Enerji çözümüne iyi niyet protokolü

Enerji çözümüne iyi niyet protokolü

 

Kalkınma Ajansları için her yıl bir tema belirlenmekte ve bu tema çerçevesinde Ajansların proje ve faaliyetler geliştirmesi beklenmekte. Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından 2021-2023 yıllarının teması olan Kaynak Verimliliği konusu belirlenmiştir. Kaynak verimliliği doğal kaynakların sürdürülebilir olarak üretilmesi, işlenmesi ve tüketilmesinin yanı sıra, ürünlerin üretimleri ve tüketimleri esnasında oluşan olumsuz çevresel etkilerin tüm yaşam döngüleri boyunca azaltılması olarak tanımlandı.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), ülkemizin de önemli gündeminden biri olan kaynak verimliliğinin önemli bir alt başlığı olan enerji verimliliği konusunda çalışmalara başladı. Bu doğrultuda enerji verimliliğine yönelik kamu ve özel sektörde gerekli farkındalık ve bilincin oluşturulması, iyi uygulama örnekleri oluşturulması ve yaygınlaştırılması, bu konudaki yasal mevzuatın ve yükümlülüklerin bildirilmesi, yapılabilecek yatırımlar ile sonucunda elde edilecek tasarruf ve verimliliğin tüm paydaşlara aktarılması amacıyla Enerjisa Enerji ile İyi Niyet Protokolü imzalandı.

Sabancı Holding ve E.ON ortaklığında faaliyet gösteren elektrik dağıtım ve satış sektörünün lider oyuncusu Enerjisa Enerji , ticarethane, sanayi ve kamu kurumları başta olmak üzere tüm müşterilerine elektrik tedariğinin yanısıra güneş enerjisi sistemleri, atık ısı geri kazanımı, basınçlı hava, ısıtma, soğutma ve havalandırma (HVAC), elektrik motorları ve aydınlatma (LED dönüşümü) gibi alanları başta olmak üzere enerji verimliliği uygulamaları , elektrikli araç şarj istasyonu yönetimi ve yeşil enerji sertifikasyonuna kadar birçok çevre dostu ve sürdürülebilir enerji çözümlerini ‘ İşimin Enerjisi ’ adını verdiği çatı altında toplayarak müşterilerine uçtan uca çözümler sunmaya başladı. Bu sayede enerji verimliliği projelerinde üretimde kaliteden ve konfor şartlarından ödün vermeden çevre dostu çözümler sunarak enerji tüketiminde tasarruf sağlanıyor.