Esenyurt Minibüsleri, Esenyurt Özel Halk Otobüsleri oldu

Bartın Belediye Meclisi, Mart Ayı Toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Cemal Akın başkanlığında yapılan toplantıda 19 madde görüşülürken toplantıda Esenyurt Toplu Taşıma Kooperatifi ile Bartın Belediyesi arasında imzalanan protokolün kabulüne ve Bartın Belediyesi Özel Halk Otobüsleri seyri sefer yönetmeliği gereği defaten ödenmek suretiyle hatta katılım bedelinin 10 yıl süreyle yapılacak olan sözleşme karşılığı 9 bin bilet bedeli x 10 yıl hesabı üzerinden alınmasına karar verildi.

PAYLAŞ
Bartın Hergün Gazetesi - Nurdan EROĞLU

Bartın Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı, 2 oturum şeklinde gerçekleştirildi. 16 gündem maddesiyle başlayan toplantıda ilk olarak gündeme 3 madde eklendi.  Gündemin 17.maddesine su ve atık su ücret tarifesi ile ilgili dosya, gündemin 18.maddesine Kırtepe Mahallesi tapuda 1004 ada 18 nolu park meydan ve otopark olan taşınmazın imar programına alınması konusu ve gündemin 19.maddesine de Esenyurt Toplu Taşıma Kooperatifi ile ilgili konunun değerlendirilmesi talebi ilave edildi. Gündeme ilave edilen maddelerin ardından gündem maddeleri görüşülmeye başlandı. Gündemin 1. maddesinde yer alan Bartın Belediyesi Su ve Kanalizasyon Tarifeler Yönetmeliğinin kabul edilmesi talebi, gündemin 2. maddesinde yer alan Bartın Gıda İnşaat Peyzaj Turizm Nakliye Eğitim Akaryakıt Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin sermaye artırımı ve yetkilendirme talebi ve gündemin 3. maddesinde yer alan nargile sunumu için hizmet bedeli belirlenmesi talebi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Dosyalar İmar Komisyonuna havale edildi

Gündemin 4. maddesinde yer alan Çamaltı Köyü, tapuda 101 ada, 3 parsel nolu taşınmazda Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı talebi, gündemin beşinci maddesinde yer alan Karaköy Mahallesi, tapuda 867 ada, 10 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “A” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebi, gündemin altıncı maddesinde yer alan Kemerköprü Mahallesindeki ekli folyede “A” ile gösterilen kısmın belediyemiz adına tapu tescili yapılması talebi, gündemin yedinci maddesinde yer alan Balamba Mahallesindeki ekli folyede “C” ile gösterilen kısmın belediyemiz adına tapu tescili yapılması talebi, gündemin sekizinci maddesinde yer alan Balamba Mahallesindeki ekli folyede “B” ile gösterilen kısmın belediyemiz adına tapu tescili yapılması talebi, gündemin dokuzuncu maddesinde yer alan Balamba Mahallesindeki ekli folyede “A” ile gösterilen kısmın belediyemiz adına tapu tescili yapılması talebi, gündemin onuncu maddesinde yer alan Tuna Mahallesi, tapuda 1238 ada, 1 ve 2 parsellere ait imar plan değişikliği talebi ve gündemin on birinci maddesinde yer alan Şiremirtabaklar Köyü, tapuda 210 ada, 1 ve 8 parseller için hazırlanan Nazım İmar Plan Değişikliği ve Uygulama İmar Planı Değişikliği ve İlavesinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazısı nedeniyle yeniden görüşülmesi talebi İmar Komisyonuna havale edildi.

