkını yemez”

Yapılan değerlendirmeler üzerine Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın da konunun İmar Komisyonuna havalesinin daha uygun olacağını belirterek “Buradaki komisyon kararını arkadaşlarımız incelesin. Meclisteki hukukçu arkadaşlarımızla idaremizdeki hukukçu arkadaşlarımızın da dahil olacağı imar komisyonuna bu konunun sevkine karar verelim. Bir ay içerisinde tartışıp gereği neyse onu yapalım. Sıkıntılı bir iş varsa bu meclis asla bunu yapmaz, kimsenin hakkını da yemez.” ifadelerini kullandı.

Konu Meclis Üyelerinin oybirliğiyle İmar Komisyonu’n havale edildi.

Trafik ve Muhtelif İşler Komisyonu kuruldu

Ardından da on üçüncü gündem maddesinde ise Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin kabulü talebi görüşüldü. Madde kabul edildi.

Gündemin on dördüncü maddesinde ise geçtiğimiz ay Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Bartın Belediyesi İnkum Özel Halk Otobüsleri Çalışma ve Seyrüsefer yönetmeliğinde madde değişikliği yapılması talebi görüşülerek kabul edildi.

On beşinci gündem maddesinde ise Trafik ve Muhtelif İşler Komisyonunun kurulması talebi görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda da “Trafik ve Muhtelif İşler Komisyonu”nun kurulmasına karar verildi.

Gündemin son maddesinde ise Evliya Çelebi Cami Yaptırma Derneği ile Bartın Belediyesi arasından işbirliği protokolü yapılması talebi görüşüldü. Madde kabul edildi.

Bir sonraki toplantı 7 Şubat’ta

Yeni yılın ilk Belediye Meclisi Toplantısı bir sonraki toplantının 7 Şubat Cuma günü saat 16.00’da gerçekleştirilmesinin kararlaştırılmasının ardından sona erdi.

Başkan, hayırlı olmasını diledi

Toplantının ardından açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, “Memleketimizin günümüzdeki ihtiyaçları ve geleceği için son derece önemli kararlar aldığımız Belediye Meclisi’mizin Ocak Ayı toplantısını gerçekleştirdik. Gündemde olan 16 maddeyi görüştüğümüz bu toplantının da değerli halkımız için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.