En bübüyük harcama emekli ve yaşlılara

Bartın dahil olmak üzere en büyük payı G,5 ile aile/çocuk yardımları oluşturdu. . Bunu ,4 ile engelli/malul yardımları ve ,9 ile hastalık/sağlık bakımı yardımları takip etti.

En bübüyük harcama emekli ve yaşlılara

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı verilere göre Bartın’da dahil olmak üzere ülkemizde sosyal korumaya 1 trilyon 291 milyar 77 milyon TL harcandı. Sosyal koruma yardımlarında ise en büyük harcama 567 milyar 450 milyon TL ile emekli/yaşlılara yapılan harcamalar oldu. Bunu 396 milyar 993 milyon TL ile hastalık/sağlık bakımı harcamaları takip etti.

Sosyal korumaya 1 trilyon 291 milyar 77 milyon TL harcandı

Sosyal koruma harcaması 2022 yılında bir önceki yıla göre %60,2 artış göstererek 1 trilyon 291 milyar 77 milyon TL oldu. Bu harcamanın %98,2'sini 1 trilyon 267 milyar 924 milyon TL ile sosyal koruma yardımları oluşturdu.

Sosyal koruma yardımlarında ise en büyük harcama 567 milyar 450 milyon TL ile emekli/yaşlılara yapılan harcamalar oldu. Bunu 396 milyar 993 milyon TL ile hastalık/sağlık bakımı harcamaları takip etti.

GSYH'nin %8,6'sını sosyal koruma harcamaları oluşturdu

Sosyal koruma harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı 2022 yılında %8,6 oldu. Sosyal koruma yardımlarının GSYH içindeki payı ise %8,4 olarak gerçekleşti. Risk/ihtiyaç grupları bazında bakıldığında, emekli/yaşlılara yapılan harcamaların %3,8 ile en büyük paya sahip olduğu görüldü. Bunu, %2,6 ile hastalık/sağlık bakımı harcamaları ve %1,0 ile dul/yetim harcamaları takip etti.

Yardımların %13,0'ı şartlı olarak verildi

Şartlı yardımlar içinde en büyük payı %47,5 ile aile/çocuk yardımları oluşturdu. Bunu %20,4 ile engelli/malul yardımları ve %13,9 ile hastalık/sağlık bakımı yardımları takip etti.

Nakdi yardımların en büyük payı  emekli ve yaşlılara

Nakdi yardımlarda en büyük payı %71,2 ile emekli/yaşlılara yapılan yardımlar oluşturdu. Bunu %18,6 ile dul/yetim yardımları ve %4,5 ile aile/çocuk yardımları takip etti.

Sosyal koruma gelirlerini %41,4'ünü devlet katkıları oluşturdu

Sosyal koruma gelirlerinin %41,4'ünü devlet katkıları, %28,4'ünü işveren sosyal katkıları ve %23,1'ini koruma kapsamındaki bireyler tarafından yapılan sosyal katkılar oluşturdu.