Komisyondan imar dosyasına olumsuz görüş

Gündemin 12. maddesinde yer alan İmar Komisyonuna havale edilen, Gölbucağı Mahallesi, tapuda 874 ada, 41 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki tapuda 874 ada, 110 parsel nolu 5,35metrekare yüzölçümlü, sahibi Bartın Belediyesi adına kayıtlı taşınmazı satın alma talebi kabul edildi. Gündemin 13. maddesinde yer alan Kemerköprü Mahallesi, tapuda 1529 ada, 1 parsel nolu taşınmazda imar plan değişikliği talebi için İmar Komisyonu olumsuz görüş verdi. Komisyonun red görüşü kabul edildi. Gündemin 14. maddesinde yer alan Aladağ Mahallesi, tapuda 765 ada, 56, 57, 58, 59, 60, 62 parsel nolu taşınmazlarda imar plan değişikliği talebine de İmar Komisyonu red verdi. Komisyonun red görüşü oy birliğiyle kabul edildi.  Gündemin 15. maddesinde yer alan İmar Komisyonuna havale edilen Balamba Mahallesi, tapuda 725 ada, 31, 32, 33, 34 ve 35 parsel nolu taşınmazların imar plan değişikliği talebi ve gündemin 16. maddesinde yer alan İmar Komisyonuna havale edilen Tuna Mahallesi, tapuda 497 ada, 21 parsel nolu taşınmazda imar plan değişikliği talebi kabul edildi.

Resmi kurumlar için su ve atık su ücret tarifesi komisyona havale edildi

Gündemin 17. maddesinde yer alan su ve atık su ücret tarifesi ile ilgili dosya görüşüldü. Resmi kurumlar için su bedeli 4.35 ve atık su bedelinin 1.30 TL uygulanabilmesi için su satış ücret tarifesinde bulunan Bartın ve İnkumu tarifelerinde bulunan resmi daireler ile okul ve hastaneler tarifelerinin resmi kurum ve kuruluşlar olarak değiştirilmesi talebi Plan Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Cumhuriyet Meydanı ve otopark yeniden düzenlenecek

Gündemin 18. maddesinde yer alan Kırtepe Mahallesi tapuda 1004 ada 18 nolu park meydan ve otopark olan taşınmazın imar programına alınması konusu değerlendirilerek, İmar Komisyonu’na gönderildi.

Toplu taşıma konusu yeniden düzenlenecek

Gündemin 19. maddesinde yer alan Bartın Üniversitesi Kampüsü’nün Kutlubey Yazıcılar hudutlarına taşınmasıyla Bartın Merkez Bartın Üniversitesi Kampüsü Akmanlar Köyü arasında toplu taşıma konusu ile yeniden bir düzenlenmeye gerek duyulması üzerine Bartın Esenyurt Akmanlar Kooperatifi ile Özel Halk Otobüsleri ile yapılan mutabakatın değerlendirilmesi talebi görüşülerek, Plan Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Toplantıda ara verildi

Tüm maddelerin görüşülmesinin sonrasında Meclis toplantısına ara verildi. Toplantıya verilen arada İmar Komisyonuna havale edilen gündemin 6.,7., 8., 9., 11. ve 18. maddeleri ile Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilen gündemin 19.maddesinde yer alan Esenyurt Toplu Taşıma Kooperatifi ile ilgili konu görüşüldü. Toplantının 2.oturumunda verilen arada görüşülen 7 madde komisyon raporları çerçevesinde kabul edildi. Bu maddeler arasında en dikkat çeken konu Esenyurt minibüslerinin sorunlarını içeren dosya oldu.

Bartın Belediyesi Esenyurt Özel Halk Otobüsleri oldular

Esenyurt Toplu Taşıma Kooperatifi ile ilgili hazırlanan protokol Meclis Üyeleri tarafından değerlendirildi. Hazırlanan protokol çerçevesinde Esenyurt Kooperatifine kayıtlı 22 minibüs hattının iptal edilerek, 11 adet Bartın Belediyesi Esenyurt Özel Halk Otobüsleri olarak sadece Bartın Merkez, Çavuş Köyü, Gecen Köyü, Çeştepe, Yazıcılar, Esenyurt, Akmanlar Köyü güzergahı olmak üzere Bartın Belediyesi himayesinde çalıştırılmasına, geçiş sürecinin İl Trafik Komisyonu karar tarihi baz alınmak üzere 3 ay olarak belirlenmesine, mücavir alanlara toplu taşıma hizmeti dahil bütçe imkanı çerçevesinde her türlü hizmetin getirilmesine, Esenyurt Toplu Taşıma Kooperatifi ile Bartın Belediyesi arasında imzalanan protokolün kabulüne ve Bartın Belediyesi Özel Halk Otobüsleri seyri sefer yönetmeliği gereği defaten ödenmek suretiyle hatta katılım bedelinin 10 yıl süreyle yapılacak olan sözleşme karşılığı 9 bin bilet bedeli x 10 yıl hesabı üzerinden alınmasına karar verildi.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN